TASARIMLAR

Tasarımlar

Esmâül Hüsna El Mütekebbir

El Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – El Cebbâr

El Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.

Devamını Oku »

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun.

Devamını Oku »

Sen, Rahmet’el-lil Aleminsin…

Sen, Rahmet’el-lil Aleminsin Hem de Muhammed’ül Eminsin Müminlere, Yümn-ü yeminsin Mutlak Şefi’ül Müznibinsin İslami Davet – Ya Resulallah

Devamını Oku »

Rabbimiz üstümüze sabır yağdır

Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. (Araf Suresi 126. Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – El Azîz

El Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan.

Devamını Oku »

Allah’ın va’di haktır

Ey insanlar! Muhakkak ki Allah’ın va’di haktır. Öyle ise dünya hayâtı sakın sizi aldatmasın! Ve sakın o çok aldatıcı (şeytan), sizi (isyâna sürüklerken) Allah(‘ın affına güvendirmek) ile kandırmasın! (Fatır Suresi – 5. Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – El Müheymin

El Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.

Devamını Oku »

Ve Allah’dan sakının!

Ey îmân edenler! Allah’dan sakının! Ve her nefis, yarın (kıyâmet günü) için ne takdîm ettiğine (ne hazırladığına) baksın! Ve Allah’dan sakının! Çünki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdâr olandır. (Haşr Suresi – 18. Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – El Mü’min

El Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan.

Devamını Oku »

Bir zorluktan sonra bir kolaylık

Allah, kimseyi ona verdiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah, bir zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. (Talâk Suresi – 7.Ayet)

Devamını Oku »

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Kıymetli canlarını Allah(cc)’a kurban etmeye adamış olan Dünya müslümanlarının, Mübarek Kurban Bayramlarını ruh-u canımızla tebrik eder, İslam Çağı’nın ışıklarını yansıtan ayine olmasını Yüce Rabbimizden niyaz eyleriz.

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – Es Selam

Es Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkartan.

Devamını Oku »

Her nefis ölümü tadıcıdır.

Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deneriz. Ve ancak bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi – 35.Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – El Kuddüs

El Kuddüs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan.

Devamını Oku »

Güzel bir örnek

And olsun ki sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ın Resûlünde güzel bir örnek vardır. (Ahzâb Suresi – 21.Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – El Melik

El Melik: Mülkün, kainatınsahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

Devamını Oku »

Her nefis ölümü tadıcıdır.

Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deneriz. Ve ancak bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi – 35.Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – Er Rahim

Er Rahim: Ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.

Devamını Oku »

Rahmân’ın kulları

Rahmân’ın kulları ise, öyle kimselerdir ki, yeryüzünde tevâzû’ (ve vakar) içinde yürürler; câhiller onlara bir lâf attıkları zaman, “Selâm (Allah selâmet versin)!” derler(geçerler). (Furkan Suresi – 63.Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – Er Rahman

Er Rahman: Dünya da bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

Devamını Oku »

Öğüt müminlere fayda verir – Zâriyât 55

Yine de (Kur’ân ile) nasîhat et. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. (Zâriyât Suresi – 55. Ayet)

Devamını Oku »

Esmâü’l Hüsna – Allah (cc)

Allah (c.c.) : Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.

Devamını Oku »

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Mübarek Ramazan (Fıtr) Bayramlarını Ruh-u Canımızla Tebrik Ederiz…

Devamını Oku »

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan’da “kurtuluş kapısı” kutlu “kadir gecelerine” bir kez daha ulaştık.Efendimiz Allah Resulü, Muhammed-i Mustafa’nın (sav.), Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın hadisi şerifinden yola çıkan müslümanlar son günlerde, “bereket, rahmet, kurtuluş kapısı, günahlardan arınma, yeniden kul olmanın şuuruna varma” bilinciyle, camileri doldurarak, rablerinden ” bağışlanma” istemeye başladılar.Kadir Gecemiz, Dünya Müslümanları ve Mustazaflarına Mübarek Olsun.

Devamını Oku »

Şüphe yok ki biz o Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik

Şüphe yok ki biz o Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik. (Kadir Suresi 1. Ayet)

Devamını Oku »

(Âl-i Beytime) muhabbet – Şûrâ 23

…De ki: “(Ben) sizden buna (size olan teblîğ vazîfeme) karşı, akrabâlıkta (âl-i beytime) muhabbetten başka bir ecir istemiyorum!” … (Şûrâ Suresi – 23.Ayet)

Devamını Oku »

Galip gelecek olanlar – Mâide 56

Devamını Oku »

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! – İsra 37

            Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin. (İsra Suresi – 37.Ayet)

Devamını Oku »

Bize de ağır bir yük yükleme! – Bakara 286

              “Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme!” (Bakara/286)

Devamını Oku »

Siz dünyayı seviyorsunuz – Kıyâme 20-21

              Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. (Kıyâme – 20-21)    

Devamını Oku »

Kendi çabasına bağlı kıldık (İsra – 13)

Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. (İsra – 13)

Devamını Oku »

Allah’a ve Resulüne itâat edin – Enfâl-46

Devamını Oku »

İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler – Nahl-99

Devamını Oku »

Canımızı müslüman olarak al – A’raf-126

Devamını Oku »

Doğru yola iletilmiştir – Âl-i Îmran-101

Devamını Oku »

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Allah-u Teala’nın rahmetinin coşup taştığı mübarek üç aylar ve Regaip Kandili’nin dünya müslümanlarına ve mustazaflarına, İslami hürriyet ve fütuhat için vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz eyleriz…

Devamını Oku »

Hidayet edendir

Devamını Oku »

Yalvara yalvara ve için için dua edin – A’râf – 55

Devamını Oku »

Her şeyi güzel yarattı

Devamını Oku »

Sultan-ı Kainat Birdir-Tasarım

Devamını Oku »

Müminlerden öyle yiğitler var ki…

Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah’a olan sözleri üzerine sadakat gösterdiler. Böylece, onlardan kimi adağını yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar, hiçbir bedel ile (bu sözlerini) değiştirmedi. Ahzab Suresi 23. Ayet

Devamını Oku »

Mümin Suresi-60.Ayet-Tasarım

Devamını Oku »

Yusuf Suresi 105. Ayet-Tasarım

Devamını Oku »

Müminlerden öyle yiğitler var ki…

Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah’a olan sözleri üzerine sadakat gösterdiler. Böylece, onlardan kimi adağını yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar, hiçbir bedel ile (bu sözlerini) değiştirmedi. Ahzab Suresi 23. Ayet

Devamını Oku »

Miraç Kandiliniz Mubarek Olsun

Devamını Oku »

Nasıl ki ; Fatiha Kur’an’a…

Nasıl ki ; Fatiha Kur’an’a, insan kainata fihristedir. Namazda hasenata fihristedir.

Devamını Oku »

Kur’an kalplere kuvvet ve gıdadır

Kur’an kalplere kuvvet ve gıdadır. RuKur’an kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. Tekrar etmekle daha Mel’uf ve Men’uslara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. Tekrar etmekle daha Mel’uf ve Men’us olduğundan lezzeti artar. Mesnevi-i Nuriye

Devamını Oku »

Gecenin üçte birinde

Gecenin üçte biri kalınca , Allah dünya semasına tecelli edip söyle buyurur : “Hani bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Bana istiğfarda bulunan yok mu onu bağışlayayım. Üzüntü ve sıkıntısının giderilmesi için , bana yalvaran nerde?  Onun da üzüntüsünü ve sıkıntılarını bertaraf edivereyim. Hani benden rızık isteyen, ona da bolca rızık vereyim.” Sabah oluncaya kadar böyle devam eder.

Devamını Oku »

Bazen Kur’an’ın Bir Harfi Hazine-i İmaniyenin Anahtarı Olur.

Devamını Oku »

Allah gazap etmez….

Devamını Oku »

Kur’an yıldızlarına perde çekilmez.

Devamını Oku »

Risale’de Kur’an

Kur’an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattır, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü’minlere hüda ve rahmettir. Mesnevi-i Nuriye, 128

Devamını Oku »

Kudus’ün Kurtarılması….

Devamını Oku »

Dünya’nın tüm nimetleri sadece hayata hizmet için yaratılmıştır

Dünya’nın tüm nimetleri sadece hayata hizmet için yaratılmıştır; hayat ise Allah’a hizmet ve itaat için yaratılmıştır. Üstad Hizbullah HAKVERDİ

Devamını Oku »

Meryem Suresi 71. Ayet

Devamını Oku »

Mü’min Dua Ettiğinde …-Tasarım

Devamını Oku »

Hucurat Suresi 10. Ayet-Tasarım

Devamını Oku »

Hadis-i Şerif-Tasarım

Devamını Oku »

BAKARA SURESİ 218. AYET

Devamını Oku »

En İyi İnsan-TASARIM

Devamını Oku »

Rad Suresi 28. Ayet

Devamını Oku »

Kur’an her asra ve tabakaya hitap eder-Tasarım

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi 190. Ayet

Devamını Oku »

Haşr Suresi 21.Ayet

Devamını Oku »

ayet2

Devamını Oku »

ayet

Devamını Oku »

YUNUS SURESİ / 57.AYET

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” (YUNUS SURESİ / 57.AYET)

Devamını Oku »

İSRA SURESİ / 82.AYET

“Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.” (İSRA SURESİ/82.AYET)

Devamını Oku »

MÜDDESSİR SURESİ / 54-55.AYETLER

“Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür.Dileyen onu düşünür.” (MÜDDESSİR SURESİ/54-55.AYETLER)

Devamını Oku »

İsra Suresi / 88.Ayet

“Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.” (İsra Suresi / 88.Ayet)

Devamını Oku »

Kur’an Nedir? Tarifi Nasıldır?

Kur’an Nedir? Tarifi Nasıldır? Kur’an: Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri.. ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikin miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı