Seyyid Kutup Meali

Seyyid Kutup Meali

Tevbe Suresi Meali – Seyyid Kutup

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha…

Devamını Oku »

Fatiha Suresi Meali – Seyyid Kutup

FÂTİHA SURESİ (1) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (2) Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (3) Rahman ve…

Devamını Oku »

Bakara Suresi Meali – Seyyid Kutup

BAKARA SURESİ (1) Elif Lâm- Mim (2) Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır. (3) Onlar…

Devamını Oku »

Ali İmran Suresi Meali – Seyyid Kutup

ÂLİ IMRÂN SURESİ (1) Elif Lâm- Mim. (2) O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah’tır.…

Devamını Oku »

Nisa Suresi Meali – Seyyid Kutup

NİSA SURESİ (1) Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Ki O sizi tek bir kişiden türetti, o tek kişinin eşini de kendi…

Devamını Oku »

Maide Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÂİDE SURESİ (1) İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartı ile ilerde sayılacak olanlar dışında kalan bütün hayvanlar size helal kılındı,…

Devamını Oku »

En’am Suresi Meali – Seyyid Kutup

EN’ÂM SURESİ (1) Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı yoktan var eden Allah’a mahsustur. Durum böyleyken kafirler, bu…

Devamını Oku »

A’raf Suresi Meali – Seyyid Kutup

A’RAF SURESİ (1) Elif, Lâm, Mim, Sad (2) Bu Kur’an, kendisi ile insanları uyarasın ve müminlere öğüt veresin diye sana…

Devamını Oku »

Enfal Suresi Meali – Seyyid Kutup

ENFÂL SURESİ (1) Sana savaş ganimetlerinin bölüşümü hakkında soru sorarlar. De ki; ganimetler hakkında hüküm verme yetkisi Allah’a ve Peygamber’e…

Devamını Oku »

Yunus Suresi Meali – Seyyid Kutup

YÛNUS SURESİ (1) Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir. (2) Bizim aralarında bir kişiye, ‘insanları uyar’…

Devamını Oku »

Hud Suresi Meali – Seyyid Kutup

HÛD SURESİ (1) Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi Meali – Seyyid Kutup

YÛSUF SURESİ (1) Elif, Lâm Ra; bunlar, gerçeği açık açık anlatan kitabın ayetleridir. (2) Biz o kitabı Arapça bir Kur’an…

Devamını Oku »

Ra’d Suresi Meali – Seyyid Kutup

RA’D SURESİ (1) Elif Lâm- Mim- Râ. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar.…

Devamını Oku »

İbrahim Suresi Meali – Seyyid Kutup

İBRÂHİM SURESİ (1) Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık…

Devamını Oku »

Hicr Suresi Meali – Seyyid Kutup

HİCR SURESİ (1) Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur’an’ın ayetleridir. (2) Gün gelecek, kâfirler «keşke vaktiyle müslüman olsaydık» diyeceklerdir. (3)…

Devamını Oku »

Nahl Suresi Meali – Seyyid Kutup

NAHL SURESİ (1) Allah’ın hükmü yakında gerçekleşecektir; buna göre onun bir an önce gerçekleşmesini boşu boşuna isteyip durmayınız. Allah, onların…

Devamını Oku »

İsra Suresi Meali – Seyyid Kutup

İSRÂ SURESİ (1) Kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan (Kabe’den) yola çıkararak, kendisine bazı mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal…

Devamını Oku »

Kehf Suresi Meali – Seyyid Kutup

KEHF SURESİ (1) Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu tutarlı kitab’ı (Kur’an- ı) kulu Muhammed’e indiren Allah’a hamdolsun. (2) Peygamber, insanları,…

Devamını Oku »

Meryem Suresi Meali – Seyyid Kutup

MERYEM SURESİ (1) Kâf, ha, ya, ayn, sad (2) Bu ayetlerde Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya yönelik rahmeti anlatılıyor. (3) Hani O,…

Devamını Oku »

Taha Suresi Meali – Seyyid Kutup

TÂHÂ SURESİ (1) Ta, ha. (2) Biz sana bu Kur’an’ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. (3) Onu Allah’dan korkanlara uyarı olsun…

Devamını Oku »

Enbiya Suresi Meali – Seyyid Kutup

ENBİYÂ SURESİ (1) İnsanların hesap verme günü yaklaştığı halde onlar halâ gaflet içinde gerçeğe yüz çeviriyorlar. (2) Onlar Rabb’lerinden gelen…

Devamını Oku »

Hac Suresi Meali – Seyyid Kutup

HAC SURESİ (1) Ey insanlar Rabb’inizden korkunuz. Çünkü kıyamet anının sarsıntısı müthiş bir olaydır. (2) O sarsıntı ile karşılaştığınız gün…

Devamını Oku »

Mü’minun Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜ’MİNÛN SURESİ (1) Mü’minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir. (2) Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar. (3) Onlar ki, boş ve yararsız…

Devamını Oku »

Nur Suresi Meali – Seyyid Kutup

NÛR SURESİ (1) Bu indirip hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. (2) Zina eden…

Devamını Oku »

Furkan Suresi Meali – Seyyid Kutup

FURKÂN SURESİ (1) Eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Kur’anı, tüm insanları ve cinnleri uyarsın diye kulu Muhammed’e indiren Allah’ın şanı…

Devamını Oku »

Şuara Suresi Meali – Seyyid Kutup

ŞUARA SURESİ (1) Ta, sin, mim. (2) Bu ayetler, açık anlamlı Kitabın ayetleridir.? (3) Ey Muhammed, onlar mü’min olmuyorlar diye…

Devamını Oku »

Kasas Suresi Meali – Seyyid Kutup

KASAS SURESİ (1) Ta. sin. mim. (2) Bunlar apaçık Kitab’ın ayetleridir. (3) Ey Muhammed! İnanan bir kavim için. Musa ve…

Devamını Oku »

Ankebut Suresi Meali – Seyyid Kutup

ANKEBÛT SURESİ (1) Elif. Lâm. Mim. (2) İnsanlar sırf ‘inandık’ demekle; hiçbir sınavdan geçirilmeksizin bırakılıvereceklerini mi sanıyorlar? (3) Biz onlardan…

Devamını Oku »

Rum Suresi Meali – Seyyid Kutup

RÛM SURESİ (1) Elif, lâm, mim. (2) Rumlar yenildi. (3) En yakın bir yerde. Onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. (4)…

Devamını Oku »

Lokman Suresi Meali – Seyyid Kutup

LOKMAN SURESİ (1) Elif, lam, mim. (2) Bunlar, hikmetli Kitab’ın ayetleridir. (3) Bunlar güzel davrananlara yol gösterici ve rahmettir. (4)…

Devamını Oku »

Secde Suresi Meali – Seyyid Kutup

SECDE SURESİ (1) Elif Lam Mim. (2) Şüphe yok ki, Kitab’ın indirilişi, alemlerin Rabb’i tarafındandır. (3) Yoksa «onu peygamber uydurdu…

Devamını Oku »

Ahzab Suresi Meali – Seyyid Kutup

AHZÂB SURESİ (1) Ey Peygamber: Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir ve her yaptığı…

Devamını Oku »

Sebe’ Suresi Meali – Seyyid Kutup

SEBE’ SURESİ (1) Hamd, göklerdeki ve yeryüzündeki tüm varlıkların sahibi olan Allah’a mahsustur. Ahirette de hamd O’na mahsustur. O her…

Devamını Oku »

Fatır Suresi Meali – Seyyid Kutup

FATIR SURESİ (1) Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden; iki, üç ve dört kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren Allah’a ham…

Devamını Oku »

Yasin Suresi Meali – Seyyid Kutup

YÂSÎN SURESİ (1) Yasin. (2) Hikmetli Kur’an’a andolsun. (3) Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin. (4) Dosdoğru bir yol üzerinde. (5) Bu…

Devamını Oku »

Saffat Suresi Meali – Seyyid Kutup

SÂFFÂT SURESİ (1) Andolsun sıra sıra duranlara (2) Önlerindekini sürdükçe sürenlere (3) Zikir okuyanlara (4) Ki, ilahınız birdir. (5) Göklerin,…

Devamını Oku »

Sad Suresi Meali – Seyyid Kutup

SÂD SURESİ (1) Sad, zikir sahibi, şanlı Kur’an’a and olsun ki. (2) İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. (3)…

Devamını Oku »

Zümer Suresi Meali – Seyyid Kutup

ZÜMER SURESİ (1) Bu Kitab’ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi Allah katındadır. (2) Ey Muhammed! Şüphesiz ki, Kitab’ı sana hak…

Devamını Oku »

Mü’min Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜ’MİN SURESİ (1) Hâ Mim. (2) Bu kitabın indirilmesi, güçlü ve her şeyi en iyi bilen Allah katındandır. (3) O…

Devamını Oku »

Fussilet Suresi Meali – Seyyid Kutup

FUSSİLET SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Bu Kitab, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. (3) Bilen bir toplum için…

Devamını Oku »

Şura Suresi Meali – Seyyid Kutup

ŞÛRÂ SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Ayn, Sin, Kaf. (3) O üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan…

Devamını Oku »

Zuhruf Suresi Meali – Seyyid Kutup

ZUHRUF SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Apaçık Kitab’a andolsun ki. (3) Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık. (4)…

Devamını Oku »

Duhan Suresi Meali – Seyyid Kutup

DUHÂN SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Apaçık Kitab’a andolsun ki, (3) Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları…

Devamını Oku »

Casiye Suresi Meali – Seyyid Kutup

CÂSİYE SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Kitab’ın indirilmesi, üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan Allah’ın katındandır. (3)…

Devamını Oku »

Ahkaf Suresi Meali – Seyyid Kutup

AHKAF SURESİ (1) Ha, Mim. (2) Bu Kitab’ın indirilişi aziz, hakim olan Allah katındandır. (3) Biz, gökleri, yeri ve ikisinin…

Devamını Oku »

Muhammed Suresi Meali – Seyyid Kutup

MUHAMMED SURESİ (1) Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. (2) İnanıp iyi ameller işleyenlerin, Rabbleri tarafından…

Devamını Oku »

Fetih Suresi Meali – Seyyid Kutup

FETİH SURESİ (1) Biz sana apaçık fetih verdik. (2) Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini…

Devamını Oku »

Kaf Suresi Meali – Seyyid Kutup

KAF SURESİ (1) Kaf. Şerefli Kur’an’a andolsun! (2) Kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da «Bu şaşılacak bir şeydir» dediler.…

Devamını Oku »

Zarifat Suresi Meali – Seyyid Kutup

ZÂRİYÂT SURESİ (1) Esip savuranlara. (2) Yükünü yüklenenlere. (3) Kolayca süzülenlere. (4) İşi ayıranlara and olsun. (5) Size va’dedilen, mutlaka…

Devamını Oku »

Tur Suresi Meali – Seyyid Kutup

TÛR SURESİ (1) Andolsun Tur’a. (2) Satır satır yazılmış Kitab’a; (3) Yayılmış ince deri üzerine. (4) Ma’mur bir ev olan…

Devamını Oku »

Necm Suresi Meali – Seyyid Kutup

NECM SURESİ (1) Kayan yıldız hakkı için. (2) Arkadaşınız Muhammed ne sapıttı ne de azıttı. (3) O havadan konuşmuyor. (4)…

Devamını Oku »

Kamer Suresi Meali – Seyyid Kutup

KAMER SURESİ (1) Kıyamet anı yaklaştı, ay ikiye ayrıldı. (2) Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Bu öteden beri…

Devamını Oku »

Rahman Suresi Meali – Seyyid Kutup

RAHMÂN SURESİ (1) Rahman olan Allah. (2) Kur’an’ı öğretti. (3) İnsanı yarattı. (4) Ona düşüncesini açıklamayı öğretti. (5) Güneşin ve…

Devamını Oku »

Vakıa Suresi Meali – Seyyid Kutup

VÂKIA SURESİ (1) Kıyamet koptuğu zaman, (2) Onu hiç kimse yalanlayamayacaktır. (3) O kimini alçaltır, kimini de yükseltir. (4) Yeryüzü…

Devamını Oku »

Hadid Suresi Meali – Seyyid Kutup

HADÎD SURESİ (1) Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederler. O üstün iradelidir ve her işi yerinde yapar.…

Devamını Oku »

Mücadile Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜCÂDİLE SURESİ (1) Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü…

Devamını Oku »

Haşr Suresi Meali – Seyyid Kutup

HAŞR SURESİ (1) Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. (2) Kitap ehlinden inkar edenleri,…

Devamını Oku »

Mümtehine Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜMTEHİNE SURESİ (1) Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar…

Devamını Oku »

Saff Suresi Meali – Seyyid Kutup

SAFF SURESİ (1) Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah’ı tesbih etmiştir. O üstündür, hikmet sahibidir. (2) Ey iman edenler! Yapmayacağınız…

Devamını Oku »

Cumua Suresi Meali – Seyyid Kutup

CUMUA SURESİ (1) Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah’ı tesbih eder. (2) Ümmiler arasından…

Devamını Oku »

Münafikun Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜNÂFİKÛN SURESİ (1) Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki, sen Allah’ın peygamberisin» derler. Allah ta bilir ki sen…

Devamını Oku »

Teğabün Suresi Meali – Seyyid Kutup

TEĞÂBÜN SURESİ (1) Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nun dur, hamd O’nadır. O’nun gücü her…

Devamını Oku »

Talak Suresi Meali – Seyyid Kutup

TALÂK SURESİ (1) Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun.…

Devamını Oku »

Mülk Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜLK SURESİ (1) Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. (2) O hanginizin daha…

Devamını Oku »

Kalem Suresi Meali – Seyyid Kutup

KALEM SURESİ (1) Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara And olsun. (2) Sen, Rabbinin nimetiyle cinlenmiş değilsin. (3) Senin için kesintisiz…

Devamını Oku »

Hakka Suresi Meali – Seyyid Kutup

HÂKKA SURESİ (1) Elbette gerçekleşecek olan (2) Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan (3) O gerçekleşecek olanı sana bildiren nedir? (4)…

Devamını Oku »

Mearic Suresi Meali – Seyyid Kutup

MEÂRİC SURESİ (1) Bir isteyen, inecek azabı istedi. (2) Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur. (3) Yükselme derecelerinin sahibi Allah’tandır.…

Devamını Oku »

Nuh Suresi Meali – Seyyid Kutup

NÛH SURESİ (1) Milletine can yakıcı bir azab gelmezden önce onları uyar diye Nuh’u milletine peygamber olarak gönderdik. (2) O…

Devamını Oku »

Cin Suresi Meali – Seyyid Kutup

CİN SURESİ (1) Ey Muhammed de ki: «Bana vahiy yolu ile bildirildi ki bir grup cin, Kur’ân’ı dinledi ve arkasından…

Devamını Oku »

Müzzemmil Suresi Meali – Seyyid Kutup

MÜZZEMMİL SURESİ (1) Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed, (2) Geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk (3) Gecenin yarısında uyanık ol, ya…

Devamını Oku »

Müddesir

MÜDDESSİR SURESİ (1) Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed! (2) Kalk da uyar. (3) Rabbinin büyüklüğünü dile getir. (4) Elbiselerini temizle.…

Devamını Oku »

Kıyamet Suresi Meali – Seyyid Kutup

KIYÂMET SURESİ (1) Yoo, andolsun kıyamet gününe. (2) Yoo andolsun, özünü eleştiren, kendini kınayan nefse. (3) İnsan, kemiklerini biraraya toplayamayız…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu