Z

Z

ZÂLİM

*Zalim (a.s.zulm’den); Zulüm olan inanç, söz, fiil ve davranışları işleyen kimseye denir. Kur’ân’da zalim kelimesi tekil ve çoğul şekliyle (zâlîmin…

Devamını Oku »

ZEBÛR

ZEBÛR 4/ en-Nisâ -163- Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Ya’kûb’a,…

Devamını Oku »

ZEKÂT

ZEKÂT (*) *Zekât (a.i.); 1-Nisâb miktarı mala, paraya sahib olan Müslümanın kırkta birini fakirlere sadaka vermesi ve bu verilen sadaka.…

Devamını Oku »

ZEKÂT, MALI ARTTIRIR

30/ ER-RÛM -39- Şunu unutmayın:Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye fâize verdiğiniz para, zâhiren fazlalaşsa da indallâh(ALLÂH’ın nezdinde) artmaz. Ama ALLÂH’ın…

Devamını Oku »

ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER

9/ ET-TEVBE -60- Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm’a ısındırılacaklar), köleler, borçlular,…

Devamını Oku »

Hazreti ZEKERİYÂ -aleyhisselâm-

*Zekeriyyâ-aleyhisselâm- Hazreti Meryem’in teyzesinin kocası idi. Hazreti Meryem’in Beyt-i Makdis’te bakımını Zekeriyyâ Peygamber üstlenmişti. (Diyânet) – Zekeriyyâ-aleyhisselâm-, Süleyman-aleyhisselâm-‘ın neslindendir. Tevrât…

Devamını Oku »

ZEYD(RADIYALLÂHUANH)

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR: 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

Devamını Oku »

ZIHAR

Açıklama: 1. ‘Zıhâr’, bir kimsenin eşine, ‘Sen bana anamın sırtı gibisin’ demek sûretiyle onu kendisine haram kılması demektir. Câhiliye döneminde…

Devamını Oku »

ZİKİR (ALLÂH’I ANMAK)

ZİKİR (*) *Sözlükte; ‘anmak, hatırlamak, yâd etmek’ anlamına gelen zikir, ıstılahta, Allâh’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutmamak ve gaflet halinde…

Devamını Oku »

ZİKREDİN BENİ ZİKREDEYİM SİZİ

2/ EL-BAKARA -152- O hâlde Beni zikredin, Ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.

Devamını Oku »

ZÎNA

4/ en-Nisâ -16- Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin.…

Devamını Oku »

ZİYÂNA UĞRAYANLAR

4/ EN-NİSÂ -118-119- ALLÂH o şeytâna lânet etti. Ve o da: “Elbette Senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka…

Devamını Oku »

ZORLUKTAN SONRA KOLAYLIK VARDIR

65/ et-Talâk -7- İmkânı geniş olan, nafakayı imkânına göre versin. Rızkı dar olan da, ALLÂH’ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın.…

Devamını Oku »

ALLÂH KULLARINA ZULMETMEZ

dilediğini doğru yola getirir. Hayır olarak yaptığınız her harcama sâdece kendiniz içindir. Zâten siz ALLÂH rızâsını aramaktan başka bir gâye…

Devamını Oku »

ZULME KARŞI YARDIMLAŞMAK

*Zulüm; sözlükte bir şeyi kendine mahsûs yerinden başka bir yere koymak, noksan yapmak, sınırı aşmak, doğru yoldan sapmak, meyletmek, hakkını…

Devamını Oku »

ZÜLKARNEYN

18/ el-Kehf -83- Bir de sana Zül-karneyn’den soruyorlar. De ki: Size ondan bir hâtıra okuyacağım. 84- Gerçekten Biz onu (Zül-karneyn’i)…

Devamını Oku »

Hazreti ZÜLKİFL -aleyhisselâm-

21/ EL-ENBİYÂ -85- İsmâîl, İdrîs ve Zü’l-Kifl’i de (hatırla). Onların hepsi de sabredenlerdendi. 86- Onları da rahmetimizin içine aldık. Onlar…

Devamını Oku »

ZİYÂRET ÂDÂBI

24:27. Ey îman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha…

Devamını Oku »

ZULMEDENLERE MEYLETMEMEK

11:113. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allâh’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.

Devamını Oku »

ZAMAN

Zaman mefhumu insanın fiil, ibâdet ve davranışlarıyla iç içedir. Bu yönüyle zamansözlükte devir, çağ, mevsim, ay, hafta, gün, saat, mehil,…

Devamını Oku »

ZERRE

10/ Yûnus -61- Hangi işi yaparsan yap, Kur’ân’dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki, siz ona dalıp…

Devamını Oku »

ZEKÂT VERMEK İÇİN ÇALIŞMAK!

23/ el-Mü’minûn -1-2- Hakikat felâh buldu o mü’minler ki onlar, namazlarında huşû’ludurlar, 3- Onlar ki, bîyhude işe, boş lafa bakmazlar.…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu