F

F

47/ Sûre-i Muhammed -19- Ey Muhammed! Bil ki ALLÂH’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendi günahın için, hem de mü’min…

Devamını Oku »

FÂİZ

FÂİZ (*) *Fâiz (a.i.fevz’den.c;fevâiz); 1-Ödünç verilen para için alınan ve şer’an haram olan kâr. Fâizin iş hayatındaki mânası, “sen çalış,…

Devamını Oku »

FAL OKLARI

(Bkz: Haramlar)

Devamını Oku »

FARZ

24/ en-Nûr -1- (İşte bu âyetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye…

Devamını Oku »

FÂSIK

FÂSIK (*) *Fısk kelimesinin sözlük anlamı ‘çıkmak, hurûc etmek’ dir. Nitekim delikten çıkan farelere ‘fâsıklar’ denir. Dinî terim olarak fâsık…

Devamını Oku »

FAZLULLAH

4/ en-Nisâ -113- ALLÂH’ın fazl-ü rahmeti üzerinde olmasaydı onlardan bir taife seni bile hükümde haktan şaşırtmayı kurmuşlardı, maamafih onlar yalnız…

Devamını Oku »

FETRET DEVRİ

*Fetret (arapça.isim.cem’i:feterât); iki peygamber veyâ iki pâdişah arasında peygambersiz veyâ pâdişahsız geçen zaman. İki vak’a arasındaki zaman. 5/ EL-MÂİDE -19-…

Devamını Oku »

FELÂH

*Felâh; murada zafer bulmaktır. Hayırda beka diye de ta’rif edilir. (Elmalılı Tefsiri) 2/ el-Bakara -5- İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir…

Devamını Oku »

FETVÂ

*Fetvâ (a.i.c:fetâvâ, fetâvî); müfti tarafından verilen şer’i hüküm veya karar. *Müfti (a.s ve i.fetvâ’dan); fetvâ veren. vilâyet ve kazalarda din…

Devamını Oku »

FİRAVUN

*Firavun (f.s.c:ferâine): 1-eski zamanlarda Mısır hükümdarlarına verilen ünvan. 2-İlâhlık iddiasında bulunarak Hazreti Mûsâ-aleyhisselâm- ile mücâdele eden dönemin Mısır hükümdârı. 3-sıfat…

Devamını Oku »

FESTAİZBİLLÂH

40/ el-Mü’min -56- Çünkü kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın ALLÂH’ın âyetlerini tartışanlar var ya işte onların kalplerinde yetişemeyecekleri bir kibir,…

Devamını Oku »

FİTNE

*Fitne (a.i.c;fiten); belâ. mihnet. sıkıntı. ayartma. azdırma. fesat. ara bozma. karışılık. ihtilâl. -Sözlükte; “denemek, imtihan etmek, yakınmak, bir şeyden çok…

Devamını Oku »

FAHÛR

*Mübalağalı isim olup Allâh’ın verdiği nimetlerle övünen fakat bu nimetlerin şükrünü edâ etmeyen ve büyüklenen kimse anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de 4…

Devamını Oku »

FISK

FISK 6/ el-En’am -121- Üzerlerine ALLÂH’ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Çünkü o kat’i bir fısk’tır. Bununla beraber şeytanlar kendi yaranına…

Devamını Oku »

FEVAHİŞ

FEVAHİŞ (*) *Kavlen ve fiilen herkesin çirkin gördüğü şeyler. (Hulâsat’ül Beyân) 42/ eş-Şûrâ -37- O îmân edenler büyük günahlardan ve…

Devamını Oku »

FESÂD

*Fesat; bir şey önceden düzgün, düzenli ve yararlı iken sonradan bu nitelikleri kaybedip değişmesi, bozulması, çürümesi, bir kimsenin itidâl ve…

Devamını Oku »

FEVZ

Sözlükte bir şeyi elde etmek kurtulmak, zafer kazanmak ölmek ve helâk olmak anlamla- rına gelen “fevz” kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de 29…

Devamını Oku »

FITRATULLÂH

-‘Fıtrat’ kelimesi yaratma anlamına gelmekle birlikte ‘fıtratullâh’ tâbiri, Kur’ân’da “Allâh’ın dini” anlamında kullanılmıştır. (Diyânet) -Hanîf; bâtıldan hakka mâil, din-i İslâma…

Devamını Oku »

FÎSEBÎLİLLÂH

*Fî-sebîlilâh; Allâh yolunda hayrat olarak. -Fî (a.z ve e); 1-içinde,-de (“fîhâ”müfret ve müennes için kullanılır) -Sebîl (a.i.c:sübül, sübûl); yol, büyük…

Devamını Oku »

FITRATULLÂH

-‘Fıtrat’ kelimesi yaratma anlamına gelmekle birlikte ‘fıtratullâh’ tâbiri, Kur’ân’da “Allâh’ın dini” anlamında kullanılmıştır. (Diyânet) -Hanîf; bâtıldan hakka mâil, din-i İslâma…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu