Ü

Ü

ÜSTÜNLÜK ANCAK TAKVÂ’DADIR

49/ EL-HUCURÂT -13- Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sâhib çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık. Şunu unutmayın ki ALLÂH’ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda en ileri olandır. Muhakkak ki ALLÂH herşeyi bilir, her şeyden hakkıyla haberdârdır.

Devamını Oku »

ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMENİN MEN’İ ÜMİTSİZ OLMAMAK

ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEMEK, ÜMİTSİZ OLMAMAK -Ümitsizlik, istek ve arzunun tükenmesi mânâsınadır. İnsan yaşadığı sosyal hayat içinde dâima olumlu olumsuz, küçük büyük, acele ve gecikmeli bir takım olaylarla iç içe yaşamaktadır. Bu nedenle bazen ümitsizlik ve kötümserlik psikolojisi olan ‘yeis’ ile karşılaşmak mümkündür. Yeis, kelimesi türevleriyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de on ayrı yerde zikrolunmuştur. Allâh’ın rahmetinden ve yardımından ümit kesmek ve karamsar bir…

Devamını Oku »

ÜMMET

Ümmet (arapça.isim.cem’i:ümem); Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Cemaat, kavim, tâife. Bir hâkim milletin ashabından olan hey’et-i içtimâiye. Bir peygamberin Hakk’ka da’vet ettiği cemaat. Bir dille konuşan insanların hepsi. Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat. 2/ EL-BAKARA -143- Ve işte böylece Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde Hakk’ın şâhidleri olasınız ve Peygamber de sizin hakkınızda…

Devamını Oku »

ÜZEYİR(ALEYHİSSELAM)

2/ el-Bakara -259- Yahud o kimse gibisini (görmedin mi) ki, bir şehre uğramıştı, altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. “Bunu bu ölümünden sonra ALLÂH, nerden diriltecek?” dedi. Bunun üzerine ALLÂH onu yüz sene öldürdü, sonra diriltti, “Ne kadar kaldın?” diye sordu. O da: “Bir gün, yahud bir günden eksik kaldım” dedi. ALLÂH buyurdu ki: “Hayır, yüz sene kaldın, öyle iken bak…

Devamını Oku »

ÜMMET & KAVİM & KABÎLE & MİLLET

ÜMMET (1) & KAVİM (2) & KABÎLE (3) & MİLLET (4) (1) Ümmet (a.i.c:ümem); Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Cemaat, kavim, tâife. Bir hâkim milletin ashâbından olan hey’et-i içtimâiye. Bir peygamberin Hakk’ka davet ettiği cemaat. Bir dille konuşan insanların hepsi. Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat. 2/ el-Bakara -143- Ve işte böylece Biz sizi örnek bir ümmet…

Devamını Oku »

ÜSVE-İ HASENE

33/ el-Ahzâb -21- Hakikaten, ALLÂH’ın Resûlünde sizler için, ALLÂH’a ve âhiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve ALLÂH’ı çok zikredenler için en mükemmel bir numûne (üsve-i hasene)vardır. 60/ el-Mümtehine -4- İbrâhîm’de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misâl vardır, onlar kavimlerine demişlerdi ki: “Biz sizden ve sizin ALLÂH’dan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek ALLÂH’a inanıncaya kadar sizinle…

Devamını Oku »

ÜZÜNTÜ

11/ Hûd -36- Ayrıca Nûh’a şöyle vahyettik: “Bil ki kavminden şimdiye kadar îmân etmiş olanlardan başka artık kimse îmân etmeyecektir. Onun için yaptıkları şeylerden dolayı kederlenme.” 12/ Yûsuf -83- Babaları dedi ki: “Hayır, sizi nefisleriniz aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık bana güzel güzel sabretmek düşüyor. Belki ALLÂH hepsini birden bana geri getirir. Çünkü O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı