C

C

SAKIN CÂHİLLERDEN OLMA!

6/ EL-EN’ÂM -35- Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yâhûd bir merdiven kurup…

Devamını Oku »

CÂLUT

(Bkz: Kur’ân-ı kerîm’de isimleri zikrolunanlar)

Devamını Oku »

CÂRİYELER

4/ EN-NİSÂ -25- Sizden her kim hür mü’min kadınları nikâh edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mü’min…

Devamını Oku »

CASUSLUK

5/ EL-MÂİDE -41- Ey Peygamber! Kalpleri îmân etmediği hâlde ağızlarıyla ‘îmân ettik’ diyen münâfıklarla, Yahûdîlerden kâfirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zîrâ…

Devamını Oku »

CEBRÂİL-aleyhisselâm-

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Doğrusu…

Devamını Oku »

CEHENNEM

2/ EL-BAKARA -24- Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o hâlde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten…

Devamını Oku »

CEHENNEMDEN SAKINMAK

2/ EL-BAKARA -24- Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o hâlde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten…

Devamını Oku »

CEMÂLULLAH’A KAVUŞAMAYI İSTEMEK

18/ EL-KEHF -28- Rablerine, sırf O’nun rızâsını ve Cemâline kavuşmayı umdukları için, sabah akşam yalvaranlarla berâber, sıkıntılara karşı candan sabret.…

Devamını Oku »

CENÂBET

4:43. Ey îman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın.…

Devamını Oku »

CENNETLİKLER

2/ EL-BAKARA -25- İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine âit olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında:…

Devamını Oku »

CİHAD

*Düşmana müdefeada bütün vüs’ünü sarf etmektir ki üç kısımdır; birisi zâhir düşman ile mücâhede, birisi şeytan ile mücâhede, birisi de…

Devamını Oku »

CİMRİLİK VE CİMRİLER

*Cimri (Farsça.sıfat); soysuz. alçak. dilenci. Türkçe’de; pinti, tamahkâr mânâsında kullanılır. 2/ EL-BAKARA -195- (Mallarınızı) ALLÂH yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye…

Devamını Oku »

CİNLER

CİNLER 6/ el-En’âm -100- Onlar, ALLÂH’a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O’dur. Bilgileri olmadan O’na oğullar, kızlar uydurdular.…

Devamını Oku »

CİNSİYETLERİ ALLÂH BELİRLER

42/ EŞ-ŞÛRÂ -49- Göklerin ve yerin mülkü (hükümrânlığı) ALLÂH’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

Devamını Oku »

CİZYE

*Cizye (arapça.isim); Müslüman olmayan teb’adan alınan vergi. 9/ ET-TEVBE -29- Kendilerine kitap verilenlerden oldukları hâlde, ALLÂH’a da, âhiret gününe de…

Devamını Oku »

CÖMERTLİK

17/ EL-İSRÂ -29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (isrâf etme); aksi hâlde kınanmış…

Devamını Oku »

CÛDİ DAĞI

KUR’ÂN-I KERÎM’DE ZİKROLUNAN DAĞ İSİMLERİ: 1-2/ el-Bakara -63- Hani bir zamanlar mîsâk almıştık. Tûr’u üzerinize kaldırıp demiştik ki; size verdiğimiz…

Devamını Oku »

CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ TİCÂRET

-Cum’a Kelime olarak “toplamak, toplanmak” anlamlarına gelen Cum’a, haftanın günlerinden birinin adı ve Kur’ân-ı Kerîm’de 62. sûrenin ismidir. İslâm dîninde…

Devamını Oku »

CÜND

CÜND (*) *Cünd (a.i.c:cünûd); asker, asker topluluğu. -Cündullâh; Allâh’ın askerleri, orduları. 48/ el-Fetih -4- Îmânlarına îmân katsınlar diye mü’minlerin kalblerine…

Devamını Oku »

CİBT

-(Tâgut ve Cibt) Allâh’tan başka ilâh ittihaz edilen ziruh ve gayrıziruh mabudların tam isimleridir. Yekdiğeri makamında kullanılabilirler. Kâhine de ıtlak…

Devamını Oku »

CİLBÂB

KADINLAR 2/ el-Bakara -49- (Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü revâ…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu