C

CİBT

-(Tâgut ve Cibt) Allâh’tan başka ilâh ittihaz edilen ziruh ve gayrıziruh mabudların tam isimleridir. Yekdiğeri makamında kullanılabilirler. Kâhine de ıtlak edildiği naklediliyor. Aslının ‘cibs’ olduğu naklolunuyor ki, cibs; habis ve alçak, demektir. (Elmalılı Tefsiri)

-‘Sihirbaz ve kâhin de‘, cibt, diye adlandırılmıştır. (Râgıb el-İsfehâni)

4/ en-Nisâ -51- Bakmaz mısın şu kendilerine okuyub yazmaktan biraz nasip verilmiş olanlara? Cibt-ü tâguta inanıyorlar da ALLÂH’ı tanımıyanlara bunlar mü’minlerden yolca daha doğru diyorlar.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu