FİZİLAL’İL KUR’AN TEFSİRİ

Fizilal’il Kur’an Tefsiri – Seyyid Kutub

Bakara Suresi’nin 227-286. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

227- Eğer boşanmaya karar verirlerse kuşku yok ki Allah işiten ve bilendir. Erkekler, evlilik hayatı sırasında çeşitli sebeplere ve sık sık görülen değişik şartlara bağlı olarak zaman zaman herkesin karşılaşabileceği birtakım psikolojik hallere, ruhi bunalımlara kapılabilirler ve bu bunalımlar, kendilerini eşleri ile cinsel ilişkide bulunmama yemini etmeye sürükleyebilir. Fakat eğer bu ilişkisiz dönem makul bir süreyi aşarsa kadına psikolojik rahatsızlık…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 159-226. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

159- İndirdiğimiz belgeleri, biz onları Kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah hem de bütün lânet edebilenler lânet eder. 160- Yalnız tevbe edenler, ıslâh olanlar ve gerçeği ortaya koyanlar müstesna; onları ben bağışlarım. Zira ben tevbeleri kabul ederim ve merhametliyim. 161- Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlara gelince Allah’ın, meleklerin ve insanların ortak lâneti onların üzerinedir.…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 81-158. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

81- Hayır, öyle birşey yok. Kim kötülük işler de günahı tarafından kuşatılırsa onlar ebedi olarak kalmak üzere Cehennemliktirler. 82-İman edip iyi ameller işleyenler de orada ebedi olarak kalmak üzere Cennetliktirler. Bu iki ayette belirli bir anlam inceliği, son derece edebi bir üslupla anlatılı-yor. Aynı zamanda bu anlam inceliğine bağlı olarak kesin bir ilâhi hüküm dile getiriliyor. Ayetleri birazcık irdeleyerek, bu…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 1-80. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif Lâm-Mim Bu sure birbirinden kopuk üç harfle başlıyor: Bu harflerin arkasından, “Doğru olduğunda şüphe olmayan bu kitap takva sahipleri için hidayet kaynağıdır.” ayeti ile Allah’ın kitabından söz ediyor. Kur’an’ın bazı sureleri birbirinden kopuk bu tür harflerle başlar. Bu harflerin değişik şekilde yorumları yapılmıştır. Bizim benimsediğimiz yoruma göre: “Birbirinden bağımsız bu harflerden anlaşılan mesaj şudur: Kur’an, bu tür harflerden…

Devamını Oku »

Fatiha Suresi’nin Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Besmelenin, her surenin bağımsız bir ayeti mi, yoksa bütün surelere başlarken okunan tek bir Kur’an ayeti mi olduğu konusu tartışmalı bir mesele olmakla birlikte, geçerli görüşe göre o, “Fatiha suresinin ayetlerinden biridir ve bu surenin sayısı besmeleyle yediye tamamlanmaktadır.” Nitekim bir yoruma göre yüce Allah: “Andolsun, biz sana ikişer ikişer tekrarlanan yediyi ve…

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi’nin 1-94.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif Lâm-Mim. Birbirinden kopuk, Elif, Lam, Mim harfleri hakkında Bakara suresinin giriş kısmında kesin bir hüküm şeklinde olmamakla birlikte yaptığımız açıklamanın paralelinde bir açıklamayı burada da yapmayı uygun görüyoruz. “Bu harfler Kitabın bu tür harflerden meydana getirildiğine dikkat çekmek içindir. Bu harfler, Kur’an ile muhatap olan Arapların o güne kadar kullana geldikleri harfler olmasına rağmen bu olağanüstü edebi Kitabı…

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi’nin 95-145.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

95- De ki; Allah doğru söyledi. Buna göre İbrahim’in dosdoğru dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi.’ 96- İnsanlar için kurulan ilk ev Mekke’deki bütün canlılar için bereket ve hidayet kaynağı olan (Kâbe)dir. 97- Orada apaçık deliller ve İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenliğe erer. O na yol bulabilenlerin Kâbe’ye haccetmesi Allah’ın, insanlar üzerinde hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki Allah alemlerden…

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi’nin 146-200.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

KÂFİRLERE TÂBİ OLMAK 146- Nice peygamber var ki, çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğmediler. Allah sabırlıları sever. 147- Onlar sadece “Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıklarımızı affeyle, ayaklarımızı kaydırma ve kâfirler karşısında bize yardım et” demişlerdir. 148- Allah da onlara hem dünya kazancını ve hem de ahiret mükâfatının…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin 1-55.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Ki O sizi tek bir kişiden türetti, o tek kişinin eşini de kendi özünden yarattı, sonra bu çiftten çok sayıda erkek ve kadın meydana getirerek yeryüzüne yaydı. Karşılıklı dileklerinizi adına bağladığınız Allah’tan ve akrabalık bağlarını çiğnemekten sakınınız. Hiç kuşkusuz Allah sizi sürekli gözetmektedir. Hitap “insanlar”adır… Top yekün, kendilerini yaratan Rabblerine bağlamak için bu .sıfatlarıyla hitap…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin 56-89.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

56- Hiç kuşkusuz ayetlerimizi inkâr edenleri ilerde ateşe atacağız. Derileri kavruldukça azabın acısını duysunlar diye kendilerine başka deriler giydireceğiz. Hiç şüphesiz Allah üstün iradelidir, hikmet sahibidir. , 57- İman edip iyi ameller işleyenleri de ilerde içinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onlara orada el değmemiş eşler verilecek, kendileri koyu gölgeler altına alınacaklardır. Burada bitmesi söz konusu olmayan…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin 90-125 .Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

90- Yalnız sizinle arasında anlaşma bulunan bir gruba sığınan ya da sizinle ve tuttukları grupla savaşmayı içlerine sindiremeyerek size başvuran Yahudiler bu hükmün dışındadır. Allah dileseydi onları üzerinize saldırtır, onlar size savaş açarlardı. Eğer size sataşmaz, savaş açmaz, barış teklifi getirirlerse Allah onlara karşı herhangi bir eyleme girişmenize izin vermemiştir. Bu hükümden, temel sistemiyle çelişmediği sürece imkan bulduğu her durumda…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin126-176 .Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

HÜKÜM ALLAH’INDIR 126- Gerek göklerde ve gerekse yeryüzünde bulunan tüm varlıklar Allah’a aittir. Allah herşeyi kuşatmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, yüce Allah’ın ilahlıkta birlenmesi söz konusu edildiği zaman çoğu kere beraberinde mülkiyet, egemenlik, otorite ve erişilmez gücü bakımından da belirlenmesi söz konusu olabilir. Çünkü İslâm’ın öngördüğü tevhit, sırf yüce Allah’ın zatının belirlenmesi anlamında değildir. Aktif bir tevhittir İslâm’ın öngördüğü tevhit. Evrendeki faal…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 1-8.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartı ile ilerde sayılacak olanlar dışında kalan bütün hayvanlar size helal kılındı, Allah dilediği hükmü verir. 2- Ey müminler Allah ‘ın ibadet amaçlı sembollerine, içinde savaşılması yasak olan aya, Kâbe’ye armağan edilen kurbanlığa, gerdanlıklı kurbanlık hayvanlara, Rabblerinin bağışını ve rızasını kazanmak amacı ile Kâbe yi ziyaret etmeğe gelenlere sakın saygısızlık etmeyiniz. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz.…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 9-34.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

9- Allah, iman edip iyi ameller işleyenleri bağışlayacağını ve kendilerine büyük mükafat vereceğini vaad etmiştir. 10- Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar ise cehennemliktirler. Bu, yüce sorumlulukları yüklenen iyilik taraftarlarına, dünya hayatından mahrumiyetine karşılık verilen bir ödüldür. Bunlar ile karşılaştırılan -yeryüzündeki insanların inad arzu ve ısrarlarına rağmen- önderlik sorumluluğunu üstlenmek, çok basit bir iş olmaktadır. Bu böyle bir ilahî adalettir ki, iyilik…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 35-56.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

35- Ey müminler, Allah’tan korkunuz, sizi ona yakınlaştırabilecek her yolu arayınız, onun yolunda cihad ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. 36- Kafirlere gelince eğer yeryüzünün tüm varlıkları bir kat fazlası ile birlikte kendilerinin olsa da bu servetlerini kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler bu fidyelere kabul edilmez. Onları acıklı bir azap beklemektedir. 37- Onlar cehennemden çıkmak isteyecekler, fakat kesinlikle dışarı…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 57-120.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

57- Ey müminler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininizi alaya alanları, eğlence konusu yapanları dost edinmeyiniz. Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah’tan korkunuz. 58- Birbirinizi namaza çağırmak için ezan okuduğunuz zaman, onlar bu çağrınızı alaya alırlar, eğlence konusu yaparlar. Bu davranış onların aklı başında olmayan kimseler olmalarından kaynaklanıyor. Bu, kendisinde müminin hamiyeti bulunan herkesi etkileyen bir durumdur.…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 1-11.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı yoktan var eden Allah’a mahsustur. Durum böyleyken kafirler, bu yaratıkları Rabblerine denk tutuyorlar. İlk fırça darbesini oluşturan bu ayet yüce Allah’a hamd ederek, O’nu överek ve her türlü noksanlıktan tenzih ederek söze giriyor; O’nun yaratma ve yoktan var etme sıfatında somut ifadeye kavuşan ilâhlığı gerekçesi ile hamd edilmeye, övülmeye en layık…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 12-50.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

GÖKLER VE YER 12- De ki; “Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” De ki; “Allah’ındır. O merhametliliği üzerine görev yazdı. Sizleri geleceği kuşkusuz olan Kıyamet günü kesinlikle biraraya getirecektir. Kendilerine kıyanlar var ya, buna sadece onlar inanmazlar. 13- Gecenin ve gündüzün barındırdığı her şey O’nundur. O her şeyi işiten ve bilendir. Bu ayette önce gerçek anlatılıyor, açıklanıyor ve arkasından yolların ayrıldığı,…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 51-59.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

İSLÂM İNANCININ NETLİĞİ 51- Rabblerin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur’an aracılığı ile uyar. Onlar için Allah dışında bir dost ya da aracı yoktur. Ola ki, günahlardan sakınırlar. 52- Sırf Rabblerinin rızasını dileyerek sabah, akşam O’na yalvaranları yanından kovma, onların hesabından sana ve senin hesabından onlara bir şey düşmez ki, bu yüzden onları kovarak zalimlerden olasın. 53- Kendini beğenmişler “Allah’ın aramızdan seçerek…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 60-103.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

60- Sizi geceleyin öldüren ve gündüzleyin neler yaptığını bilen O’dur. Sonra O sizi gündüzleyin diriltir, belirli hayat süreniz dolsun diye, sonra O’nun huzuruna döneceksiniz de O yapmış olduklarınızı size haber verecektir. Geçen ayette `gayb’ın ufuklarını, boyutlarını ve derinliklerini çizen ve yüce Allah’ın bilgisinin sonsuzluğuna ve kapsayıcılığına işaret eden kelimeler gibi birkaç kelime daha. Tüm insanlığın hayatını Allah’ın yetkisine, bilgisine, gücü…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 104-134.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

104- Hiç kuşkusuz size Rabbinizden birçok uyarıcı kanıtlar, açık belgeler geldi. Kim bunları görürse, kendi lehine ve kim bunlara karşı göz yumarsa kendi aleyhine davranmış olur. Ben sizin başınızda korucu, bekçi değilim. Şu Allah katından gelen ayetler… birer kanıttırlar… Kanıtlar doğru yolu gösterirler, insanı doğruya yöneltirler. Bu da aynen öyle… kanıttır… Doğru yolu göstermektedir. Kim görürse bu onun yararına olacaktır.…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 135-165.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

135- “De ki; Ey kavmim, tutumunuzu devam ettiriniz, ben de kendi tutumumu devam ettireceğim. Dünya yurdunun sonunun kimin lehinde olacağını ilerde anlayacaksınız. Hiç kuşkusuz zalimler kurtuluşa eremezler. “ Bu beraberindeki ve arkasındaki gerçeğe, gerçeğin kendisinde ve ötesinde yeralan kuvvete güvenmeden kaynaklanan bir tehdittir. İşlerine karışmayacağına, çünkü kendisinin bağlı bulunduğu gerçekten, hareket metodu ve yolundan emin olduğuna, aynı şekilde kendilerinin içinde…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 1-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Mim, Sad Surenin ilk ayetini oluşturan bu harf grubunun benzerleri hakkındaki görüşümüzü Bakara ve Ali İmran surelerinin başlangıçlarında açıklamıştık. Bunları açıklarken şu görüşü benimsemiştik: Bu birbirinden kopuk harf grubu ile şuna işaret ediliyor: Şu Kur’an-ı Kerim insanlar tarafından kullanılan türde harflerden oluşuyor. Fakat buna rağmen insanlar bu harfleri kullanarak Kur’an’daki gibi sözler oluşturamıyorlar. Tek başına bu olgu,…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 37-114.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- “Allah adına yalan uydurandan ya da O’nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptaki payları erişir. Sonunda canlarını almak üzere elçilerimiz yanlarına geldiklerinde kendilerine `Allah’ın dışında taptığınız putlar hani nerede? deyince, “Koyup gittiler bizi’ derler. Böylece kâfir olduklarına dair kendileri şahitlik ederler. İşte şimdi Allah’a iftira eden, O’nun adına yalan söyleyen ya da O’nun ayetlerini yalanlayanların sahnesiyle karşı…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 115-153.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

115- “Büyücüler: “Ya Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi önce hünerimizi ortaya atalım, dediler. ” 116- “Musa, “Önce siz atın ” dedi. ” Büyücüler hünerlerini ortaya atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve müthiş bir büyü gösterisi gerçekleştirdiler. Bu meydan okuyuş, onların Hz. Musa’yı ilk seçenekten birini tercih etmede serbest bırakmasından açıkça anlaşılıyor. Yine anlaşılıyor ki,…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 154-206.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

154- Musa’nın öfkesi yatışınca attığı levhaları yerden aldı. Bu levhalarda Rabblerinden korkanlar için doğru yolu gösteren, rahmet niteliğinde yazılar vardı. Kur’an-ı Kerim’in ifade tarzı öfkeyi canlı bir varlık gibi somutlaştırıyor. Bu öfke Musa üzerine çullanan ve onu harekete iten canlı bir varlık gibi tasvir ediliyor. Bu canlı varlık, ondan “el çekip” onu kendi haline terkettiğinde, Musa kendine geliyor. Öfkesinin dürtüsü…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 1-37.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Sana savaş ganimetlerinin bölüşümü hakkında soru sorarlar. De ki; ganimetler hakkında hüküm verme yetkisi Allah’a ve Peygamber’e aittir. Buna göre eğer mümin iseniz, Allah’dan korkunuz, ilişkilerinizi düzeltiniz, Allah’a ve Peygamber’e itaat ediniz. 2- Müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir, yanlarında Allah’ın ayetleri okunduğu zaman bu ayetler imanlarını arttırır, pekiştirir ve sadece Rabblerine dayanırlar. 3- Onlar namazı…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 38-54.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

38- Kâfirlere dedi ki; “Eğer saldırganlıklarından vazgeçerlerse geçmişteki suçları bağışlanır. Yok eğer eski tutumlarına dönerlerse, daha öncekiler için geçerli olan kurallar onlar için de işler. ” 39- Fitnenin kökü kazınıp Allah’ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görür. 40- Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin dostunuz ve dayanağınızdır. O…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 55-66.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

55- Allah katında canlıların en kötüleri kâfirlerdir. Onlar artık inanmazlar. 56- Onlar kendileri ile antlaşma yaptığın her defasında hiç çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir. 57- Eğer savaşta, onları ele geçirirsen, onları geride kalanlara bir ibret olacak biçimde cezalandır. 58- Eğer antlaşmalı bir toplumun anlaşmasını bozacağından endişeli isen, aranızdaki antlaşmayı, karşılıklılık ilkesi uyarınca açıkça yüzlerine fırlat. Çünkü’ Allah ihanet edenleri sevmez. 59-…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 67-75.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

67- Yeryüzünde üstünlüğünü perçinlemedikçe hiçbir peygamberin esir alması yerinde değildir. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah sizin hesabınıza ahireti istiyor. Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. 68- Eğer Allah’ın daha önce kesinleşmiş (ve bu konuda lehinize işleyen) bir hükmü olmasaydı, esirlerin karşılığında aldığınız fidyeler yüzünden başınıza büyük bir azap gelirdi. 69- Artık elinize geçen ganimet mallarını helal olarak afiyetle…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 1-24.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber’i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu. 2- “Dört ay daha yeryüzünde serbestçe dolaşınız. Allah’ın yapacaklarına engel olamayacağınızı ve Allah’ın kâfirleri perişan edeceğini biliniz. ” 3- Büyük hacc günü Allah ve Peygamber tarafından tüm insanlara duyurulur ki; “Allah ve Peygamber’i ile müşrikler arasında her türlü ilişki kesilmiştir. Eğer tevbe ederseniz…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 25-28.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

25- Gerçekten Allah size birçok yerde, birçok olayda olduğu gibi Huneyn savaşı günü de yardım etti. Hani o gün sayıca çok oluşunuz hoşunuza gitmiş, böbürlenmenize yolaçmıştı da bu kalabalıklık size hiçbir yarar sağlamamıştı; yeryüzü, onca genişliğine rağmen size dar gelmişti de sonra arkanızı dönüp kaçmıştınız. 26- Bu bozgunun arkasından Allah, Peygamberinin ve müminlerin kalblerine güven duygusu indirdi ve görmediğiniz ordular…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 29-30.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

29 – Allah’a ve Ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Peygamber’in haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve gerçek dinî benimsemeyen yahudi ve hıristiyanlar ile, bunlar size boyun eğip kendi elleri ile cizye verene dek savaşınız. Bu ve bundan sonraki âyetler, zihinleri Tebük savaşına hazırlıyorlar, Bizanslılar ile yandaşları olan müşrik araplara, yani Gassanilere yöneliktirler. Çünkü burada âyetlerdè yeralan sıfatların, kendileri ile bu…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 31-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

31- Onlar Allah dışında hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa’yı ilah edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha, kendisinden başka ilah olmayan ve onların yakıştırma ortaklarından uzak olan Allah’a kulluk etmeleri emredilmişti. Okuduğumuz ayet, surenin bu kesitinin doğrusal bir uzantısıdır. Bilindiği gibi surenin bu kesitinde müslümanların vicdanlarında beliren şu tür kuşkular giderilmeye çalışılıyordu; “Bu adamlar, yani yahudiler ile hristiyanlar, Kitap ehlidirler. Buna…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 37-80.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- Haram aylardaki savaş yasağını başka aylara aktarmak, ertelemek kâfirlikte daha ileri gitmektir. Kâfirler bu yolla sapıklığa sürüklenirler. Onlar Allah’ın haram kıldığı ayları sayıca denk getirmek için bu ertelemeyi bir yıl helâl sayarlarken, bir sonraki yıl haram kabul ederler. Böylece Allah’ın haram kıldığını helâl saymış olurlar. Yaptıkları çirkin işler kendilerine güzel gösterildi. Allah kâfirler güruhunu kesinlikle doğru yola iletmez. Aynı…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 81-105.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

RAHATLIĞI TERCİH EDENLER 81- Sefere katılmayanlar Allah’ın Rasulüne ters düşerek geride kaldıklarına sevindiler. Allah yolunda malları ve canları ile cihad etmeyi istemediler, “Sıcakta sefere çıkmayın” dediler. Onlara “Cehennem ateşi bundan daha sıcaktır” deyiniz. Keşke bunu kavrayabilselerdi. 82- Yaptıklarının karşılığı olarak bundan böyle az gülüp çok ağlasınlar. 83- Eğer Allah sana onlardan bir grubun yanına dönmeyi nasip eder de onlar senden…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 106-116.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

TEVBE EDİP DE İŞLERİ ALI.AH’A KALANLAR 106- Savaşa katılmayanların bir başka bölümü daha var ki, onların işleri doğrudan doğruya Allah’ın iradesine kalmıştır. O, onları ya azaba çarptırır ya da tevbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. Bunlar Tebük seferinden geri kalanların son kısmıdır. Ve bunlar münafıkların, özürlülerin, hata yaptıklarının farkına varıp tevbe edenlerin dışındaki bir gruptur.…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 117-121.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

117- Allah, Peygamber’in ve o zor anda onun peşinden giden muhacirler ile Ensar’ın tevbelerini kabul etti. O sırada onlardan bir grubun kalpleri kaymanın eşiğine gelmişti. Arkasından O, onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. 118- Allah, hükümleri ertelenen o üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Sonunda yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi, can…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 122-129.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

122- Mü’minlerin topyekün sefere çıkmaları gerekmez. Bunun yerine her kabileden bir grup, dinin özünü öğrenmek ve kötülüklerden kaçınırlar umudu ile soydaşlarını uyarmak için sefere çıkmalıdır. Bu ayetin tefsirine, dinin özünü kavrayacak ve geri döndüğünde toplumunu uyaracak grubun kimliğine ilişkin birçok rivayet vardır. Bize göre ayeti şu şekilde yorumlamak en doğrusudur: Mü’minler hep birlikte seferberliğe katılacak değildirler. Her topluluktan birer grup…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 1-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir. “ Surenin birinci dersi üç harf ile başlıyor. Nitekim Bakara, Al-i İmran ve A’raf sureleri de bu türden harflerle başlamışlardı ve biz oralarda bu harflerin yorumu ile ilgili görüşümüzü belirtmiştik. Bu ders yüklemi, “İşte bunlar o hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir” cümlesi olan bu harfleri, cümlenin öznesi (cümlenin başı) yaparak…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 37-44.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- Bu Kur’an Allah’dan geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki semavi kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı biçimde açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından gönderildiği kuşkusuzdur. 38- Yoksa, ‘Onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Onlara de ki; ‘Eğer doğru söylüyorsanız, Kur’an’a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. 39- Tersine onlar bilgisini kavrayamadıkları ve…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 45-92.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

45- Allah insanları biraraya topladığı gün, sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmışlar ve bu sureyi birbirleri ile tanışmak için harcamışlar gibidirler. Allah ile karşılaşacaklarını yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır, onlar doğru yolu bulamamışlardır. Bu, bir göz açıp kapatacak kadar kısa sürede geçen yolculukta bir de bakıyoruz ki, toparlanmış ve birden kıskıvrak yakalanmış olan insanlar dünya yolculuklarının gerçekten çok kısa…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 93-103 .Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

93- Gerçekten biz İsrailoğulları’nı güvenli bir yurda yerleştirdik, onlara temiz rızıklar sunduk. Kendilerine bilgi gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmemişlerdi. Şüphe yok ki, Rabbin kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda haklarında hüküm verecektir. Ayeti Kerime’nin metninde yeralan, “Mübevve” kavramı güven içinde ikamet edilen yer anlamına gelir. Bu kavramın “gerçek” kavramı ile beraber verilmesi ise, oranın güvenli oluşunu kalıcılığını ve kararlılığını daha da artırmaktadır.…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 1-16.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümlelerle örülen, sonra ayrıntılı biçimde açıklanan ayetlerden oluşmuş bir kitaptır. 2- (İçeriğinin özü şudur): Allah’dan başkasına kulluk sunmayınız. Ben, O’nun size gönderdiği bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. 3- Rabbinizden af dileyiniz, pişmanlık duygusu ile O’na yöneliniz ki, belirli bir sürenin sonuna kadar sizi…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 17-24.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

17- Bir de Rabbinden kaynaklanan açık belgelere dayanan kimseleri düşünelim. Bu belgeleri yine Allah katından gelen bir tanık izliyor. Bu kimseler onun da öncesinde Musa’nın önder ve rahmet nitelikli kitabının onayı ile desteklenmişlerdir. (Böyleleri sırf dünya hayatı peşinde koşanlarla hiç bir olur mu?) İşte bunlar Kur’an’a inanırlar. Onu inkâr eden sapık grupların varacakları yer ise cehennem ateşidir. Sakın Kur’an hakkında…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 25-48.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

25- Biz Nuh’u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. (O onlara dedi ki); “Ben sizin için açık bir uyarıcıyım. ” 26- “Sırf Allah’a kulluk sununuz. Yoksa sizin hesabınıza acıklı bir günün azabından korkarım. “ Bu ayetlerin sözleri, Peygamberimizin -salât ve selâm üzerine olsun- insanlara duyurmak üzere görevlendirildiği ve “…her işi yerinde, her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümleler ile örülen,…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 49-57.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

49- Ey Muhammed, bu anlatılanlar sana vahiy yolu ile bildirdiğimiz gaybe ilişkin haberlerdir. Bundan önce ne sen ve ne de soydaşların bu olayları bilmiyordunuz. Müşriklerin olumsuz tepkilerine karşı sabret; sonuç, kötülüklerden sakınanlarındır. Okuduğumuz değerlendirme ve yorum ayeti, bu surede anlatılan peygamber hikâyelerinin bazı amaçlarını gözlerimizin önüne seriyor. Bu amaçları şöyle sıralayabiliriz: 1- “Vahiy” diye bir gerçek vardır. Müşrikler bu gerçeği…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 58-119.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

58- Azaba ilişkin emrimiz geldiğinde Hud’u ve beraberindeki mü’minleri, rahmetimizin sonucu olarak, kurtardık; onları ağır azaptan koruduk. Tehdidimizi gerçekleştirip soydaşlarını imha etmeye ilişkin emrimiz geldiğinde Hz. Hud ile yanındaki mü’minleri dolaysız rahmetimizin eseri olarak kurtardık. Soydaşlarının başına inen genel azabımızdan onları uzak tuttuk. Onları kötü akıbetin kapsamı dışına çıkardık. Böylece onlar ilahi mesajı yalan sayanların başına gelen “katı” azaptan sağ…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 120-123.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

120- Sana anlattığımız, önceki peygamberlerin hayatına ilişkin her olay, gönlünü ferahlatmayı ve azmini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu hikâyeler sana gerçeği ilettikleri gibi mü’minler için de öğüt ve hatırlatma niteliğindedirler. 121- İnanmayanlara de ki; `Siz bildiğiniz gibi hareket ediniz, biz de bildiğimiz gibi hareket edelim. ‘ 122- Bekleyiniz bakalım, biz de bekliyoruz. 123- Göklere ve yere ilişkin bilinmezliklerin (gaybın) bilgisi Allah’ın tekelindedir.…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 1-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm Ra; bunlar, gerçeği açık açık anlatan kitabın ayetleridir. 2- Biz o kitabı Arapça bir Kur’an olarak indirdik ki anlayabilesiniz. 3- Biz bu Kur’an’ı vahyetmekle sana kıssaların, eski milletler ile ilgili hikâyelerin en güzelini anlatıyoruz. Oysa daha önce bu hikâyeleri hiç bilmiyordun. Elif, Lâm, Râ; bunlar gerçeği açık açık anlatan kitabın ayetleridir…” Bu ve benzeri türden harfler, insanların…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 37-53.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- Yusuf dedi ki; “Payınıza ayrılan yemek, henüz önünüze gelmeden önce onun ne olduğunu size bildirebilirim. Bu önsezi bana Allah’ın öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden milletin dininden çıktım. ” 38- “Onun yerine atalarım İbrahim’in, İshak’ın ve Yakub’un dinlerine bağlandım. Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu inanç Allah’ın, gerek bize ve gerekse tüm insanlara…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 54-69.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

HZ. YUSUF YÜKSEK MEVKİLİ BİR MAKAMDA 54- Kral “Getirin o adamı bana, onu yakın çevreme alayım ” dedi. Yusuf ile konuşunca da ona “Bugün sen artık bizim yüksek mevkili ve güvenilir bir adamımızsın” dedi. 55- Yusuf, krala “Beni ülkenin hazinelerini yönetmekle görevlendir. Çünkü ben hazinelerinizi titizlikle korurum ve onların nasıl yönetileceğini iyi bilirim. 56- Böylece Yusuf`un o ülkedeki konumunu sağlamlaştırdık,…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 70-111.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

70- Yusuf, kardeşlerinin zahire yüklerini hazırlatırken, ölçü kabı olarak kullanılan su tasını öz kardeşinin yüküne koydurdu. Arkasından bir görevli: “Ey yolcular kafilesi, sizler hırsızsınız” diye seslendi. 71- Yusuf’un kardeşleri, görevlilere dönerek “Ne kaybettiniz?” dediler. 72- Görevlilerden biri dedi ki; “Ölçü kabı olarak kullanılan kralın su tasını kaybettik. Onu geri getirene ödül olarak bir deve yükü zahire verilecek buna ben kefilim.…

Devamını Oku »

Ra’d Suresi’nin 1-40.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif Lâm-Mim-Râ. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Elif. Lâm. Mim. Râ… “Bunlar kitabın ayetleridir.” Bu Kur’an’ın ayetleridir. Ya da bunlar bu kitabın Allah katından indirildiğini belgeleyen kanıtlardır. Çünkü bu kitabın özünün bu harflerden meydana gelmiş olması, bu kitabın Allah tarafından vahyedildiğini göstermektedir. Herhangi bir yaratılmışın eseri olmadığını kanıtlamaktadır. “Rabbinden sana indirilen…

Devamını Oku »

Ra’d Suresi’nin 41-43.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

41- Bizim kâfirlerin yurtlarını uçlarından kırptığımızı, müslümanlar lehine alanlarını daralttığımızı görmüyorlar mı? Hüküm veren Allah’tır, O’nun hükmünü gözden geçirecek hiç kimse yoktur. O’nun hesaplaşması pek çabuktur. 42- Onlardan öncekiler de peygamberlerine karşı tuzaklar kurdular. Fakat asıl tuzak kurma yetkisi Allah’ın tekelindedir. O herkesin ne yaptığını bilir. Kâfirler, kimin mutlu sona ereceğini ilerde öğreneceklerdir. Ra’d suresi, kâfirlerin peygamberlik gerçeğini inkâr ettiklerini…

Devamını Oku »

İbrahim Suresi’nin 1-21 Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık Allah’ın yoluna iletesin diye sana indirilmiş bir kitaptır. 2- O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Uğrayacakları ağır azaptan ötürü vaygele kâfirlerin başına! (İbrahim Suresi 52) 3- Onlar ki, dünya hayatını ahirete tercih ederler, insanları Allah yolundan alıkoyarlar ve…

Devamını Oku »

İbrahim Suresi’nin 24-52.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

24- Allah’ın güzel sözü neye benzettiğini görmüyor musun? O, onu yerin derinliklerine kök salmış ve dalları göğe tırmanan yararlı bir ağaca benzetiyor. 25- O ağaç sürekli olarak meyva verir. İnsanlar öğüt alsınlar diye Allah onlara çeşitli öğütler verir. 26- İğrenç söz de kökü yerden kesilmiş, dik duramayan acı meyvalı bir ağaca benzer. 27- Allah, gerek dünya hayatında, gerekse ahirette mü’minleri…

Devamını Oku »

Hicr Suresi’nin 1-15.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur’an’ın ayetleridir. “ Bu ve benzeri harfler kitabın özünü oluşturmaktadır. Kur’an bunlardan meydana gelmektedir. Herkesin günlük konuşmalarında kullandığı bu harfler, yüce ufuklara, erişilmez boyutlara, olağanüstü ahenge sahip ayetlerdir. Kendi başlarına hiçbir anlam ifade etmeyen harflerdir, açık, net ve anlaşılır Kur’an’ı meydana getiren… Şu halde toplum bu olağanüstü kitabın ayetlerini inkâr ediyorsa, bu açık ve…

Devamını Oku »

Hicr Suresi’nin 16-44.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

16- Gökte takım yıldızlar (ya da yörüngeler) yarattık ve onları gözetleyenler için çeşitli güzellikler ile donattık. ” 17- Göğü bütün kovulmuş şeytanlardan koruduk. ” 18- Ancak kulak hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu parlak ışıklı bir kayan yıldız kovalar. “ Bu oldukça geniş olan tablonun ilk çizgisidir. Harikalar yaratan ilahi gücün ayetlerini dile getiren olağanüstü evrenin oluşturduğu tablodur. Meleklerin inmesinden…

Devamını Oku »

Hicr Suresi’nin 45-93.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

45- Kötülükten sàkınanlar ise, cennetteler ve pınar başlarındadırlar. 46- Onlara “Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz” denir. 47- Biz cennetliklerin kalplerindeki tüm kin tortularını çekip çıkardık, onlar orada karşılıklı koltuklarda oturan kardeşlerdir. 48- Onlar orada bıkkınlık hissetmezler, oradan çıkarılmaları da sözkonusu değildir. Kötülüklerden sakınan muttakiler, sürekli Allah’ı gözeten, kendilerini onun azabından ve onun azabını gerektirecek nedenlerden koruyan kimselerdir. Belki de…

Devamını Oku »

Nahl Suresi’nin 1-69.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Allah’ın hükmü yakında gerçekleşecektir; buna göre onun bir an önce gerçekleşmesini boşu boşuna isteyip durmayınız. Allah, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir. 2-Allah “Benden başka ilah yoktur, sırf benden korkunuz”uyarısını, mesajını insanlara duyursunlar diye dilediği kullarına kendi iradesi ile vahiy eşliğinde melekler gönderir. Mekke müşrikleri Peygamberimizden -salât ve selâm üzerine olsun- başlarına dünya veya ahiret azabını yıkmasını ve bunun…

Devamını Oku »

Nahl Suresi’nin 70-128.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

70- Allah sizi yarattı, sonra canınızı alır; kiminizin ömrü en rezil, en güçsüz yaşlara kadar uzatılır da adam vaktiyle bildiklerinin hiçbirini bilmez olur. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her şeyi yapabilir. 71- Allah rızık alanında bir bölümünüzü diğerlerinizden üstün kıldı. Üstün konumdakiler rızıklarını, buyrukları altındaki yoksullarla paylaşmıyorlar ki, herkes eşit geçim düzeyine kavuşsun. Acaba Allah’ın nimetlerini inkar mı…

Devamını Oku »

İsra Suresi’nin 1-44.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan (Kabe’den) yola çıkararak, kendisine bazı mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal kıldığımız Mescidi Aksa’ya (Kudüs’e) ulaştıran Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Sure Allah’ın eksik sıfatlardan uzak tutulması ile başlıyor. Bu başlangıç İsra’nın yumuşak, sakin havasına uyum sağlayan psikolojik bir harekettir. Bu aydınlık ufukta kul ile…

Devamını Oku »

İsra Suresi’nin 45-111.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

45- Ey Muhammed, sen Kur’an okurken, seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde gereriz. 46- Kur’an’ı kavramasınlar diye kalplerini bir kılıfla kaplarız ve kulaklarının işitme yeteneğini zayıflatırız. Allah’ın ortaksız birliğini dile getiren Kur’an ayetlerini okuduğun zaman arkalarını dönüp kaçarlar. 47- Onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, sonra aralarında neler fısıldaştıklarını ve o zalimlerin müslümanlara “Siz kesinlikle büyülenmiş bir adamın peşinden…

Devamını Oku »

Kehf Suresi’nin 1-45.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu tutarlı kitab’ı (Kur’an-ı) kulu Muhammed’e indiren Allah’a hamdolsun. 2- Peygamber, insanları, Allah’dan gelecek ağır bir azap konusunda uyarsın ve iyi amel işleyen mü’minlere de kendilerini iyi bir ödülün beklediği müjdesini versin diye bu dosdoğru kitap indirildi. 3- Mü’minler o ödül yerinde (cennette) sürekli kalacaklardır. 4- Bir de “Allah evlat edindi” diyenleri uyarsın diye. 5-…

Devamını Oku »

Kehf Suresi’nin 46-110.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

46- Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdürler. Kalıcı iyilikler ise Rabb’in katında sevap kazandırma bakımından daha yararlı ve umut kaynağı olmaya daha lâyıktırlar. Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdürler; İslâm da normal ve temizlik sınırları içinde bu süslerden yararlanılmasını yasaklamaz. Ne var ki, İslâm mal ve evlada sonsuzluk terazisinde herhangi bir süs ve değer ifade ediyorsa o değeri verir, fazla…

Devamını Oku »

Meryem Suresi’nin Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Kâf, ha, ya, ayn, sad Bazı surelerin başlarında gördüğümüz bu birbirinden kopuk harflér hakkında, öteden beri benimsediğimiz yorum şudur: Bu harfler, bu Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini oluşturan alfabenin bir bölümüdürler. İnsanlar gündelik konuşmalarında ve yazılarında bu harfleri kullanabildikleri halde, bu harflerden oluşan kelimeleri halde bu harf ve kelime malzemesini kullanarak bu kutsal kitabı ortaya koyan yüce sanatkârın eserinin bir benzerini…

Devamını Oku »

Ta-Ha Suresi’nin 1-56.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Ta, ha. 2- Biz sana bu Kur’an’ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 3- Onu Allah’dan korkanlara uyarı olsun diye indirdik. 4- O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi. 5- O rahmeti bol olan Allah, Arş’a kurulmuştur. 6- Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O’nundur. 7- Söyleyeceğin sözü ister sesli olarak, ister içinden söylè. Çünkü…

Devamını Oku »

Ta-Ha Suresi’nin 57-135.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

57- Dedi ki; “Ey Musa, sen bizi büyücülüğünle yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin?” 58- “Biz de seninki gibi bir büyü ile karşına çıkacağız. Seninle buluşacağımız bir zaman belirle . Bu randevudan sen de bizde caymayalım. Buluşma yerimiz açık bir düzlük olsun.” 59- Musa “Sizinle buluşmamız süslenme gününüzde, halkın toplandığı kuşluk vakti olsun” dedi. Görülüyor ki, Firavun, Hz. Musa karşısında pesetti, tartışmayı…

Devamını Oku »

Enbiya Suresi’nin 1-35.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- İnsanların hesap verme günü yaklaştığı halde onlar halâ gaflet içinde gerçeğe yüz çeviriyorlar. 2- Onlar Rabb’lerinden gelen her yeni uyarıyı kesinlikle alaya alarak dinliyorlar. 3- Kalpleri oyundadır. Bu zalimler gizlice şöyle fısıldaştılar; “Şu Muhammed, sadece sizin gibi bir insan değil mi? Gözünüz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?” 4- Peygamber dedi ki; “Benim Rabb’im, gökte ve yerde söylenen her sözü…

Devamını Oku »

Enbiya Suresi’nin 36-68.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

KÂFİRLERİN PEYGAMBERİ VE VAHYİ ALAYA ALMASI 36- Kâfirler seni gördüklerinde birbirlerine “ilahlarınıza dil uzatan adam bu mu?” diyerek seni alaya almaktan geri durmazlar. Oysa kendileri “Rahman” olan Allah’ı hatırlamaya bile yanaşmazlar. Şu kâfirler Hz. Peygamberin, tanrılarına dil uzatmasını önlemek için evrenin yaratıcısı ve planlayıcısı olan rahmanı inkâr ediyorlar. Üstelik Rahmanı inkâr ederken sıkılma, utanma nedir bilmiyorlar. Bu ise, hayret verici…

Devamını Oku »

Enbiya Suresi’nin 69-112.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

69- Bunun üzerine biz dedik ki; “Ey ateş, İbrahim’e karşı yakıcılığını yitir, O’na zarar verme. “ Ateş de İbrahim’e karşı serin ve zararsız oldu… Nasıl?.. Niye sadece bunu soruyoruz ki?.. Çünkü bütün varlıklar bu “ol” kelimesi ile varolmuşlar, alemler onunla meydana gelmişler, evrene egemen olan yasalar onunla yaratılmışlar. “O’nun, bir şeyin olmasını istedi mi, ona sadece `ol’ demektir, hemen oluverir.”…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı