TEFSİRLER

Tefsirler

1-FATİHA SURESİ HAK DİNİ KURAN DİLİ TEFSİRİ

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 1- Mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. Birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 227-286. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

227- Eğer boşanmaya karar verirlerse kuşku yok ki Allah işiten ve bilendir. Erkekler, evlilik hayatı sırasında çeşitli sebeplere ve sık…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 159-226. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

159- İndirdiğimiz belgeleri, biz onları Kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah hem de bütün lânet edebilenler lânet…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 81-158. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

81- Hayır, öyle birşey yok. Kim kötülük işler de günahı tarafından kuşatılırsa onlar ebedi olarak kalmak üzere Cehennemliktirler. 82-İman edip…

Devamını Oku »

Bakara Suresi’nin 1-80. Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif Lâm-Mim Bu sure birbirinden kopuk üç harfle başlıyor: Bu harflerin arkasından, “Doğru olduğunda şüphe olmayan bu kitap takva…

Devamını Oku »

Fatiha Suresi’nin Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Besmelenin, her surenin bağımsız bir ayeti mi, yoksa bütün surelere başlarken okunan tek…

Devamını Oku »

2-BAKARA HAK DİNİ KURAN DİLİ TEFSİRİ – 2.Bölüm

Ayrıca bu yahudiler vahiy ve nübüvvet aleyhinde söz söylemiş olmak için vahyin vasıtası olan Cibrîl-i Emîn hakkında “O bizim düşmanımızdır.”…

Devamını Oku »

2-BAKARA HAK DİNİ KURAN DİLİ TEFSİRİ – 1.Bölüm

2-BAKARA: ” ” Bulunduğu altı sûrenin hepsinde birer âyettir. ” ” da bir âyettir. Fakat “” bir âyet sayılmıyor. ”…

Devamını Oku »

Fatiha Suresi Tefsiri El Mizan

[toggle2 title=”Ayetlerin Açıklaması” state=”close”] Yüce Allah, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” buyurarak sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir iş…

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi’nin 1-94.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif Lâm-Mim. Birbirinden kopuk, Elif, Lam, Mim harfleri hakkında Bakara suresinin giriş kısmında kesin bir hüküm şeklinde olmamakla birlikte…

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi’nin 95-145.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

95- De ki; Allah doğru söyledi. Buna göre İbrahim’in dosdoğru dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi.’ 96- İnsanlar için kurulan ilk…

Devamını Oku »

Al-i İmran Suresi’nin 146-200.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

KÂFİRLERE TÂBİ OLMAK 146- Nice peygamber var ki, çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin 1-55.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Ki O sizi tek bir kişiden türetti, o tek kişinin eşini de kendi özünden yarattı,…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin 56-89.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

56- Hiç kuşkusuz ayetlerimizi inkâr edenleri ilerde ateşe atacağız. Derileri kavruldukça azabın acısını duysunlar diye kendilerine başka deriler giydireceğiz. Hiç…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin 90-125 .Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

90- Yalnız sizinle arasında anlaşma bulunan bir gruba sığınan ya da sizinle ve tuttukları grupla savaşmayı içlerine sindiremeyerek size başvuran…

Devamını Oku »

Nisa Suresi’nin126-176 .Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

HÜKÜM ALLAH’INDIR 126- Gerek göklerde ve gerekse yeryüzünde bulunan tüm varlıklar Allah’a aittir. Allah herşeyi kuşatmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, yüce Allah’ın…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 1-8.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartı ile ilerde sayılacak olanlar dışında kalan bütün hayvanlar size helal kılındı, Allah dilediği…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 9-34.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

9- Allah, iman edip iyi ameller işleyenleri bağışlayacağını ve kendilerine büyük mükafat vereceğini vaad etmiştir. 10- Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 35-56.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

35- Ey müminler, Allah’tan korkunuz, sizi ona yakınlaştırabilecek her yolu arayınız, onun yolunda cihad ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. 36- Kafirlere…

Devamını Oku »

Maide Suresi’nin 57-120.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

57- Ey müminler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininizi alaya alanları, eğlence konusu yapanları dost edinmeyiniz.…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 1-11.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı yoktan var eden Allah’a mahsustur. Durum böyleyken kafirler, bu yaratıkları Rabblerine…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 12-50.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

GÖKLER VE YER 12- De ki; “Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” De ki; “Allah’ındır. O merhametliliği üzerine görev yazdı. Sizleri…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 51-59.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

İSLÂM İNANCININ NETLİĞİ 51- Rabblerin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur’an aracılığı ile uyar. Onlar için Allah dışında bir dost ya da…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 60-103.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

60- Sizi geceleyin öldüren ve gündüzleyin neler yaptığını bilen O’dur. Sonra O sizi gündüzleyin diriltir, belirli hayat süreniz dolsun diye,…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 104-134.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

104- Hiç kuşkusuz size Rabbinizden birçok uyarıcı kanıtlar, açık belgeler geldi. Kim bunları görürse, kendi lehine ve kim bunlara karşı…

Devamını Oku »

En’am Suresi’nin 135-165.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

135- “De ki; Ey kavmim, tutumunuzu devam ettiriniz, ben de kendi tutumumu devam ettireceğim. Dünya yurdunun sonunun kimin lehinde olacağını…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 1-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Mim, Sad Surenin ilk ayetini oluşturan bu harf grubunun benzerleri hakkındaki görüşümüzü Bakara ve Ali İmran surelerinin…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 37-114.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- “Allah adına yalan uydurandan ya da O’nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptaki payları erişir. Sonunda canlarını…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 115-153.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

115- “Büyücüler: “Ya Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi önce hünerimizi ortaya atalım, dediler. ” 116-…

Devamını Oku »

A’raf Suresi’nin 154-206.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

154- Musa’nın öfkesi yatışınca attığı levhaları yerden aldı. Bu levhalarda Rabblerinden korkanlar için doğru yolu gösteren, rahmet niteliğinde yazılar vardı.…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 1-37.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Sana savaş ganimetlerinin bölüşümü hakkında soru sorarlar. De ki; ganimetler hakkında hüküm verme yetkisi Allah’a ve Peygamber’e aittir. Buna…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 38-54.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

38- Kâfirlere dedi ki; “Eğer saldırganlıklarından vazgeçerlerse geçmişteki suçları bağışlanır. Yok eğer eski tutumlarına dönerlerse, daha öncekiler için geçerli olan…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 55-66.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

55- Allah katında canlıların en kötüleri kâfirlerdir. Onlar artık inanmazlar. 56- Onlar kendileri ile antlaşma yaptığın her defasında hiç çekinmeden…

Devamını Oku »

Enfal Suresi’nin 67-75.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

67- Yeryüzünde üstünlüğünü perçinlemedikçe hiçbir peygamberin esir alması yerinde değildir. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah sizin hesabınıza ahireti…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 1-24.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber’i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu. 2- “Dört ay…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 25-28.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

25- Gerçekten Allah size birçok yerde, birçok olayda olduğu gibi Huneyn savaşı günü de yardım etti. Hani o gün sayıca…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 29-30.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

29 – Allah’a ve Ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Peygamber’in haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve gerçek dinî benimsemeyen yahudi…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 31-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

31- Onlar Allah dışında hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu İsa’yı ilah edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha, kendisinden başka ilah olmayan…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 37-80.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- Haram aylardaki savaş yasağını başka aylara aktarmak, ertelemek kâfirlikte daha ileri gitmektir. Kâfirler bu yolla sapıklığa sürüklenirler. Onlar Allah’ın…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 81-105.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

RAHATLIĞI TERCİH EDENLER 81- Sefere katılmayanlar Allah’ın Rasulüne ters düşerek geride kaldıklarına sevindiler. Allah yolunda malları ve canları ile cihad…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 106-116.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

TEVBE EDİP DE İŞLERİ ALI.AH’A KALANLAR 106- Savaşa katılmayanların bir başka bölümü daha var ki, onların işleri doğrudan doğruya Allah’ın…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 117-121.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

117- Allah, Peygamber’in ve o zor anda onun peşinden giden muhacirler ile Ensar’ın tevbelerini kabul etti. O sırada onlardan bir…

Devamını Oku »

Tevbe Suresi’nin 122-129.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

122- Mü’minlerin topyekün sefere çıkmaları gerekmez. Bunun yerine her kabileden bir grup, dinin özünü öğrenmek ve kötülüklerden kaçınırlar umudu ile…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 1-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmet dolu Kitab’ın ayetleridir. “ Surenin birinci dersi üç harf ile başlıyor. Nitekim…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 37-44.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- Bu Kur’an Allah’dan geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki semavi kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı biçimde…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 45-92.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

45- Allah insanları biraraya topladığı gün, sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmışlar ve bu sureyi birbirleri ile tanışmak…

Devamını Oku »

Yunus Suresi’nin 93-103 .Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

93- Gerçekten biz İsrailoğulları’nı güvenli bir yurda yerleştirdik, onlara temiz rızıklar sunduk. Kendilerine bilgi gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmemişlerdi. Şüphe yok…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 1-16.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümlelerle örülen,…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 17-24.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

17- Bir de Rabbinden kaynaklanan açık belgelere dayanan kimseleri düşünelim. Bu belgeleri yine Allah katından gelen bir tanık izliyor. Bu…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 25-48.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

25- Biz Nuh’u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. (O onlara dedi ki); “Ben sizin için açık bir uyarıcıyım. ” 26- “Sırf…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 49-57.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

49- Ey Muhammed, bu anlatılanlar sana vahiy yolu ile bildirdiğimiz gaybe ilişkin haberlerdir. Bundan önce ne sen ve ne de…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 58-119.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

58- Azaba ilişkin emrimiz geldiğinde Hud’u ve beraberindeki mü’minleri, rahmetimizin sonucu olarak, kurtardık; onları ağır azaptan koruduk. Tehdidimizi gerçekleştirip soydaşlarını…

Devamını Oku »

Hud Suresi’nin 120-123.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

120- Sana anlattığımız, önceki peygamberlerin hayatına ilişkin her olay, gönlünü ferahlatmayı ve azmini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu hikâyeler sana gerçeği ilettikleri…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 1-36.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm Ra; bunlar, gerçeği açık açık anlatan kitabın ayetleridir. 2- Biz o kitabı Arapça bir Kur’an olarak indirdik…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 37-53.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

37- Yusuf dedi ki; “Payınıza ayrılan yemek, henüz önünüze gelmeden önce onun ne olduğunu size bildirebilirim. Bu önsezi bana Allah’ın…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 54-69.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

HZ. YUSUF YÜKSEK MEVKİLİ BİR MAKAMDA 54- Kral “Getirin o adamı bana, onu yakın çevreme alayım ” dedi. Yusuf ile…

Devamını Oku »

Yusuf Suresi’nin 70-111.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

70- Yusuf, kardeşlerinin zahire yüklerini hazırlatırken, ölçü kabı olarak kullanılan su tasını öz kardeşinin yüküne koydurdu. Arkasından bir görevli: “Ey…

Devamını Oku »

Ra’d Suresi’nin 1-40.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif Lâm-Mim-Râ. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Elif. Lâm. Mim. Râ……

Devamını Oku »

Ra’d Suresi’nin 41-43.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

41- Bizim kâfirlerin yurtlarını uçlarından kırptığımızı, müslümanlar lehine alanlarını daralttığımızı görmüyorlar mı? Hüküm veren Allah’tır, O’nun hükmünü gözden geçirecek hiç…

Devamını Oku »

İbrahim Suresi’nin 1-21 Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Ra. Bu Kur’an, insanları Rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık Allah’ın yoluna…

Devamını Oku »

İbrahim Suresi’nin 24-52.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

24- Allah’ın güzel sözü neye benzettiğini görmüyor musun? O, onu yerin derinliklerine kök salmış ve dalları göğe tırmanan yararlı bir…

Devamını Oku »

Hicr Suresi’nin 1-15.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur’an’ın ayetleridir. “ Bu ve benzeri harfler kitabın özünü oluşturmaktadır. Kur’an bunlardan meydana gelmektedir.…

Devamını Oku »

Hicr Suresi’nin 16-44.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

16- Gökte takım yıldızlar (ya da yörüngeler) yarattık ve onları gözetleyenler için çeşitli güzellikler ile donattık. ” 17- Göğü bütün…

Devamını Oku »

Hicr Suresi’nin 45-93.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

45- Kötülükten sàkınanlar ise, cennetteler ve pınar başlarındadırlar. 46- Onlara “Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz” denir. 47- Biz cennetliklerin…

Devamını Oku »

Nahl Suresi’nin 1-69.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Allah’ın hükmü yakında gerçekleşecektir; buna göre onun bir an önce gerçekleşmesini boşu boşuna isteyip durmayınız. Allah, onların kendisine yakıştırdıkları…

Devamını Oku »

Nahl Suresi’nin 70-128.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

70- Allah sizi yarattı, sonra canınızı alır; kiminizin ömrü en rezil, en güçsüz yaşlara kadar uzatılır da adam vaktiyle bildiklerinin…

Devamını Oku »

İsra Suresi’nin 1-44.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan (Kabe’den) yola çıkararak, kendisine bazı mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal kıldığımız Mescidi…

Devamını Oku »

İsra Suresi’nin 45-111.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

45- Ey Muhammed, sen Kur’an okurken, seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde gereriz. 46- Kur’an’ı kavramasınlar diye kalplerini bir…

Devamını Oku »

Kehf Suresi’nin 1-45.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu tutarlı kitab’ı (Kur’an-ı) kulu Muhammed’e indiren Allah’a hamdolsun. 2- Peygamber, insanları, Allah’dan gelecek ağır…

Devamını Oku »

Kehf Suresi’nin 46-110.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

46- Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdürler. Kalıcı iyilikler ise Rabb’in katında sevap kazandırma bakımından daha yararlı ve umut kaynağı…

Devamını Oku »

Meryem Suresi’nin Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Kâf, ha, ya, ayn, sad Bazı surelerin başlarında gördüğümüz bu birbirinden kopuk harflér hakkında, öteden beri benimsediğimiz yorum şudur:…

Devamını Oku »

Ta-Ha Suresi’nin 1-56.Ayet Tefsiri – Fizilal’il Kur’an – Seyyid Kutub

1- Ta, ha. 2- Biz sana bu Kur’an’ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 3- Onu Allah’dan korkanlara uyarı olsun diye indirdik.…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu