M

M

MADDECİLİK(MATERYALİZM)’İN REDDİ

6/ EL-EN’ÂM -95- Taneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak (her şeyi gelişme yoluna koyan) ALLÂH’dır. Ölüden diriyi O çıkarır, diriden ölüyü…

Devamını Oku »

MAHŞER YERİ

11/ HÛD -103- Bu anlatılan olaylarda, âhiret azâbından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır. O gün, bütün insanların bir…

Devamını Oku »

MAKÂM-I İBRÂHİM

MAKÂM-I İBRÂHÎM 3/ Âl-i İmrân -97- Onda apaçık deliller, İbrâhîm’in makâmı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin…

Devamını Oku »

MAKÂM-I MAHMÛD

MAKAM-I MAHMÛD (*) *Makam-ı Mahmûd (Şefâat-ı Uzmâ); En yüksek şefâat makâmı. Peygamberimiz -aleyhisselâm-’ın kavuşacağı, Allâh tarafından vaadedilen makam. -Mahmûd (a.s.hamd’dan);…

Devamını Oku »

MALLARINIZI SEFİHLERE VERMEYİN

*Sefîh; Aklı veya dini noksan olan, akla aykırı veya dine aykırı hareketlerde bulunan ahmak veya günah işleyen kimse demektir ki,…

Devamını Oku »

MALIN İYİSİNDEN İNFÂKTA BULUNMAK

2/ EL-BAKARA -267- Ey îmân edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydanız için bitirdiğimiz ürünlerin Temiz ve güzel olanlarından ALLÂH…

Devamını Oku »

MALI GÖSTERİŞ İÇİN HARCAMAMAK

4/ EN-NİSÂ -38- Bunlar, ALLÂH’a ve âhiret gününe îmân etmedikleri hâlde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Şeytân kimin arkadaşı…

Devamını Oku »

MADENLER

13/ EL-RA’D -17- Gökten bir su indirdi de vâdîler, kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir…

Devamını Oku »

MAHLÛKATIN EN HAYIRLISI

98:7. Ama îman edip, makbûl ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

Devamını Oku »

MAHLÛKATIN EN KÖTÜSÜ

8:55. Allâh indinde bütün canlı mahlûkat içinde en kötü olanlar, inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar îmana gelmezler.

Devamını Oku »

MAHLÛKATIN ‘IN ALLÂH’IN EMRİNE BOYUN EĞMESİ

3:83. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allâh’ın dininden başkasını mı arıyorlar?…

Devamını Oku »

MAL SEVGİSİ

89/ EL-FECR -15- Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikrâmda bulunur, ni’met verirse, “Rabbim bana ikrâm etti.”…

Devamını Oku »

MÂNEVİ TİCÂRET

2/ EL-BAKARA -16- İşte onlar o kimselerdir ki, hidâyet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticâretleri kâr etmedi, doğru yolu da…

Devamını Oku »

MAŞAALLÂH

MÂŞÂALLÂH (*) *Mâşâallâh (a.n.); Allâh’ın dilediği olur. Allâh nazardan saklasın, ne güzel. Hayret ve memnunluk anlatır. Aynı zamanda asırlardır mü’minlerin…

Devamını Oku »

MEDİNE-İ MÜNEVVERE

9:120. Medine halkına ve civardaki bedevilere, Resûlullah’ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları…

Devamını Oku »

MEDYEN HALKI

9/ ET-TEVBE -70- Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nûh Kavmi’nin, Âd’in, Semûd’un, İbrâhîm Kavmi’nin, Medyen Ashâbı’nın ve o mü’tefikelerin haberi gelmedi mi?…

Devamını Oku »

MEHİR

2/ EL-BAKARA -229- Boşamak (talâk) iki defâdır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veyâ güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız…

Devamını Oku »

MEKKE-İ MÜKERREME’NİN FETHİ

MEKKE’NİN FETHİ *Mekkenin fethi; hicretin sekizinci yılı (M.630) Ramazan ay’ında. (M.Âsım Köksal / İslâm Tarihi) 48/ el-Fetih -1- Doğrusu Biz…

Devamını Oku »

MENAT (PUT)

37/ es-Sâffât -125- Yaratanların en güzelini bırakıp ta Ba’l (adlı puta) mı tapıyorsunuz? 53/ en-Necm -19- Siz de gördünüz değil…

Devamını Oku »

MERCAN

55:22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Devamını Oku »

MERVE

2:158. Gerçekten Safâ ile Merve Allâh’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bunları tavaf…

Devamını Oku »

Hazreti MERYEM

HAZRETİ MERYEM (*) *Meryem (a.h.i); Hazreti Îsâ’nın annesi. -Meryem, Süryanide hâdim mânâsınadır. (Elmalılı Tefsiri) -Meryem, ibâdet eden kadın demektir. (Rûhu’l…

Devamını Oku »

MESCİDLER

MESCİDLER (*) *Sözlükte; “secde edilen yer” anlamına gelen mescid, Müslümanların ma’bedlerine verilen bir isim olup, câmi’ kelimesi ile eş anlamlıdır.…

Devamını Oku »

MESCİD-İ HARAM’IN MÜŞRİKLERE KAPATILMASI

9:28. Ey îman edenler! Müşrikler bir pisliktirler. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allâh sizi dilediğinde…

Devamını Oku »

MİLLETLERE & KABİLELERE AYRILMANIN HİKMETİ

49/ EL-HUCURÂT -13- Ey insanlar! Doğrusu Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve…

Devamını Oku »

MÎRAS

MÎRAS (*) *Ferâiz; sözlükte; takdîr ve tâyin edilmiş şey, belirlenmiş hisse, kesin dinî emir mânâlarına gelen farîza kelimesinin çoğulu olan…

Devamını Oku »

Hazreti MUHAMMED -aleyhisselâm-

Hazreti MUHAMMED -aleyhisselâm- -Efendimiz -aleyhisselâm- fil yılında, fil vakasından 55-55 gece sonra 12 Rebilüevvel Pazartesi (20 Nisan 571) gecesinde Mekke…

Devamını Oku »

MÎZAÇ VE MEŞREP

17/ EL-İSRÂ -84- De ki: herkes, kendi mizâc ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tutuğunu…

Devamını Oku »

Hazreti MÛSÂ-aleyhisselâm- & Hazreti HÂRUN-aleyhisselâm-

2/ el-Bakara -53- Şol vakit Mûsâ’ya o kitabı ve furkânı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda gidesiniz. 54- Hani bir zamanlar…

Devamını Oku »

MUKADDES KİTAPLAR SEÇİLMİŞ KULLARA VERİLMİŞTİR

35:32. Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize mîras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, Allâh’ın…

Devamını Oku »

MÜLK

40/ EL-MÜ’MİN -16- O gün onlar kabirlerinden meydâna fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi ALLÂH’a karşı gizli kalmaz. “Bugün mülk kimindir?” (diye…

Devamını Oku »

MÜ’MİNLER ANCAK KARDEŞTİRLER

49:10. Mü’minler ancak kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allâh’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine nail olasınız.…

Devamını Oku »

MÜ’MİN’LERİN ARASINI DÜZELTMEK

8/ EL-ENFÂL -1- Sana ganîmetlerin taksîmini soruyorlar. De ki: ‘Onun taksîmi ALLÂH’a ve Resûlüne âittir. Onun için siz gerçek mü’minler…

Devamını Oku »

MÜ’MİNLERİN İMTİHAN EDİLMESİ

2/ EL-BAKARA -155- Çâresiz Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihân edeceğiz.…

Devamını Oku »

MÜ’MİN MÜ’MİN’İ BIRAKMAZ

3/ ÂL-İ İMRÂN-28- Mü’minler, mü’minleri bırakıp, kâfirleri velî edinmesinler. Kim böyle yaparsa, ALLÂH ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından…

Devamını Oku »

MÜ’MİNİN ŞAN ŞEREFİ KUR’AN’DADIR,KUR’AN İLEDİR

21/ EL-ENBİYÂ -10- Andolsun, size öyle bir kitap inzâl ettik ki sizin bütün şeref ve şânınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak…

Devamını Oku »

MÜ’MİNLERİN VASIFLARI

2/ EL-BARAKA-2- Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. ALLÂH’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 3- Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru…

Devamını Oku »

MÜNÂFIK

MÜNÂFIK (*) *Münâfık (a.s.nifâk’dan.c:münâfıkîn); nifâk sokan. ikiyüzlülük eden. İkiyüzlü. -Kimlerin içleri dışlarına uymazsa onlar münâfıktırlar. (Rûhu’l Beyân) -Yani şerîattan çıkanlar,…

Devamını Oku »

MÜNÂFIKLARA İTAAT ETMEMEK

4/ EN-NİSÂ -81- Sana “Peki” derler, fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin (gündüz) söylemiş olduklarının tersini kurarlar. ALLÂH onların…

Devamını Oku »

MÜNÂFIKLARI DOST EDİNMEMEK

4/ EN-NİSÂ -88- O hâlde, siz niçin münâfıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? ALLÂH onları kazandıkları günâh yüzünden terslerine döndürdüğü hâlde…

Devamını Oku »

MÜŞRİKLER NECİSTİR

MÜŞRİKLER (1) NECİSTİR (2) (1) Müşrik (a.s.şirk’ten.c:müşrikîn); Allâh’a şerik, ortak koşan. (2) Necis (a.s.); pis. murdar. nâ-pâk 9/ et-Tevbe -28-…

Devamını Oku »

MU’TEFİKE

*’Mu’tefike’, altı üstüne getirilmiş demektir. Burada içlerinde yaşayan Lût kavmi ile birlikte alt üst edilen şehirler için özel isim gibi…

Devamını Oku »

MUSADDIK

*Doğrulayıcı tasdîk edici demektir. Kur’ân’da; Kur’ân, peygamber ve mü’minlerin sıfatı olarak kullanılmıştır. Bütün peygamberler kendinden önceki kitap ve peygamberi tasdîk…

Devamını Oku »

MÜEZZİN

7/ el-A’râf -44-45- Bir de o eshâb-ı cennet eshâb-ı nâra şöyle nida etmektedir: hakikat biz rabbımızın bize va’d buyurduğunu hak…

Devamını Oku »

MÜJDELE ŞOL KİMSELERİ!

2/ el-Bakara -155- Çâresiz Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz.…

Devamını Oku »

MÜLÂGULLÂH

2/ el-Bakara -249- Tâlût, ordu ile hareket edince dedi ki: “ALLÂH sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse,…

Devamını Oku »

MÜNÂFESE

*Münâfese; başkasında görülen bir kemâle imrenip ona yetişmek veya daha ileri gitmek için nefislerin nefasette yarışması hissidir. Hased ile arasındaki…

Devamını Oku »

MÜNKER

*Münker; ne şerâitte ne âdette tanınmayan. Hakkı olmayan şeyi talep etmek, gayrın hukukuna tecavüz eylemektir ki adlin zıddı yani zulümdür.…

Devamını Oku »

MÜSLÜMAN OLARAK CAN VERİN

3/ Âl-i İmrân -102- Ey îmân edenler! ALLÂH’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının. O’na layık olduğu ta’zîmi gösterin…

Devamını Oku »

MÜTEKEBBİR

*Mütekebbir (a.s.kibr’den); kibirli, ululuk satan. 16/ en-Nahl -29- Onun için girin bakalım Cehennemin kapılarına: içinde kalmak üzere, bak artık mütekebbirlerin…

Devamını Oku »

MÜTEŞAKİSUN

*Müteşakisun; tabiatlarının kötülüğünden huylarındaki yaramazlıktan dolayı muhalefette, münaazada (çekişme) bulunan kimse. 39/ ez-Zümer -29- ALLÂH şunu da bir örnek olarak…

Devamını Oku »

MÜTEVESSİM

*Mütevessim; bir şeyin alâmetlerine ve eserlerine bakan ve tefekkür edip o şeyin delâlet ettiği mânâya istidlâl eden kimse. (Hulâsat’ül Beyân)…

Devamını Oku »

MÜZEKKİR

*Müzekkir (a.s.zikr’den); 1-Zikrettiren, hatıra getiren, andıran 2-Zikreden, ibâdet eden. 88/ el-Ğâşiye -21- Haydi hatırlat, sen şimdi sadece bir hatırlatıcısın.

Devamını Oku »

MAĞREM

MAĞREM (*) *Mağrem; hiçbir suçu olmayan bir insana malında lâzım gelen zarar demek olduğundan gerek kefalet gibi sarih veya tenasür…

Devamını Oku »

MECNÛN

*Sözlükte; “aklı bozuk, deli, cin tutmuş” gibi anlamlara gelen mecnûn, bir fıkıh terimi olarak, ehliyet arızalarından cinnet geçiren kimse demektir.…

Devamını Oku »

MEKR

*Karanlık, gizli, hissedilmeyecek hîle ile diğerini ızrara (zarara sokma, ziyana uğratma) çalışmaktır. Benî İsrâilin buradaki mekirleri, Hazreti Îsâ’ya suikasdleri. Bir…

Devamını Oku »

MENNÂ-UN LİL-HAYR

*Her hayra mâni olan kimse. Zekâtını men’ ile fukaranın hakkını vermeyenler, din-i İslâma girecekleri men’ edenler. -Mürîb; din-i İslâm da…

Devamını Oku »

MENN

*Menn; insanın başkasına yaptığı iyiliği öne sürüp bunu başa kakmaya girişmesi, yaptığı iyilikle, onun üzerinde bir hakkı varmış gibi bir…

Devamını Oku »

MELEKÛT

MELEKÛT (*) *Melekût; tam bir mülk. Bir şey hakkında tam bir tasarrufa, bir hâkimiyete mâlik zât, onun melekûtuna, tam mülkiyetine…

Devamını Oku »

META’

*Meta’; satılık kumaş ve kullanılacak alât ve edavat veya gerek alât-ü edavat, gerek emvâl ve gerek saire alel’ ıtlak (umumiyetle)…

Devamını Oku »

MEV’UDE

*Mev’ude; küçükken diri olarak gömülüp öldürülen kızcağız. Cahiliye arabları kız evlâdını açlık veya ar gelme korkusundan kabre defnederlerdi. Bazıları açlık…

Devamını Oku »

MİHRÂB

*Mihrâb; mescidlerin ön tarafında imamın duracağı mevki-i mahsustur. En ileri, en şerefli mevkıa dahi mihrâb denir. (Elmalılı Tefsiri) 3/ Âl-i…

Devamını Oku »

MİSK

83/ el-Mutaffifîn -25- Onlara damgalı saf bir içecek sunulur. 26- Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler.

Devamını Oku »

MUBTIL

*Mubtıl; hakkı ifsad etmeye, bozmaya ve izale etmeye ortadan kaldırmaya çalışanlar. (Râgıb el-İsfehâni) 40/ el-Mü’min -78- Ve işte hüsrana burada…

Devamını Oku »

MUHÂCİR

*Muhâcir (a.s ve i.hicret’ten.c:muhâcirîn); göçmen, göç eden, bir ülkeden kalkıp bir başka ülkeye yerleşen. 9/ et-Tevbe -100- İslâm’da birinci dereceyi…

Devamını Oku »

MUHSİN

*Muhsin (a.s.hasen’den); ihsân eden, iyilikte, bağışta bulunan. 3/ Âl-i İmrân -148- Sonunda ALLÂH’da kendilerine hem dünya sevabını hem de âhiretin…

Devamını Oku »

MUHKEM (1) VE MÜTEŞÂBİH AYETLER (2)

MUHKEM (1) VE MÜTEŞÂBİH AYETLER (2) (1) Muhkem; beyzâvi’nin beyânı vechile; âyetin mânâsını anlamakta güçlük yok yahud delâleti zâhir, te’vile…

Devamını Oku »

MUKTESİM

*Bölücü, parçalayıcı, taksim edici demektir. Kur’ân’ın emir veya yasaklarının, hüküm ve tavsiyelerinin bir kısmını alıp bir kısmını almamak, bir kısmını…

Devamını Oku »

MÜFTERİ

7/ el-A’râf -152- Şüphesiz o buzağıyı ilâh edinenlere Rablerinden bir gazab, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte Biz,…

Devamını Oku »

MEKKE-İ MÜKERREME VE ALTIN ORAN

Mekke-i Mükerreme 2/ el-Bakara -126- Ve o vakit İbrâhîm “Ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl, halkından ALLÂH’a ve âhiret…

Devamını Oku »

MANASTIR

İBÂDET (*) *Sözlükte; itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek. Din ıstılahında; mükellef insanın nefsinin arzusu hilafına…

Devamını Oku »

MESCİD-İ DIRAR

MESCİDLER: *Sözlükte; “secde edilen yer” anlamına gelen mescid, Müslümanların ma’bedlerine verilen bir isim olup, câmi’ kelimesi ile eş anlamlıdır. Kur’ân’da…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu