MENN

*Menn; insanın başkasına yaptığı iyiliği öne sürüp bunu başa kakmaya girişmesi, yaptığı iyilikle, onun üzerinde bir hakkı varmış gibi bir duruma girmesi. Başa kakmak ve gönül incitmek bir işteki vaad olunan ecrin yok olmasına sebep olur. (Rûhu’l Beyân)

2/ el-Bakara -262- ALLÂH yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar, üzülmeyeceklerdir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

MALI GÖSTERİŞ İÇİN HARCAMAMAK

4/ EN-NİSÂ -38- Bunlar, ALLÂH’a ve âhiret gününe îmân etmedikleri hâlde mallarını, insanlara gösteriş yapmak …

MADENLER

13/ EL-RA’D -17- Gökten bir su indirdi de vâdîler, kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel …