R

R

RAMAZAN

*Ramazan (a.i.); 1-Kamer takviminin dokuzuncusu. Üçayların sonuncusu. Oruç ay’ı. 2-Erkek adı. -Ramazan kelimesi, ‘ramaza’ kelimesinin masdarıdır. Bu da yanmak anlamındadır.…

Devamını Oku »

RIZIK

10/ YÛNUS -31- De ki: ‘Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak…

Devamını Oku »

RUH

17/ el-İsrâ -85- Ve sana rûh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Rûh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim…

Devamını Oku »

RAB

1/ EL-FÂTİHA -1- Hamd âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a mahsûstur. “Rab” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 969 defâ zikrolunmuştur. (Diyânet)

Devamını Oku »

RENKLER

RENKLER 2/ el-Bakara -69 – Onlar, “Bizim için Rabbine duâ’ et, rengi ne ise onu bize açıklasın” dediler. Mûsâ, “Rabbim…

Devamını Oku »

RIZÂ’YA ERMEK İÇİN: SABIR

*Rızâ’ (arapça.isim); 1-hoşnûdluk, memnunluk. râzı olma, pekiy deme. istek, kendi isteği 2-Rızâen-li-llâh; Allâh’ı hoşnûd etmek çin. 74/ EL-MÜDDESSİR -7- Rabbinin…

Devamını Oku »

RÜŞVET

2/ el-Bakara -188- Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları…

Devamını Oku »

RÜYÂ

48/ EL-FETİH -27- Andolsun ki ALLÂH, elçisinin rüyâsını doğru çıkardı. ALLÂH dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı…

Devamını Oku »

RÜZGÂR

RÜZGÂR 2/ el-Bakara -164- Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde…

Devamını Oku »

RÜZGÂRLARIN AŞILAYICILIK GÖREVİ

15/ el-Hicr -22- Bir de aşılayıcı rüzgârlar gönderdik de semâdan bir kadrile sizi onunla suvardık.(1) Onu hazinelerde tutan da siz…

Devamını Oku »

RUMLAR -Mecûsî İranîlerle Hıristiyan Romalılar savaşı-

RUMLAR 30/ er-Rûm -1-2-3-4-5- Elif, Lâm, Mîm. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde gâlib…

Devamını Oku »

RUHBANLIK

RUHBANLIK (*) *Ruhbanlık (a.i.); “rehbâniyyet” şekli doğrudur. -Rehbâniyyet (a.i.); rahiplik, keşişlik. -Keşiş (f.i.c:keşişân); papazlar, karabaşlar, kilise papazları. -Ruhban (a.i.râhib’in cem’i);…

Devamını Oku »

RABBÂNİYYÛN

*Rabbâniyyîn (a.s.c:Rabbâniyyûn) *Rabbâniyyûn (a.s.rabbânî’nin cem’i); Kendilerini olanca güçleriyle Rabbe, Allâh’a vermiş olanlar. Vesenî (putla ilgili) akideye sahip olmayanlar. “Rabbâniyyûn; ilim,…

Devamını Oku »

“RÂİN” DEMEYİN, “UNZURN” DEYİN!

“RÂİN” DEMEYİN, “UNZURN” DEYİN! 2/ el-Bakara -104- Ey îmân edenler! “Râinâ” (bizi gözet) demeyin, “unzurnâ” (bize bak) deyin ve dinleyin.…

Devamını Oku »

RAKK

*Rakk, kâğıt haline getirilmiş yazı yazılan ince deri. 52/ et-Tûr -3- Yayılmış bir ince deride.

Devamını Oku »

REFÎK

*Refîk (a.i.rıfk’tan.c:rüfeka); arkadaş, yoldaş. -Sâlih (a.s.salâh’den.c:sâlihûn, sülehâ); dinin emrettiği şeylere uygun harekette bulunan. -Sıddîk (a.s.sıdk’tan.c:sıddîkun); pek doğru, sözünün eri [kimse].…

Devamını Oku »

RİCS

*Rics; esâsen “rics”gibi tiksinilen pis, murdar şey demek olup bundan azab-ü ukubet mânâsına da kullanılmıştır. Fısk-u fücurun akıbeti işte böyle…

Devamını Oku »

RADIYALLÂHUANH

RADIYALLÂHUANH 48/ el-Fetih -18- Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken ALLÂH, mü’minlerden râzı olmuştur. Kalblerinde olanı bilmiş onlara…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu