R

RADIYALLÂHUANH

RADIYALLÂHUANH
48/ el-Fetih -18- Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken ALLÂH, mü’minlerden râzı olmuştur. Kalblerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

RADIYALLÂHUANHÜM VE RADUANH (Allâh onlardan râzı onlar da Allâh’dan)

9/ et-Tevbe -100- İslâm’da birinci dereceyi kazanan Muhâcirler ve Ensâr ile onlara güzelce tâbi’ olanlar yok mu? ALLÂH onlardan râzı, onlar da ALLÂH’dan râzı oldular. ALLÂH onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı!

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu