V

V

VAHİY

VAHİY (*) *Vahy; lûgatte kelâm, irsal (gönderme, gönderilme), işâret, ilhâm, bir şeyi gizlice bildirmek mânâlarında müstağmeldir. Lisân-ı şerâitte vahy; Cenâb-ı…

Devamını Oku »

SANA VAHYOLUNANI OKU

29/ EL-ANKEBÛT -45- (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.…

Devamını Oku »

VASİYET

*Vasiyyet (arapça.isim.cem’i:vesâyâ); Bir kimsenin vefâtından sonra yapılmasını istediği şey. 2/ EL-BAKARA -180- Birinize ölüm geldiği vakit, bir hayır (bir mal)…

Devamını Oku »

VUSLAT’A DÂİR

5/ EL-MÂİDE -35- Ey inananlar, ALLÂH’dan korkun, O’na yaklaşmaya yol arayın ve O’nun yolunda cihâd edin ki, kurtuluşa eresiniz. 74/…

Devamını Oku »

VAHDÂNİYET(ALLÂH’IN BİRLİĞİ)

VAHDÂNİYET (ALLÂH’IN BİRLİĞİ) 2/ el-Bakara -133- Yoksa siz de olaya şâhid mi oldunuz; Ya’kûb’a ölüm hâli gelip çattığı zaman, oğullarına;…

Devamını Oku »

VAAD’ALLÂH

VAAD’ALLÂH 48/ el-Fetih -29- ALLÂH, onlara îmân edip sâlih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Devamını Oku »

VA’Z & VÂİZ

VA’Z (1) VÂİZ (2) (1) Va’z (a.i.); 1-bir kimseye kalbini yumşatacak, kendisini iyiliğe sevk edecek sûrette söz söyleme 2-dinî öğüt.…

Devamını Oku »

VAKAR

VAKAR 25/ el-Furkân -63- Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Câhiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der…

Devamını Oku »

VASİYYET

VASİYYET (*) *Vasiyyet (a.i.c:vesâyâ); Bir kimsenin hayatı veya mematı ile gaybubeti halinde diğerlerinden bir şey yapmasını talep eylemektir ki Türkçe…

Devamını Oku »

VELÎ

VELÎ (*) *Velî (a.i.c:evliyâ); 1-Allâh’ın 99 isimlerinden biri. 2-sahip 3-bir çocuğun her türlü hareketinden ve hâlinden sorumlu olan kimse 4-ermiş,…

Devamını Oku »

VALLÂHİ

VALLÂHİ 6/ el-En’âm -23- Sonra onların cevâbı sadece “Ey Rabbimiz! ALLÂH’a yemin ederiz ki, bizler müşrik değildik!”demeleridir.

Devamını Oku »

VEMÂ EDRAKE

69/ el-Hâkka -1-2-3- Gerçekleşecek olan kıyamet! Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? 74/…

Devamını Oku »

VERİLEN SÖZE BAĞLILIK

VERİLEN SÖZE BAĞLILIK -Akit, sözleşme demektir. Kelime burada, hem Kur’ân’ın getirdiği îmân esaslarını, Allâh’ın emir ve yasaklarını, uygulanması gereken kuralları,…

Devamını Oku »

VESVESE

VESVESE (*) *Vesvese (a.i.); işkil, şüphe, kuruntu. -Akla gelen kötü, bozuk fikir. Aslı; kadınların ziynetlerinin sesi ve gizli ve alçak…

Devamını Oku »

VESTAĞFİRULLÂH

2/ el-Bakara -199- Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. ALLÂH’dan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü ALLÂH çok bağışlayıcıdır, çok…

Devamını Oku »

VETÎN

*Vetîn; kalp damarı, şah damarı, şiryanı ebher, bazıları da belkemiğinin iliği, nuha’ı şevki demişlerdir ki ikisi de kesilince sahibi derhal…

Devamını Oku »

VUSLAT

5/ el-Mâide -35-Ey îmân edenler! ALLÂH’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesîle arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa…

Devamını Oku »

VÜDD

VÜDD 2/ el-Bakara -105- Ey îmân edenler! Ehl-i kitaptan kâfirler ve putperestlerde Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Bir şeyi…

Devamını Oku »

VERÂ-İ HİCAB

42/ eş-Şûrâ -51- Bununla beraber hiç bir beşer için kabil değildir ki ALLÂH ona başka suretle kelâm söylesin, ancak vahyile…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu