U

U

UHUD SAVAŞI

UHUD SAVAŞI Medîne yakınlarında bir dağın adıdır. Burada 27 Mart 625 Cumartesi günü Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında ‘Uhud Gazâsı’ diye zikrolunan savaş yapılmıştır. Bu savaşta müşrik ordusu 3.000 kişi idi. 700’ü zırhlı, 200’ü atlı idi. 3.000 de deve vardı. İslâm ordusu ise sadece 700 kişi idi. 100’ü zırhlı, ikisi atlı idi. Savaşın başında Müslümanlar başarı gösterdi. Müşrikler 20 ölü verdiler.…

Devamını Oku »

UMRE

HAC (1) & UMRE (2) & HEDY (3): (1) Hacc (a.i.); İslâmın beş şartından biri olan muayyen zamanda Mekke-i mükerremedeki Kâbe-i Şerifi ziyâret etmek üzere yola çıkma farîzası. (kelimenin aslında “kasid”ve “teveccüh” mânâları vardır). – Hâcc / Hâcı (a.s ve i.c:hüccâc); Hac’ca giden. Kâbeyi ziyâret eden hacı. -Hacc; büyük bir şeyi ziyareti kastetmek yani görmeye gitmek. Hicretin beşinci yılında farz…

Devamını Oku »

UYKU

39/ EZ-ZÜMER -42- ALLÂH, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini de takdîr edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

Devamını Oku »

UZLAŞMA

4:128. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yâhut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allâh yaptıklarınızdan haberdardır. 8:1. Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allâh’a ve Resûlüne aittir. Onun için siz gerçekten mü’min kimseler iseniz Allâh’tan korkun da…

Devamını Oku »

UZZA

53:19. Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza’yı? 53:20. Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat’ı?

Devamını Oku »

UZUVLARIN ŞAHİTLİĞİ

UZUVLARIN ŞÂHİDLİĞİ 24/ en-Nûr -24- Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şâhidlik edecektir. 41/ Fussilet -20- Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şâhidlik edecektir. 21- Onlar derilerine: “Niçin aleyhimize şâhidlik ettiniz?” derler. Derileri de: “Bizi her şeyi konuşturan ALLÂH konuşturdu, sizi ilk defa yaratan O’dur…

Devamını Oku »

ULÎ-L EYDÎ VE-L EBSÂR

ÛLÎ-L EYDÎ VE-L EBSÂR 38/ Sâd -45- Kuvvetli ve basîretli kullarımız İbrâhîm’i, İshâk’ı ve Ya’kûb’u da an. -Eydî; el mânâsına olan yedd’in cem’i. İbâdet ve taat hususundaki kuvvetten kinayedir. -Ebsâr; göz. Bununla murad: dünyanın ahkâmını, esrârını güzelce anlayıp bilmek. -Ebsâr(a.ibasar’ın c.); gözler, görme hassaları.

Devamını Oku »

ULÜ-L AZİM

ULÜ-L AZİM 46/ el-Ahkâf -35- Binaenaleyh ulü-l azim peygamberlerin sabrettiği gibi sabret.

Devamını Oku »

ULÜL-ELBÂB

ULÜL-ELBÂB (*) *Ulül-elbâb (a.b.i); sağduyu sahibi olan kimseler. 5/ el-Mâide -100- De ki:”Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile.” Ey selîm akıl sahipleri ALLÂH’dan korkun ki kurtuluşa eresiniz. 12/ Yûsuf -111- Gerçekten akıl sahipleri (ulül-elbâb) için onların kıssalarında bir ibret vardır. Bu, uydurulabilir bir söz değildir. Ancak o kendinden öncekileri onaylayıp doğrulayan, her…

Devamını Oku »

ULÛ’L EMRE İTAAT

4/ en-Nisâ -59- Ey îmân edenler! ALLÂH’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; ALLÂH’a ve âhiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu ALLÂH ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.

Devamını Oku »

URVET-ÜL VUSKA

URVET-ÜL VUSKA (*) *Urvet-ül Vuska (sağlam sap); Müslümanlık. -Urve (a.i.); testi, kova ve benzerleri gibi şeylerin kulpu. Kulp. 2/ el-Bakara -256- Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Artık her kim tâgutu inkâr eder ALLÂH’a da îmân ederse, işte o en sağlam tutanağa, ki onun için bir kopmak yoktur, yapışmıştır. ALLÂH Semî’dir, Alîm’dir. 31/ Lokmân -22- Her kim, özü muhsin…

Devamını Oku »

UİDDET

*Uiddet; zamanı mâzide idad olundu yani hazırlandı. (Hulâsat’ül Beyân) 2/ el-Bakara -24- Yok yapamazsınız-ki hiçbir zaman yapamayacaksınız-o halde çırası insanlarla taşlar olan o ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı