G

G

GÂFİLLER

Gaflet; Dînî hayatta, mü’minin ALLÂH ve Peygamberin emir ve yasakları yerine nefsinin ve şeytanın arzusuna uymasını, işlediği günahları ve âhirette…

Devamını Oku »

GANİMETLER

3/ ÂL-İ İMRÂN -161- Hiçbir Peygambere ganîmet malını gizlemesi (devlet-millet malını aşırması) yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihânette bulunursa…

Devamını Oku »

GAYB

GAYB 2/ el-Bakara -33- (ALLÂH): “Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver” dedi. Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları…

Devamını Oku »

GAYRİ MÜSLİMLERE BENZEMEK

3/ ÂL-İ İMRÂN -105- Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azâb…

Devamını Oku »

GAZÂBA UĞRAYANLAR

1/ EL-FÂTİHA -7- O kendilerine ni’met verdiğin mutlu kimselerin yoluna ilet, o gazâba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. 4/ EN-NİSÂ…

Devamını Oku »

GECE İBÂDETİ

Cündüb B. Abdullâh; “Nebi -sallallâhualeyhivesellem- bir ara keyifsizlendi de bir gece, yahud iki gece (namaza) kalkmadı” dediği rivâyet edilmiştir. 3/…

Devamını Oku »

GEMİLER

2/ el-Bakara -164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden…

Devamını Oku »

GEVŞEMEYİN

-Sözlükte; “keder, üzüntü” anlamına gelen hüzün, bir ahlâk terimi olarak, insanın maddî veya mânevî kayıp ve eksikliklerinden duyduğu üzüntü ve…

Devamını Oku »

GİZLİ KONUŞMALARA CENÂB-I ALLÂH MUTTALİ’DİR

58:7. Göklerde ve yerde olanları, Allâh’ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli…

Devamını Oku »

GÖĞÜS DARLIĞI

GÖĞÜS DARLIĞI 11/ Hûd -12- (Ey Resûlüm!) Şimdi belki sen, “Ona bir hazîne indirilse, ya da beraberinde bir melek gezip…

Devamını Oku »

GÖKLER VE YERYÜZÜ

GÖKLER VE YERYÜZÜ 2/ el-Bakara -22- O (Rab) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten…

Devamını Oku »

GÜÇÜ KÖTÜ AMAÇLI KULLANMAMAK

16/ EN-NAHL -92- Bir ümmet, diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda aldatma vâsıtası yaparak,…

Devamını Oku »

GÜHAH

GÜNAHLARIN DÜNYA’DAKİ TABİİ DENGEYİ BOZMASI 30/ er-Rûm -41- ALLÂH’ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercîhleri ile yaptıkları işler yüzünden karada…

Devamını Oku »

GÜNEŞ VE AY

GÜNEŞ VE AY 6/ el-En’âm -96- Karanlığı yarıp tanyerini ağartan O’dur. Geceyi, dinlenmek için, güneş’i, ay’ı (vakitlerinizi) hesaplamak için yaratmıştır.…

Devamını Oku »

GÜZEL AHLÂK

2/ el-Bakara -83- Şol vakit İsrâiloğullarından söz alıp: “ALLÂH’dan başkasına ibâdet etmeyin. Anneye babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muâmele edin,…

Devamını Oku »

GİZLİ DOST TUTMAYIN

5/ EL-MÂİDE -5- Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl olduğu gibi, sizin…

Devamını Oku »

GUSÜL

ABDEST & GUSÜL & TEYEMMÜM -Âb-dest (f.b.i); 1-namaz vesâire için îcâbına göre el, ağız [mazmaza], burun [istinşak], yüz; dirseklere kadar…

Devamını Oku »

GÜL

55/ ER-RAHMÂN -37- Gök yarılır da, yağ gibi eriyip ateş kırmızısı bir gül oluverir.

Devamını Oku »

GÜMÜŞ PARA

18/ EL-KEHF -19- Onları bir mûcize olarak uyuttuğumuz gibi, birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi:…

Devamını Oku »

GÖNÜL

30/ ER-RÛM -31- Başkasından geçerek hep O’na gönül verin ve O’ndan sakının. Namaza devâm edin ve müşrilerden olmayın. 42/ EŞ-ŞÛRÂ…

Devamını Oku »

GÖZYAŞI

5/ EL-MÂİDE -83- Peygamber’e indirilen (Kur’ân)ı dinledikleri zaman, onun hakk olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: ”…

Devamını Oku »

GÜLÜYORSUNUZ DA AĞLAMIYORSUNUZ!

GÜLÜYORSUNUZ DA AĞLAMIYORSUNUZ! 53/ en-Necm -60- Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Efendimiz-aleyhisselâm-bir duâsında; yaşarmayan gözden ve ürpermeyen kalpten Allâh’a sığınmıştır.

Devamını Oku »

GÖKYÜZÜNE BAKMAYI TAVSİYE EDEN ÂYETLER

GÖKYÜZÜNE BAKMAYI TAVSİYE EDEN ÂYET 50/ Kâf -6- Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki: Biz onu nasıl bina ve tezyîn etmişiz…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu