G

GÜHAH

GÜNAHLARIN DÜNYA’DAKİ TABİİ DENGEYİ BOZMASI

30/ er-Rûm -41- ALLÂH’ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercîhleri ile yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde (bütün dünyada) bozukluk ortaya çıktı, nizâm bozuldu doğru yola ve isâbetli tutuma dönme fırsatı vermek için ALLÂH, yaptıklarının bazı kötü netîcelerini onlara tattırır.

GÜNAHTAN SONRA HEMEN TEVBE ETMEK

3/ Âl-i İmrân -135- Ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahud nefislerine zulmettikleri zaman ALLÂH’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. ALLÂH’dan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar, bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler.

GÜNAH HELÂKE VESÎLE OLUR

6/ el-En’âm -6- Kendilerinden önce nice nesilleri imhâ ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara, size vermediğimiz imkânları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imhâ ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık.

GÜNAHI GİZLİ DE OLSA İŞLEMEMEK

4/ en-Nisâ -108- İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da, ALLÂH’dan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki geceleyin, O’nun râzı olmadığı sözü düzüp dururken O hep onların yanında idi. Zâten ALLÂH, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihâta etmiştir.

6/ el-En’âm -120- Günahın açığını da bırakın, gizlisini de! Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

151- De ki: “Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım: O’na hiçbir şeyi ortak yapmayın, anneye babaya iyi davranın, fakirlik endîşesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, çünkü sizin de onların da rızkını veren Biziz. Kötülüklerin, fuhşiyyâtın açığına da gizlisine de yaklaşmayın! ALLÂH’ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın! İşte aklınızı kullanırsınız diye ALLÂH size bunları emrediyor.

7/ el-A’râf -33- De ki: “Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisi ile bütün fuhşiyyâtı haram kılmıştır. Kezâ her türlü günahı, haksız tecâvüzü ve kendisine tapılması hakkında ALLÂH’ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi

ALLÂH’a şerîk yapmanızı, bir de ALLÂH’ın emretmediği birtakım şeyleri iftira ederek O’na mâl etmenizi haram kılmıştır.”

GÜNAHTA ISRAR ETMEMEK

2/ el-Bakara -276- ALLÂH fâizin bereketini eksiltir, zekât ve sadakaları ise nemâlandırır. Hem ALLÂH kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiç bir kimseyi sevmez.

4/ en-Nisâ -107- Ve kendi öz canlarına hıyânet edenleri savunma. Çünkü ALLÂH, hâinlikte ve günahkârlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

GÜNAH KALBİ PASLANDIRIR

83/ el-Mutaffifîn -14- Hayır! Gerçek öyle değil! Asıl onlardır ki yapmaya alıştıkları kötü işler, gitgide kalblerini paslandırdı da, onun için âhireti inkâr ederler.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu