S

S

SABIR

SABIR -Kur’ân-ı Kerîm’de sabır yetmişten fazla âyette zikrolunmuştur. Diğer ahlâki fazîletlere de kaynaklık etmesi sebebiyledir ki Kur’ân’da mü’minlere ısrarla sabırlı…

Devamını Oku »

SADAKA

SADAKA (*) *Allâh rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir. Sadaka…

Devamını Oku »

SALÂT-Ü SELÂM

33/ el-Ahzâb -56- Gerçekten ALLÂH ve melekleri Peygambere çok salavât getirirler. Ey îmân edenler! Siz de ona teslimiyyetle salât ve…

Devamını Oku »

SAKIN ŞÜPHE EDENLERDEN OLMAYIN

3/ ÂL-İ İMRÂN -60- Hakk Rabbindendir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma.

Devamını Oku »

Hazreti SÂLİH -aleyhisselâm-

Hazreti SÂLİH -aleyhisselâm- 7/ el-A’râf -73- Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i (gönderdik): “Ey kavmim dedi, ALLÂH’a kulluk edin, sizin O’ndan…

Devamını Oku »

SÂLİH EVLAT İSTEMEK

37/ ES-SÂFFÂT -100- ‘Rabbîm, bana sâlihlerden olacak bir evlâd ihsân et!’

Devamını Oku »

SANA VAHYOLUNANA UY!

10/ YÛNUS -109- Sana vahyolunana uy! Ve ALLÂH hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 33/ EL-AHZÂB…

Devamını Oku »

SANA DÜŞEN AÇIK BİR TEBLİĞDİR

16:82. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, ey Muhammed! Artık sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir.

Devamını Oku »

SAVAŞ ÂYETLERİ

SAVAŞ ÂYETLERİ 2/ el-Bakara -177- Takvâ, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Lâkin takvâ ALLÂH’a, âhiret gününe, meleklere,…

Devamını Oku »

SEBE’HALKI

SEBE’ HALKI 34/ Sebe’ -15- Andolsun ki Sebe’ kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardı. Sağ ve soldan iki bahçe!…

Devamını Oku »

SEBEP OLAN YAPAN GİBİDİR(İYİYE DE KÖTÜYE DE)

4/ EN-NİSÂ -85- Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevâbından bir pay vardır. Kim de kötü bir…

Devamını Oku »

SEBZE & MEYVELER & BİTKİLER & BESİNLER

SEBZE & MEYVELER & BİTKİLER & BESİNLER 2/ el-Bakara -61- Hani bir zamanlar, “Ey Mûsâ, biz tek çeşit yemeğe asla…

Devamını Oku »

SELÂMET YURDU

SELÂMET; Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenâlıklardan kurtulmak. Neticede imân ile kabre girmek. Edb: Doğruluk, sağlamlık. 10:25. Allâh, selâmet yurduna…

Devamını Oku »

SECDE ÂYETLERİ

*Secde; Allâh -cellecelâlühû-’nun huzûrunda yere kapanış. İbâdet ve Allâh’a memnûniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun…

Devamını Oku »

SEMÛD KAVMİ

11/ HÛD -63- Sâlih dedi ki: ‘Ey kavmim! Söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delîl üzerinde isem ve…

Devamını Oku »

SEYAHAT & İBRET ALMAK

3/ ÂL-İ İMRÂN -137- Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şerîatler gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalancıların sonunun nasıl…

Devamını Oku »

SIRÂT-I MÜSTAKÎM

*İnişi, yokuşu olmayan, dümdüz, işlek, açık, doğru ve büyük yola / caddeye denir. İstiâre-i temsiliye ile emir ve yasaklarında, helâl…

Devamını Oku »

SİDRETÜ’L MÜNTEHÂ

SİDRETÜ’L MÜNTEHÂ 53/ en-Necm -14- Sidretü’l Müntehâ’nın yanında. 16- O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. -Bütün meleklerin ilimleri ancak bu makama…

Devamını Oku »

SİHİR VE SİHİRBAZLAR

SİHİR VE SİHİRBAZLAR 2/ el-Bakara -102- Tuttular da Süleymân mülküne dâir şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleymân inkâr…

Devamını Oku »

SUÇ VE CEZÂ DENGESİ

Açıklama: Kur’ân, şahısların kendilerine karşı yapılan kusurları affetmenin büyük bir fazilet olduğunu bildirir (3,134). Bunu takvâ sahibi olmanın başlıca şartlarından…

Devamını Oku »

Hazreti SÜLEYMÂN -aleyhisselâm-

Hazreti SÜLEYMÂN -aleyhisselâm- -Süleymân-aleyhisselâm- muhterem pederi Dâvûd-aleyhisselâm-‘ın vefâtı üzerine henüz on iki yaşında iken onun yerine geçti. O’da nübüvvet ve…

Devamını Oku »

SÜNNETULLAH(ALLÂH’IN KÂİNATTAKİ KÂNUNU)

17/ EL-İSRÂ -77- Bu, senden önce gönderdiğimiz bütün Peygamberlerimiz hakkındaki sünnetimizdir. Bizim sünnetimizde herhangi bir değişme göremezsin. 33/ EL-AHZÂB -38-…

Devamını Oku »

SÜT EMME

2/ EL-BAKARA -233- Anneler, çocuklarını, emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine âit olan babaya da emzirenlerin…

Devamını Oku »

SELÂMLAŞMA

4/ 86. Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını…

Devamını Oku »

SİDİR AĞACI

-Arabistan kirazı (Elmalılı Tefsiri) 34/ Sebe’ -15- Andolsun ki Sebe’ kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardı. Sağ ve soldan…

Devamını Oku »

SELÂMLAŞMA / SELÂMÜNALEYKÜM

Selâm; bir işten kurtulmak, ayıp, âfet, noksanlık, hastalık…vb. şeylerden berî olmak anlamındaki “s-l-m” kökünden türeyen Selâm, Allâh’ın sıfatı olarak, insanlara…

Devamını Oku »

SEKÎNET

*Sekînet; sükûn ve itmi’nan, sebat ve temkin mânâsına masdardır ki nefisteki telâş ve halecanın kesilmesiyle hâsıl olan ve kalb oturması,…

Devamını Oku »

SEMÂVÎ DİNLER TEMELDE BİRDİR

-Mesâil-i îmâniyede nesih yokturi ikmal vardır. (Elmalılı Tefsiri) -Cümle enbiyâ’nın şeraitleri müsavi ve müttefiktir ve bu esasta hiçbir şeriat diğerine…

Devamını Oku »

SERİN BİR YIKANACAK VE İÇECEK

38/ Sâd -41- Kulumuz Eyyûb’u da an. Bir zaman o, Rabbine şöyle nidâ etmişti: “Meşakkat ve acı ile bana şeytan…

Devamını Oku »

SİZDEN ÖNCEKİLERİN BAŞINA GELENLER BAŞINIZA GELMEDEN!..

2/ el-Bakara -214- Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin hali, uğradıkları sıkıntılar başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? 3/ Âl-i…

Devamını Oku »

SU’DAN YARATILIŞ

21/ el-Enbiyâ -30- Hakk’kı, inkâr edenler görüp bilmediler mi ki göklerle yer bitişik (bir bütün) idi onları Biz ayırdık. Hayatı…

Devamını Oku »

SUHUF

*Suhuf, sahifenin cem’idir. 87/ el-A’lâ -18- Şüphe yok ki bu evvelki sahifelerde bildirilmiştir. Gönderilen Suhuf Ve Kitaplar; · 10 sahife…

Devamını Oku »

SULH HEP HAYIRLIDIR /HAYIRDIR

*Sulh (a.i.); 1-barış, barışma, barışıklık (müsâlaha, müsâlemet) 2-rahatlık (âsâyiş) 3-uyuşma, uzlaşma. 4/ en-Nisâ -128- Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahud…

Devamını Oku »

SADR

SADR (*) 94/ el-İnşirâh -1- Şerh etmedik mi seninçün bağrını? *Sadr; her şeyin ön ve baş tarafı olduğu gibi insanın…

Devamını Oku »

SALÂT-I VUSTÂ

2/ el-Bakara -238- Namazlara ve orta namaza devam edin ve ALLÂH için boyun eğerek kalkıp namaza durun.

Devamını Oku »

SABİÎN

SABİÎN (*) *Sabiîn (a.i.sâbi’in cem’i); yıldıza tapanlar. 22/ el-Hac -17- Şüphesiz o îmân edenler, yahûdî olanlar, sabiîler, hıristiyanlar, ateşperestler ve…

Devamını Oku »

SEYYİE

*“Birisine kötülük etti, zarar verdi ve bir şeyi kötü yaptı” anlamındaki “esâe” fiilinden türeyen ve seyyi’ kelimesinin müennes(dişil) şekli olan…

Devamını Oku »

SÛRELERİN KELİME ANLAMI

SÛRELERİN KELİME ANLAMI 1/ el-Fâtiha- Mekke döneminde nâzil olmuştur. Yedi âyettir. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen…

Devamını Oku »

SEHER VAKTİ

GECE İBÂDETİ GECE İBÂDETİ Cündüb B. Abdullâh; “Nebi -sallallâhualeyhivesellem- bir ara keyifsizlendi de bir gece, yahud iki gece (namaza) kalkmadı”…

Devamını Oku »

SABR-I CEMİL

SABR-I CEMİL(*) *Bir belâ ânında kullarına Allâh’dan şikayet etmemektir. (Ramazanoğlu M.Sami/Sûre-i Yûsuf tefsiri) 12/ Yûsuf 83- Babaları dedi ki: “Hayır,…

Devamını Oku »

SAYGISI OLAN ÖĞÜT ALIR

SAYGISI OLAN ÖĞÜT ALIR 20/ Tâ hâ -3- Onu ancak saygısı olana bir hatırlatma olsun diye inzal ettik. 79/ en-Nâzi’ât…

Devamını Oku »

SON ÂYET

İLK ÂYET & SON ÂYET 96/ el-Alâk -1-2-3-4-5- Oku! yaradan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir Alâk’tan yarattı. Oku!Rabbin sonsuz…

Devamını Oku »

SON ÂYET

İLK ÂYET VE SON ÂYET: 96/ el-Alâk -1-2-3-4-5- Oku! yaradan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir Alâk’tan yarattı. Oku!Rabbin sonsuz…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu