S

S

SABIR

SABIR -Kur’ân-ı Kerîm’de sabır yetmişten fazla âyette zikrolunmuştur. Diğer ahlâki …

Devamı