G

GAZÂBA UĞRAYANLAR

1/ EL-FÂTİHA -7- O kendilerine ni’met verdiğin mutlu kimselerin yoluna ilet, o gazâba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
4/ EN-NİSÂ -93- Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezâsı, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. ALLÂH ona gazâb ve lânet etmiş ve onun için büyük bir azâb hazırlamıştır.
5/ EL-MÂİDE -59- De ki: “Ey kitap ehli! Sâdece ALLÂH’a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız”.
60- De ki: “ALLÂH katında cezâya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? ALLÂH, kimlere lânet etmiş ve gazâbına uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytâna tapanlar yapmışsa, işte bunların makâmı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır”.
8/ EL-ENFÂL -15- Ey îmân edenler! Toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arkalarınızı dönmeyin (kaçmayın).
16- Böyle bir günde her kim onlara, tekrâr dönüp çarpışmak için geri çekilmek veyâ diğer bir saf’ta yeniden mevzi’lenmek hâlleri dışında, arkasını dönerse, muhakkak ALLÂH’dan bir gazâba uğramış olur ve varacağı yer cehennemdir, orası da ne kötü bir âkıbettir
24/ EN-NÛR -6- Eşlerine zinâ’ esnâsında bulunup da kendilerinden başka şâhidleri olmayanlara gelince, onların her birinin şâhidliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dâir dört defâ ALLÂH adına yemîn ederek şâhidlik etmesidir.
7- Beşinci defâ da, eğer yalan söyleyenlerden ise, ALLÂH’ın lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
8- Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dâir dört defâ ALLÂH adına yemîn ve şâhidlik etmesi,
9- Beşinci defâ da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, ALLÂH’ın gazâbının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezâyı kaldırır.
48/ EL-FETİH -6- Ve o ALLÂH hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, ALLÂH’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azâb etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. ALLÂH onlara gazâb etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu