G

GÖĞÜS DARLIĞI

GÖĞÜS DARLIĞI

11/ Hûd -12- (Ey Resûlüm!) Şimdi belki sen, “Ona bir hazîne indirilse, ya da beraberinde bir melek gezip dolaşsa ya!” diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek olursun ve bundan dolayı da göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. ALLÂH ise her şeye vekîldir.

15/ el-Hicr -97- Celâlim hakkı için biliyoruz ki onların tefevvühatına(*) cidden göğsün daralıyor.

98- O halde Rabbini hamd ile tesbîh et. Ve secdekârlardan ol.

99- Ve Rabbına kulluk yap, tâ sana o yakîn gelene kadar.

*Tefevvühat (a.i.tefevvüh’ün cem’i); münasebetli münasebetsiz sözler, boş boğazlıklar, dedikodular, cezaya çarptırılması gereken sözler.

-Tefevvüh(a.i.fevh’den); ağza alma, söyleme, münasebetsiz söz söyleme, dil uzatma.

-Burada görüleceği üzere Efendimiz-aleyhisselâm-’ın dahi müşriklerin söylediklerinden göğsü daralır imiş. Bir sıkıntı anında hemen vaveylayı basmak yerine bunun bir imtihan olduğu düşünülmeli. Peygamberlerin dahi başına geldiğini bilmeli. Sabır ve namaz ile Mevlâ’dan yardım istemeli. Bilen olarak O yeter.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu