R

RAB

1/ EL-FÂTİHA -1- Hamd âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a mahsûstur.
“Rab” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 969 defâ zikrolunmuştur. (Diyânet)

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu