M

MÜNÂFESE

*Münâfese; başkasında görülen bir kemâle imrenip ona yetişmek veya daha ileri gitmek için nefislerin nefasette yarışması hissidir. Hased ile arasındaki fark açıktır. Hâsid, kemâle düşmandır. Mahsûdün zararından nimetin zevalinden memnun olur. Münâfis yarışçı ise kemâle âşıktır. O karşısındakinin sükutunu değil kendisinden daha ileri gitmesini ister. (Elmalılı Tefsiri)

81/ et-Tekvîr -26- (İçiminin) sonu misk (gibidir). İşte imrenenler ona imrensin.

Başa dön tuşu
Kapalı