M

MUBTIL

*Mubtıl; hakkı ifsad etmeye, bozmaya ve izale etmeye ortadan kaldırmaya çalışanlar. (Râgıb el-İsfehâni)

40/ el-Mü’min -78- Ve işte hüsrana burada düştü mubtıller.

Başa dön tuşu