M

MÜTEVESSİM

*Mütevessim; bir şeyin alâmetlerine ve eserlerine bakan ve tefekkür edip o şeyin delâlet ettiği mânâya istidlâl eden kimse. (Hulâsat’ül Beyân)

15/ el-Hicr -75- Şüphesiz bunda (Lût kavmi kıssasında) düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır

Başa dön tuşu