M

MAKÂM-I İBRÂHİM

MAKÂM-I İBRÂHÎM

3/ Âl-i İmrân -97- Onda apaçık deliller, İbrâhîm’in makâmı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt’i haccetmesi ALLÂH’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz ALLÂH bütün âlemlerden müstağni (kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç)dır.

Başa dön tuşu
Kapalı