M

MÜEZZİN

7/ el-A’râf -44-45- Bir de o eshâb-ı cennet eshâb-ı nâra şöyle nida etmektedir: hakikat biz rabbımızın bize va’d buyurduğunu hak bulduk, siz de rabbınızın va’d buyurduğunu hak buldunuz mu? Onlar evet, demektedirler, derken bir müezzin aralarında şu mealde bir ezan vermeğe başlamıştır: ALLÂH’ın la’neti o zâlimler üstüne. Ki Allâh yolundan menederler ve onu eğib büğmek isterler ve ahireti münkir kâfirler idi.

Başa dön tuşu