Z

ZAMAN

Zaman mefhumu insanın fiil, ibâdet ve davranışlarıyla iç içedir. Bu yönüyle zamansözlükte devir, çağ, mevsim, ay, hafta, gün, saat, mehil, uzun veyâ kısa olan vakit demektir. Kur’ân ve sünnet zamana sıkı atıfta bulunmaktadır. Her ne kadar Kur’ân’da zaman kelimesi geçmiyorsa da aynı anlamı ifâde eden asr, dehr, ahkab, karn, kurûn, saat, lemhu’l-basar, hîn, huld, ebediyet, sene, sermed, yevm, leyl, fecr ve vakt gibi kelimeler toplam 513 yerde zikrolunmuştur. Zamanın insan için çok kymetli bir ni’met olduğu bildirilmiştir. (Diyânet)
9/ ET-TEVBE -36- Gökleri ve yeri yarattığı günde ALLÂH’ın yazısına göre ALLÂH katında ayların sayısı oniki olup, bunlardan dördü harâm aylardır.İşte bu doğru hesaptır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı