Seyyid Kutup Meali

Kamer Suresi Meali – Seyyid Kutup

KAMER SURESİ
(1) Kıyamet anı yaklaştı, ay ikiye ayrıldı.
(2) Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Bu öteden beri gördüğümüz bir büyüdür» derler.
(3) Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor.
(4) Onlara bu tutumlarından vazgeçmelerini sağlayacak haberler geldi.
(5) Bu haberler son derece anlamlı ve etkilidir, ama uyarılar yararlı olmuyor.
(6) Sen de yüz çevir onlara. Görevli melek, o gün onları benzeri yaşanmamış olaya çağırdığında;
(7) Mezarlarından donuk ve ürkek bakışlarla çıkarak çekirge sürüsü gibi etrafa yayılırlar.
(8) Kendilerini çağıran görevliye doğru koşarlar. O zaman kafirler «Bu zor bir gündür» derler.
(9) Onlardan önce Nuh’un soydaşları da yalanlamışlardı. Onlar kulumuz Nuh’u yalanlayarak «Bu adam delidir» dediler, onu görevinden alıkoydular.
(10) O da «Ben yenik düştüm» yardım et bana» diye Rabb’ine dua etti.
(11) Göğün kapılarını açarak bardaktan su boşanır gibi bir yağmur yağdırdık:
(12) Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki yönden gelen su belirlenen bir görevi yerine getirmek üzere birleşti.
(13) Onu çivilerle tutturulmuş tahtalardan yapılan bir gemiye bindirdik.
(14) Mesajı inkar edilen kulumuza ödül olarak bu gemi gözetimimiz altında yüzüyordu.
(15) Biz onu bir ibret dersi olarak geride bıraktık. İbret alan yok mu?
(16) Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
(17) Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan?
(18) Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam nasılmış?
(19) Baştan başa uğursuz bir günde üzerlerine sert ve dondurucu bir kasırga saldık.
(20) Bu kasırga insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi havaya kaldırıp savuruyordu.
(21) Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
(22) Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan?
(23) Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı.
(24) Dediler ki: «İçimizden bir insanın peşinden mi gideceğiz? Öyle yaparsak sapıtmış ve kendimizi ateşe atmış oluruz.»
(25) Bizler dururken vahiy ona indirildi, öyle mi? Hayır, o şımarık bir yalancıdır:
(26) Onlar yarın kimin şımarık bir yalancı olduğunu öğreneceklerdir.
(27) Biz onları sınavdan geçirmek için dişi deveyi göndereceğiz. Sabret de gör bakalım, ne yapacaklar?
(28) Onlara suyun deve ile aralarında bölüştürüldüğünü bildir. Kimin sırası ise gelir, su içer.
(29) Ama onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını çekerek hayvanı cansız yere serdi.
(30) Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
(31) Onların üzerine bir tek çığlık saldık da ağıl bekçisinin biriktirdiği kuru ot yığınlarına dönüştüler.
(32) Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan?
(33) Lut’un soydaşları da uyarıları yalanlamışlardı.
(34) Biz de üzerlerine taşları savuran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut’un taraftarları hariç. Onları sabahleyin erkenden kurtardık.
(35) Tarafımızdan sunulmuş bir nimet olarak. Biz şükredenleri işte böyle ödüllendiririz.
(36) Lut onları bizim sillemiz konusunda uyarmıştı. Fakat,onlar bu uyarıları kuşku ile karşıladılar.
(37) Onlar Lut’un konuklarını elde etmek istediler. Bunun üzerine gözlerini kör ettik. «Tadın bakalım azabımı ve uyarılarımın sonuçlarını.»
(38) Sabah erkenden sürekli bir azaba yakalandılar.
(39) Tadın bakalım azabımı ve uyarılarımın sonuçlarını.
(40) Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan?
(41) Firavun yanlılarına da uyarılar gelmişti.
(42) Fakat bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de güçlü ve üstün iradeli birine yaraşacak bir sertlikle onların yakalarına yapıştık.
(43) Acaba sizin içinizdeki kafirler onlardan daha mı iyidir, yoksa kutsal kitaplarda size ilişkin bir suçsuzluk belgesi mi var?
(44) Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar?
(45) Yakında orduları bozguna uğratılacak ve geri püskürtüleceklerdir.
(46) Asıl azaba kıyamet günü çarpılacaklardır. Kıyamet günü onlar için daha feci ve daha acıdır.
(47) Suçlular şaşkınlık ve ateş içindedirler.
(48) O gün onlar yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılırlar; ‘Ateşin vücudunuza değişini tadınız» diye.
(49) Biz her şeyi belirli bir plan uyarınca yarattık.
(50) Bizim buyruğumuz göz kırpması kadar kısa sürede gerçekleşen bir tek sözdür.
(51) Biz sizin gibi sapıkları daha önce yokettik. Öğüt alan yok mu?
(52) Onların yaptıkları herşey defterlere geçmiştir.
(53) Küçük- büyük bütün davranışları satırlara işlenmiştir.
(54) Kötülüklerden sakınanlar cennetlerde ve ırmak kenarlarındadırlar.
(55) Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.

Başa dön tuşu