Hayrat Vakfı Yayınları Meali

100-Âdiyât Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)!

2. Öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranlara!

3. Sabahleyin derhâl baskın yapanlara!

4. Böylece orada tozu dumana katanlara!

5. Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!

6. Şübhesiz ki insan, Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür!

7. Şübhesiz buna elbette kendisi de şâhiddir!

8. Ve gerçekten o, (kendi menfaatine olan) hayır (mal) sevgisi için doğrusu pek şiddetlidir (cimrilik eder).

9. Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı) çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.

10. Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı) çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.

11. Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı) çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.

Başa dön tuşu