Hayrat Vakfı Yayınları Meali

106-Kureyş Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. (Allah) Kureyş’i (emniyet ve selâmete) alıştırdığı için!

2. Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için!

3. O hâlde (onlar da) bu Beyt’in (Kâ‘be’nin) Rabbine (şükür için) ibâdet etsinler!

4. O (Beyt’in Rabbi) ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emîn kıldı.

Başa dön tuşu