Hayrat Vakfı Yayınları Meali

82-İnfitâr Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Gök, infitâr ettiği (yarıldığı) zaman!
“Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir (kıyâmetten sonra dirilmekten bahseder) ve ekser (pek çok) kısa sûrelerin başlarında gāyet kuvvetli âyetler, âyât-ı haşriyedir (haşre dâir âyetlerdir). (…) اِذَاالسَّمَٓاءُ انْفَطَرَتْ [Gök yarıldığı zaman!] (…) gibi, otuz-kırk sûrelerin başlarında bütün kat‘iyetiyle hakīkat-i haşriyeyi kâinâtın en ehemmiyetli ve vâcib (mantıken kabûlü gereken) bir hakīkati olduğunu göstermekle berâber, sâir âyetlerinde dahi, o hakīkatin çeşit çeşit delillerini beyân edip iknâ‘ eder.” (Şuâ‘lar, 9. Şuâ‘, 184)

2. Yıldızlar, (dökülüp) saçıldığı zaman!

3. Denizler, (birbirine) açıldığı (ve yeryüzü düzlenerek hepsi bir deniz olduğu) zaman!

4. Kabirler, alt üst edildiği (ölüler diriltilip çıkarıldığı) zaman!

5. (O gün) her nefis, neyi (yapıp) öne sürdüğünü ve (neyi yapmayıp) geri bıraktığını bilir!

6. Ey insan! O Kerîm (çok cömert olan) Rabbine karşı seni aldatan nedir?

7. O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a‘zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.

8. Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti.

9. Hayır! Aksine (siz), dîni (hesab gününde amellere verilecek cezâyı) yalanlıyorsunuz.

10. Hem şübhesiz üzerinizde, elbette (amellerinizi) muhâfaza edici (melek)ler vardır.

11. Kirâmen kâtibîn (şerefli yazıcılar)!

12. Her ne yaparsanız bilirler!

13. Şübhesiz ki ebrâr, (güzel amel sâhibi, içi dışı tertemiz hayırlı insanlar) ni‘met içinde (Naîm Cennetinde)dirler!

14. Şübhesiz günahkârlar da, yakıcı ateş içinde (Cehennemde)dirler!

15. Dîn (hesab) günü oraya girerler!

16. Onlar oradan (çıkıp) kaybolacak kimseler de değildir!

17. (Ey Resûlüm!) Dîn (hesab) gününün ne olduğunu sana ne bildirdi?

18. Sonra, dîn (hesab) gününün ne olduğunu sana ne bildirdi?

19. O gün kimse, kimse nâmına bir şeye mâlik olamaz! Ve o gün emir ancak Allah’ındır!

Başa dön tuşu