Hayrat Vakfı Yayınları Meali

94-İnşirâh Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)?

2. Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

3. Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

4. Hem senin için şânını yükseltmedik mi?

5. İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

7. O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul!

8. Ve artık ancak Rabbini arzula!

Başa dön tuşu