İ

İKTİSAD

Rahmânın kulları fâidesiz, hayırsız yere masraf etmezler, hakkını da kısmazlar ikisi arası denk olurlar. İşte İktisâd denilen de budur.(Elmalılı Tefsîr-i Âlîsi)
İktisâd (Arapça,isim, kasd’dan.cem’i:iktisâdat); 1-Aşırı gitmeme, davranmama 2-Tutum,tutma 3-Biriktirme,Artırma 4-Orta yolu tutmak, i’tidâl ile hareket etmek, tutumlu olmak,gereğinden az veyâ çok harcamaktan kaçınmak.
25/ EL-FURKÂN -67- Rahmân’ın o has kulları, harcamalarında ne isrâf eder, ne de eli sıkı davranırlar; bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar.
(Bkz: İsrâf)

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu