İ

İNZAL İLE TENZİL ARASINDAKİ FARK

-İnzal def’aten, tenzil tedricen indirmek demektir. Kur’ân Şehri Ramazanın Kadir gecesi denilen bir leylei mübârekesinde Semai dünyaya, Beyti ma’mure def’aten inzal, ba’dehu (ondan sonra) yirmi üç senede tedricen, parça parça arza tenzil buyrulmuştur. Demek ki hakikati Kur’âniye arza nüzulünden evvel âlemi kevnde ve arza en yakın olan semada bir Ramazan gecesi toptan tecelli etmiş ve yeryüzüne nüzulü onu ta’kîb etmiştir. (Elmalılı Tefsiri)

36/ Yâsîn -5- (Bu Kur’ân) Azîz ve Rahîm olan ALLÂH tarafından tenzil olunmuştur.

44/ ed-Duhân -3- Gerçekten Biz onu mübârek bir gecede inzal ettik. Biz onunla uyaranız.

97/ el-Kadr -1- Biz o(Kur’ân)ı Kadir gecesinde inzal ettik.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu