Y

YALAN

22:30. Emir budur, Allâh’ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helâl kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.

YALAN SÖYLEYENLER

3:94. Artık bundan sonra Allâh’a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.
4:50. Bak Allâh’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.
5:42. Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adâletle hükmet. Şüphesiz Allâh, adâletli davrananları sever.
10:17. Artık, Allâh’a karşı yalan uydurandan veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki (böyle) suçlular asla kurtuluşa ermezler.
10:60. Allâh’a karşı yalan uyduranların, kıyâmet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allâh insanlara karşı çok lütufkârdır, fakat onların çoğu (O’nun nimetlerine) şükretmezler.
10:69. De ki: ‘Allâh hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.’
11:18. Kim Allâh’a karşı yalan uydurandan daha zâlimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve şâhitler de, ‘Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır’ diyeceklerdir. Biliniz ki, Allâh’ın lâneti zâlimler üzerinedir.
11:93. ‘Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de (elimden geleni) yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.’
16:105. Yalanı, ancak Allâh’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.
16:116. Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allâh’a karşı yalan uydurmak için, ‘Şu helâldir’, ‘Şu haramdır’ demeyin. Şüphesiz, Allâh’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.
24:13. Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şâhid getirselerdi ya! Mâdemki şâhid getirmediler; işte onlar Allâh yanında yalancıların ta kendileridir.
29:68. Allâh’a karşı yalan uyduran yâhut kendisine geldiğinde, gerçeği yalanlayandan daha zâlim kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?
39:32. Kim, Allâh’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zâlimdir? Cehennemde kâfirler için kalacak bir yer mi yok!?
39:60. Kıyâmet günü Allâh’a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!?
45:7. Her günahkâr yalancının vay haline!
45:9. Âyetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır!
61:7. Kim İslâm’a davet olunduğu halde Allâh’a karşı yalan uydurandan daha zâlimdir? Allâh, zâlimler topluluğunu hidâyete erdirmez.
63:1. (Ey Muhammed!) Münâfıklar sana geldiklerinde, ‘Senin, elbette Allâh’ın peygamberi olduğuna şâhidlik ederiz’ derler. Allâh senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allâh o münâfıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şâhidlik eder.
69:44.45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
69:46. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
69:47. Hiçbiriniz de bu cezâyı engelleyip ondan savamazdı.

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı