L

LEYLE-İ MÜBÂREKE

LEYLE-İ MÜBÂREKE

44/ ed-Duhân -1-2-3-4- Hâ mîm, o apaçık kitaba yemin olsun. Biz onu mübârek bir gece de indirdik. Çünkü Biz onunla

insanları ikaz etmekteyiz. O gece de her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır.

-Bu gece Kadir gecesidir.(Ruhul beyan)

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu