N

NİYET

*Niyet, kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak anlamına gelir. Niyette kişinin kalpteki bir tercîhi söz konusudur. Bu nedenle niyet ancak sahibinin açıklaması veya davranış haline dönüştürülmesiyle belli olur. Niyet her şeyin özü ve başıdır, âdeta amellerin rûhu gibidir. Yapılan ameller niyetine göre değer kazanır. Gösteriş veya başka dünyalık bir amaç uğruna yapılan ibâdetler de makbûl değildir. (Diyânet)

Niyet sayesinde günlük yaptığımız basit işler dâhi amele dönüşebilir. Amel ile fiil (aksiyon) arasındaki fark niyettir. Mesela bir yerde yangın vardır; üç kişi oraya gider. Birisi yardım için, birisi seyretmek için, bir diğeri de hırsızlık yapmak için. Âhirette yardım için gidene mükâfat, seyretmeye gidip yardım etmeyene sûal, hırsızlık için gidene ceza vardır. “Ameller niyetlere göredir”. Olabildiğince güzellikleri niyet edelim. İnsan her ne kadar aklına geleni fiil olarak gerçekleştirmedikçe günaha girmese de aklına irâdesini kullanarak kötü şeyleri getirmemeye say-ü gayret etmeli. Zira; fenâ şeylerle zihnen meşgûl olmak da fenâdır.

3/ Âl-i İmrân -29- De ki: “İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da mutlaka ALLÂH onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. ALLÂH, her şeye kadîr’dir.”

4/ en-Nisâ -100- Kim ALLÂH yolunda hicret ederse dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden ALLÂH’a ve Resûlüne hicret niyetiyle çıkar da yolda ecel gelip kendini yakalarsa o da mükâfatı hak etmiştir ve onu ödüllendirme ALLÂH’a aittir. ALLÂH Ğafur’dur, Rahîm’dir (affı, merhamet ve ihsânı boldur).

33/ el-Ahzâb -5- Öyleyse evlatlara babalarını esâs alarak isim verin! Böyle yapmak ALLÂH nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kârdeşiniz veya görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin! Yanılarak isimlerde yaptığınız hatâlardan ötürü size vebal yoktur, ama kalblerinizin kasden yaptıklarında vebal vardır. ALLÂH Ğafur’dur, Rahîm’dir (çok affedicidir, merhamet ve ihsânı boldur).

40/ el-Mü’min -19- O, gözlerin hâin bakışını ve kalblerin sakladığı bütün şeyleri dâhi bilir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu