Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

55-RAHMAN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

55-RAHMAN:

1 – Rahmân (çok merhametli olan Allah)

2 – Kurân’ı öğretti.

3 – İnsanı yarattı.

4 – Ona beyanı öğretti.

5 – Güneş de ay da bir hesab iledir.

6 – Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

7 – Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

8 – Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

10 – (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

11 – Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12 – Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14 – Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

15 – Cinleri de hâlis ateşten yarattı.

16 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17 – (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19 – (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

20 – Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

21 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22 – İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24 – Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

25 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26 – Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

27 – Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

28 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29 – Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

30 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31 – Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

32 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33 – Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

34 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35 – Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

36 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz

37 – Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman…

38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39 – İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

40 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41 – Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

42 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43 – İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

44 – Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

45 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46 – Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

47 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48 – İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.

49 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50 – İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

51 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52 – İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.

53 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54 – Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

55 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56 – Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

57 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58 – Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

59 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60 – İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

61 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62 – Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

63 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64 – (Bu cennetler) yemyeşildirler.

65 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66 – İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

67 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68 – İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.

69 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70 – İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

71 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72 – Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

73 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74 – Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

75 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76 – Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

77 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78 – Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Başa dön tuşu