Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

71-NUH SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

71-NUH:

1 – Gerçekten biz Nûh’u kavmine gönderdik, “kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar” diye.

2 – Dedi ki, “ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım”.

3 – Şöyle ki, “Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.”

4 – “Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah’ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz..” (inanırdınız).

5 – Nûh dedi ki: “Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.”

6 – “Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı.”

7 – “Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler.”

8 – “Sonra ben onları açık açık çağırdım.”

9 – “Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli. ”

10 – “Gelin, dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.”

11 – “Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın.”

12 – “Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın.”

13 – “Niçin siz Allah’a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?”

14 – “Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır.”

15 – “Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?”

16 – Ve Ay’ı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış.

17 – Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.

18 – Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.

19 – Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır.

20 – Ki, ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz.

21 – Nûh dedi ki: “Ey Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler.”

22 – “Büyük büyük tuzaklar kurdular.”

23 – Dediler ki: “Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd’i, ne Suva’ı ve ne de Yeğus’u, Yeûk’u ve Nesr’i.”

24 – Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır.

25 – Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah’a karşı yardımcılar da bulamadılar.

26 – Nûh dedi ki: “Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma.”

27 – “Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir çocuklar doğururlar.”

28 – “Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır.”

Başa dön tuşu