Peygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı DualarPeygamberlerden Yazılı DualarYazılı Dualar

Peygamberimizin Güzel Ahlak Duaları

Peygamberimizin Güzel Ahlak Duaları

Ahlak Nedir?

Ahlâk; huy, tabiat, yaratılış ve seciye demek olan hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk kelimesi, gönül ile idrâk edilen, hislerle duyulan ve ruhla temsil edilen bir öz ve muhtevâyı ifâde eder. Ahlak, iyi ya da kötü sıfatları ile kullanılmakta olup iyi ahlâk; nefsin kuvvet ve vasıflarında îtidâlli olması, orta yolu tercih etmesi demektir. Diğer bir ifâdeyle insanın, bir gâyeye yönelik olarak kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır. Bunun aksi ise kötü ahlâktır.

Peygamberimizin Güzel Ahlak Duaları

Resûlullah Efendimiz, aynaya bakarken ahlâkî güzelliğe vurgu yaparak:

“Allâhım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleştir!”

“Yâ Rabbî! Beni ahlâkın en güzeline ulaştır! Şüphesiz ona ulaştıracak olan ancak Sen’sin!” diye duâ ederdi. (İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 456)

Aziz Mahmûd Hüdâî hazretleri Allah Teâlâ’nın sıfatlarının Sevgili Peygamberimiz’de hilkat ve ahlâk güzellikleri şeklinde tecellî ettiğini şöyle terennüm etmektedir:

Âyinedir bu âlem herşey Hak ile kâim

Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür dâim.

“Bu âlem aynadır, ondaki gölge varlıklar ancak Hak ile kâimdir. Muhammed Mustafâ aynasından dâimâ Allah Teâlâ’nın tecellîleri görünür.”

GÜZEL AHLAK

Güzel ahlâk imânı tamamlayan, ihsânı kemâle erdiren, hayâtı güzelleştiren, sâhibini Allah’ın rızâsına yaklaştıran ve insanları ona meftûn eden bir iksirdir. Yüce Allah’ın sıfatlarının insan üzerindeki gölgesi ve bu sıfatlardan kula yansıyan ilâhî akislerdir. Bu sebeple güzel ahlâkla bezenmek, Allah’a yakınlığın olduğu gibi bunun aksi de ilâhî sıfatlardan uzaklaşmanın açık bir alâmetidir. Bu ehemmiyetine binâen ahlâk, ibâdetlerin gâyelerinden biri hâline gelmiştir. Meselâ namaz ve orucun bir gâyesi de insana güzel ahlâk kazandırmaktır. Hatta güzel ahlâk, bâzen nâfile namaz ve orucun derecesine yükselir ve onlarla elde edilen sevap, güzel ahlâkla da elde edilebilir. Nitekim Resûl-i Ekrem Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur:

“İnsan güzel ahlâk ile gündüzleri hep oruç tutan, geceleri kalkıp namaz kılan kimselerin derecesini elde eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7)

Güzel ahlâk, şahıslar için bu derece önemli olduğu gibi topluma da birçok güzellikler kazandırır. Cemiyette muhabbet ve âhenk ancak güzel ahlâk sâyesinde sağlanabilir. Gezegenler arasındaki câzibe kuvveti, kâinât nizâmının insicâmı için ne kadar önemli ise fert ve cemiyet nizâmında da ahlâk böyle bir öneme sâhiptir. Ahlâkın tefessüh ettiği (çürüyüp bozulduğu) bir toplum ise dağılmaya ve yok olmaya mahkûmdur. Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“İnsanları maddî yardımda bulunmak sûretiyle memnun ve tatmin etmeniz mümkün değildir. (Malınız buna kâfi gelmez.) Dolayısıyla siz onları güler yüzünüz ve güzel ahlâkınızla memnûn etmeye çalışınız.” (Hâkim, I, 212)

CENNETE GÖTÜREN İKİ HASLET

Allah Teâlâ, ahlâken kâmil bir insanı sevdiği gibi onu insanlara da sevdirir. Bu kimsenin, güzel ahlâkı sâyesinde dünyâsı gibi âhiret hayâtı da müzeyyen hâle gelerek her iki âlemde de cenneti yaşar. “Mü’minlerin îmânca en olgunları, ahlâkı en güzel olanlarıdır.” (İbn-i Hibbân, IX, 483) buyuran Resûlullah’a, insanları cennete en çok neyin ulaştırdığı sorulduğunda:

“Allah Teâlâ’ya karşı takvâ sâhibi olmak ve güzel ahlâk!” buyurmuştur. (Tirmizî, Birr, 62)

Cennette mertebesi en yüksek ve Habîb-i Ekrem Efendimiz’e en yakın olanlar da yine güzel ahlâk sâhibi kimselerdir. Bu müjdeyi Allah Resûlü; “Sizin bana en sevgiliniz ve kıyâmet günü bana en yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.” (İbn-i Hibbân, II, 231) hadîs-i şerîfleri ile vermiştir.

Ayat-ı Hırz Nedir Nasıl Okunur?

Güzel Ahlak Duaları

Youtube Kanalımızdan Ashab-ı Bedir Duasını dinlemek için lütfen Tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu