Mazlum halkları, aç-susuz gezdirenler
Zulm-ü cefayla, hayat’dan bezdirenler
Mahrumları, birbirine ezdirenler
İfritler dahi, sizden uzaklaşıyor

Katliamlarla hayatı söndürenler
Tüm dünyayı cehenneme döndürenler
Mazlum halkı zevk için süründürenler
Arz-u Sema size lanet yağdırıyor

Filistin’de, Cezayir’de, Hindistan’da
Can çekişiyor Müslümanlar, zindanda
Somali’de, Mısır’da ve Kürdistan’da
Ezilen insanların, kanı akıyor

Asya, Afrika hep can pazarı oldu
Her taraf Müslüman’ın kanıyla doldu
Genç, ihtiyar, çocuk, nice güller soldu
Mazlumların ahı, arşa yükseliyor

Ağıt gibi inliyor, şu esen yeller
Hüzne gark olmuş, şu bağrı yanık gönüller
İmdat deyip yalvarıp yakaran diller
Hicranlı gözlerle göklere bakıyor

Namusları çiğnenen mazlum bacılar
Gökler yıkılsa, izi çıkmaz acılar
Fetihler doğuracaktır bu sancılar
Zafer yüklü yarınlar bizi bekliyor

Baş koymuşuz biz İslam’a
Âlem durmuş hep Selam’a
Rehber bize hak Ulema
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Âşık olmuşuz cihada
Vasıl olup istişhada
Çıkacağız biz mirsada
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Kalbimiz açık Allah’a
Gönül verdik Hizbullah’a
Müjde olsun pak ervaha
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Tabi olmuşuz Kuran’a
Ermişiz kâmil İman’a
Sahibiz hem nur Furkan’a
Biz nurluyuz imanlıyız

Tarihe bak şanımız var
Nice büyük anımız var
Hak yolunda kanımız var
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Mustazaflar koşun bize
Tağutlar gelecek dize
Gece dönecek gündüze
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Her dem Hakkı anacağız
Nuruyla hep yanacağız
Tecelliye kanacağız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Rahmet olup yağacağız
Hileleri bozacağız
Küfre mezar kazacağız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Nur bağına konacağız
Rayihalar sunacağız
Güller gibi kokacağız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Şahadete koşacağız
Seller gibi coşacağız
Engelleri aşacağız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Vechullah’a bakacağız
Cafer gibi uçacağız
Nur Çağı’nı açacağız
Biz Nurluyuz imanlıyız

Kevser olup akacağız
Nur meşale yakacağız
İlahi taç takacağız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Nur saçmaktadır, mütebessim cemalin
Hizbullahi ümmettir, senin iyal’in
Yeni ufuklar açıyor, yüce hal’in
Bağ-ı irfan tecellisidir kemal’in

Dest-i İbrahimsin sen, Ey İmam Elveda…
Put kıran Humeyni’sin sen, Ey İmam Elveda…

İnkîlab’ındır bize ilahi sada
Sana Lebbeyk demekte ruh-u şüheda
Mukaddes hattındır bize rah-ı hüda
Ruh-u canımız olsun bu yola feda

Heybet-i Musa’sın sen, Ey İmam Elveda…
Şefkat-i İsa’sın seni Ey İmam Elveda…

Her zaman sırat-ı müstakimde kaldın
Bahr-i irfanın derinliğine daldın
İnkîlabla asra izzet şeref saldın
Rah-ı Resulü canlandıran hayaldin

Gül-ü Muhammedisin sen, Ey İmam Elveda…
Bülbül-ü Ahmedisin sen, Ey İmam Elveda…

 

Bezm-i Elest’den gelmişiz
Rabbimize eğilmişiz
Meleklerce sevilmişiz
Hak Aşığı Hizbullahız

Mahlûkatla barışırız
Hayırlarda yarışırız
Tağutlarla çarpışırız
Hakkı Natık Hizbullahız

Gözlerden akan yaş ile
Nurla dolmuş bir baş ile
Kurşuna karşı taş ile
Savaş veren Hizbullahız

Kâfirlerle dost olmayız
Hilelerine kanmayız
Ehl-i Fısk’a inanmayız
Kalbi hüşyar Hizbullahız

Razı ederiz Hallakı
Şiar edindik ahlakı
Üstün tutup daim hakkı
Şirki yıkan Hizbullahız

Öncüsüyüz Salihlerin
Timsaliyiz Halimlerin
Düşmanıyız Zalimlerin
Hakka Müştak Hizbullahız

Cihad’da hep fedakarız
Zafer için ümit varız
Allah için kurbanlarız
Nurlar Saçan Hizbullahız

İbrahimiz, Put kırarız
Musa gibi Nur ararız
Denizleri biz yararız
Candan geçen Hizbullahız

Rabbimizin senasından
İhsanat-ı hüsnasından
Tecelli-i esmasından
Aşka gelen Hizbullahız

Şahadettir şiarımız
Hüseyndir iftiharımız
Kurtulacak diyarımız
Mübeşşiriz-Hizbullahız

Ümmetiyiz Muhammedin
Meczubuyuz Nur Ahmedin
Bekçisiyiz biz Serhatdin
Serden geçen Hizbullahız

Can-u canandan geçmişiz
Havz-ı Kevser’den içmişiz
Şahadeti hep seçmişiz
Hakka Kurban Hizbullahız

Şühedanın mihmanıyız
Mazlumların dermanıyız
Hakkın açık fermanıyız
Merd-i Meydan Hizbullahız

Biz Kuran’ın Karbanıyız
Hak yolunun kurbanıyız
Aşk ateşin dumanıyız
Nurla yanan Hizbullahız

Kuran bizim Rehberimiz
Bine bedel her birimiz
Yüce Resul önderimiz
Her dem kaim Hizbullahız

İnsanoğlu necat arar
Hak daveti bu yolda var
İnkilab’la doğdu nurlar
Cennet kokan reyhan gibi

İster gönül elbet huzur
Ahir demde etmiş zuhur
Âlemlere doğmuş o nur
Gökten inen ferman gibi

İnkîlabdan doğar sürur
Mesajını ins-cin okur
Onda herkes huzur bulur
Tam Rahmet-i Rahman gibi

Gökyüzünden rahmet indi
Akan gözyaşımız sildi
Tüm tağutlar yılıp sindi
Görünmeyen şeytan gibi

İklimlerde iman yeli
Eser gönüller neşeli
İndi bize rahmet eli
Nurani bir sultan gibi

Yüce nebi etti ihbar
Bekledik hep uzun yıllar
Odur gönülde muntazar
Olmaz asla pünhan gibi

Kudsiyeti el-Hak ayan
O dur gönüllere sultan
Müminlere ulu bürhan
O Sahib-i Zaman gibi

Şahlandı dini hamiyet
Hakka döndü asabiyet
Başa geçti İslamiyet
Tahta çıkan Hakan gibi

Humeyni’dir onu kuran
Bütün çağlara duyuran
O nun ruhu yüce kuran
Hakkı natık bir can gibi

Hamaney’dir yüce rehber
Hakka oldu çelik siper
Ümmeti kıldı seferber
Eşsiz bir kahraman gibi

Şiar oldu cevvaliyet
Söndü hain faaliyet
Yıkıldı o deccaliyet
Şu meş’um habisan gibi

İnkîlab-ı Ahir zaman
Oldu bize lütf-u subhan
Feda ona bu cism-ü can
Hak yolunda kurban gibi

Ey İmam-ı Ahir zaman
Sürur buldu kevn-ü mekân
Seni bekler gizli-ayan
Hep hastalar lokman gibi

Biz İslam’ın kurbanıyız
Kehkeşan’ın samanıyız
Nar-ı aşkın dumanıyız
Ateş yanan külhan gibi

Dünya artık oldu ümran
İnkılâba olduk hayran
Ediyoruz arşda seyran
O bülbül-ü handan gibi

Hakkı daim yad eyle
Dinini bünyad eyle
Zikrini inşad eyle
La ilahe illa Hu

Masiva’yı tam bırak
Tecelli-i Hak’ka bak
Kalbini zikirler yak
La ilahe illa Hu

Hakka bakan yüz olsun
İşlerin hep düz olsun
Geceler gündüz olsun
La ilahe illa Hu

Hedefin cemal olsun
Ahlakın kemal bulsun
Günahın zeval bulsun
La ilahe illa Hu

Ay-Yıldız, Güneş döner
Her şey Hakkı zikreder
Tevhidle coşup gider
La ilahe illa Hu

Sular, zikirler çağlar
Hep, Aşk-ı Hak’la ağlar
Aleme hayat sağlar
La ilahe illa Hu

Yağmur yağar Allah der
Havfullah’tan hep Ah der
Ömür oldu Tebah der
La ilahe illa Hu

Allah der esen rüzgar
Güç vermiş Perverdigar
Aşkla döner yağan kar
La ilahe illa Hu

Allah’a her dem kul ol
Nur tecellisini bul
Şeriat bize tek yol
La ilahe illa Hu

Şehadete koşarız
Cihad için yaşarız
Elde tesbih coşarız
La ilahe illa Hu

Zikirle dertler diner
Zulmat perdesi siner
Tevhidle her şirk söner
La ilahe illa Hu

Tek yol Şehadet olsun
Gayemiz Vahdet olsun
Kalplere Rahmet dolsun
La ilahe illa Hu

Ey Nur-ı Çeşm-i Ahmed-i Muhtar, Ya Hüseyn
Ey Yadigar-ı Haydar-ı Kerrar, Ya Hüseyn

Ey Can-u Dil Seririne Sultan, Ya Hüseyn
Ey Kerbela’da Şah-ı Şehidan, Ya Hüseyn

Ey Nur-u Çeşm-i Fatıma, Mahbub-u İns-ü Can
İnletti bizi mihnet-i devran, Ya Hüseyn

Kan ağladı felek, Şafaklar şefkatinde Ah…
Ol dem ki, ettiler seni kurban, Ya Hüseyn

Düştü Deşt-i Kerbela’ya Ol Can
Matem tuttu, ins-ü cin ve canan
Ruhlarda hep o, hicrandır yanan
Şahadetiyle destan yaratan

Mazlum Hüseyn Canım, Mazlum Hüseyn Canım

Kan-Revan düştün yere, Hüseyn Ah…
Şehid oldun, Bize oldun penah

Mazlum Hüseyn Canım, Mazlum Hüseyn Canım

Hüseyn’dir, Tecelli-i İlahi bir can-u canan
Şehadet burcunda ışıldayan, cilve-i sübhan
Hüseyn-i Mazlumdur, Ateş-i Suzan gibi yanan
Sahra’yı Kerbela’da, Hicranla Hakka dayanan

Hüseyn oldu bize Yüce Sultan
Öz İslamı kanıyla anlatan

Mazlum Hüseyn Canım, Mazlum Hüseyn Canım
Mazlum Hüseyn Canım, Mazlum Hüseyn Canım

Zaman sel gibi;
Akıp gidiyor
İnsan yel gibi;
Uçup gidiyor

Zaman nehirdir;
İnsan kabarcık
Şehvet zehirdir;
Akıl, dağarcık

Her şey mahlûk ve;
Kâinat ağaç
İnsanda meyve;
Her şeye baş taç

Görürsün şayet;
Dürbünü taksan
Her şey bir ayet;
İmanla baksan

İnsan ebede;
Namzeddir her an
Koşun Mabede;
Demekte Kuran

Dünya bir çarşı;
Sırf imtihan var
İnsana karşı;
Sanki bir Pazar

Zikir her zaman;
Temizler kiri
Güçlensin iman;
Getir tekbiri

Ebede değin;
Var olmak yokta
Zaman dediğin;
Sade bir nokta

İmanla olur;
Tek güzel ahlak
Ayrılan bulur;
Bela ve helak

Batıl’da kalan;
Efğan’ı dinler
Hayatı talan;
Görür de inler

Bin dile bedel;
Kudretten bir el
Çağırıyor gel;
Kurana yönel…

Ey Nur-u dürer, Bar-i Semavi
Tılsım-keşi, Esrar-ı Semavi
Etbaına Derman-ı Tedavi

Ey Mahz-ı Beca, Mansur-u İlahi
Sensin bize, Bir Nur-u İlahi

Ey Lutf-u Mualla-i Keramet
Ey Mahz-ı Kerem, Mahz-ı Hidayet
Ey Sahil-i Kübra’yı selamet

Ey Mahz-ı Beca, Mansur-u İlahi
Sensin bize, Bir Nur-u İlahi

Ey Mücelle-yı Necm-i Süreyya
Ümmet, Hak tecelline müheyya
Kalpler, nurunla oluyor ihya

Ey Mahz-ı Beca, Mansur-u İlahi
Sensin bize, Bir Nur-u İlahi

Hatt-ı Nebi, Ayna-i Kuran’sın
Küffara karşı dimdik duransın
Ümmete, rehnuma-i sultansın

Ey Mahz-ı Beca, Mansur-u İlahi
Sensin bize, Bir Nur-u İlahi

Ülkemiz bahtsız bir coğrafya
Kurulu düzen cani mafya
Başa geçmiş vahşi eşkıya
Tevbe Yarab Estağfirullah

Caniler hep kahraman oldu
Cinayette pek yaman oldu
Vicdan savrulan saman oldu
Tevbe Yarab Estağfirullah

Kalkındık diye nutuk çektik
Boş yer kalmadı heykel diktik
Yurdu put haneye çevirdik
Tevbe Yarab Estağfirullah

Saptırmada hünerbaz olduk
Meslekte hep kumarbaz olduk
Zikr-ü halde küfürbaz olduk
Tevbe Yarab Estağfirullah

Din dışı sistem uygulandı
Batıl, Hak diye vurgulandı
Mazlum halklar hep sorgulandı
Tevbe Yarab Estağfirullah

Ülke Garb’a peşkeş çekildi
Halk düşmanı Başkan seçildi
Din’den, Vatan’dan vazgeçildi
Tevbe Yarab Estağfirullah

İlahi, Kalpleri paklaştır
Kararmış yüzleri aklaştır
Bizi Tağut’tan uzaklaştır
Tevbe Yarab Estağfirullah

Yarab, Ümmeti hüşyar eyle
İslam’ı mutlak şiar eyle
Bizi kendine hep yar eyle
Tevbe Yarab Estağfirullah

Share

×
.