İslam bizim penahımız
Dinmekte artık ahımız
Vaad ediyor Allah’ımız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

İman bizim bünyadımız
Tarihtedir hep yâdımız
Hizbullah’tır hem adımız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Mühür vurduk dağa taşa
Takdir neyse gelir başa
Cihad farzdır bakmaz yaşa
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Fedailik şiarımız
Ulu Allah’tır yarımız
Müslüman’ız var arımız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Küfre karşı duracağız
Çelik yumruk vuracağız
Şer’i düzen kuracağız
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Mühür vurduk dağa taşa
Takdir neyse gelir başa
Cihat farzdır bakmaz yaşa
Biz Nurluyuz İmanlıyız

Ey Nur ışık saçan hale
Bizlere sensin meşale
Ey kan revan yatan lale
Ebede akan şelale

Tağutları deviren kanındır ey Şehid
Işığımız Nurani yolundur ey Şehid
İstikbarı yıkacağız silahımız La ilahe illallah

Ey mümine ışık tutan
İmanına nurlar katan
Ey canını hakka satan
Al kana boyanıp yatan

Tâ son nefese kadar senin yolunu sürdüreceğiz ey Şehid
Tağutlara karşı bütün gücümüzle direneceğiz ey Şehid

Varisi Al-i Abasın
Hem Kevser hem de Tûbasın
Nurani bir dil rubasın
Hakka âşık müctebasın

Tağutları deviren kanındır ey Şehid
Işığımız Nurani yolundur ey Şehid
İstikbarı yıkacağız silahımız La ilahe illallah

Ey ahdine sadık yiğit
Hakka oldun Nurlu şahid
Ey rayiha kokan Şehid
Sana yar Allahu Vahid

Tâ son nefese kadar senin yolunu sürdüreceğiz ey Şehid
Tağutlara karşı bütün gücümüzle direneceğiz ey Şehid

İmanı sel gibi coşmuş
Hak yolda cihada koşmuş
Şahadet ne kadar hoşmuş
Fani olan her şey boşmuş

Tağutları deviren kanındır ey Şehid
Işığımız Nurani yolundur ey Şehid
İstikbarı yıkacağız silahımız La ilahe illallah

Zulüm yağıyor ülkemin üstüne, yağmurlar gibi zulüm
Ve ihanet yağıyor ülkemin bağrına, ülkemin çiçekleri kırmızı,
Güller açar, gülistan de kan kokar, kuşlar uçar kanatsız,
Ülkemde çocuklar yüzemez sularda derileri yüzülür
Yazamaz defterlere defterleri dürülür, ülkemde zulüm,
Ülkemde kahır, ülkemde kan, ah edip inleyen bir çığlıktır
Her insan, özgürlüğe aç insanlığa aç merhamete aç, şimdi
Ülkem yaralanmış ürkek bir ceylan bugün ülkemde hepimiz
Hınç ile hasret ile gözlerimiz ağlamaya hazırdır ey kardeşlerim
Hüzünlüyüz öfkeliyiz çünkü biz mustaz’af ümmetin yetim evlatlarıyız

Dolaştım beldeler, gördüm şehirler
Dermansız gönüller, dumansız evler
Yakıyor vicdanı seyret hüsranı
Akmıyor nehirler, Kuransız evler

İnsanlık ölmüş, yığınlar hep cansız
Kararan kalplerin çoğu imansız

Seraplı sahralar, sisli deryalar
Eziyor insanı sönmüş hayâlar
Yıkılan namuslar sönen yuvalar
Fesat saçıyor zehirli havalar

Müşrik düzenleri gelin yıkalım
İnsanlığı bu vahşetten kurtaralım

Kararmış gönüller saçar dikenler
İmansız bedenler yüreksiz tenler
Yollar katranlı havalar dumanlı
İdmanlı hayâsız olmuş gezenler

Nuru inkılâp doğdu şirk kalkacak
Dünya nura huzura kavuşacak

Hoşamedi, hoş amedi,..
Rehberimizsin Hamaney,..
Kutlayalım biz bu iydi,..
Ruhumuzsun ey Hamaney,..

Rehberliğin kutlu olsun,..
Tüm müminler mutlu olsun,..
Gönlümüz sürurla dolsun,..
Canımızsın ey Hamaney,..

İtaat emretmiş hallak,..
Sen’de kemal bulmuş ahlak,..
Mesuldür hep, göz dil kulak,..
Emrindeyiz ey Hamaney,…

Esas aldık biz kaderi,..
Kalsak da tek kemik-deri,..
Ey İmam’ın biraderi,..
Başımızsın sen Hamaney,..

Ey İslam’ın reyhan gülü,..
İlim-irfan’ın sembolü,..
İnkılabın nur bülbülü,..
Tacımızsın ey Hamaney,..

İnkılabın bitmez tadı,..
Her yere yayıldı yadı,..
Mazlumun dindi feryadı,..
Serdarımızsın Hamaney,..

Sana düşman mümin olmaz,..
Dareyn’de hiç felah bulmaz,..
Hidayeti hiç umulmaz,..
Ulul’emr’sin ey Hamaney,..

Düşmanların gayet anud,..
Okuyorsun her dem kunud,..
Yüce Allah senden hoşnut,..
Nesli Nebi ey Hamaney,..

-Nakarat-
Rehberimiz tam mücahid,..
Hem yaşayan canlı şehid,..
Biatlidir Nesl-i Cedid,..
Yolundayız ey Hamaney,…

Ayrılık ateşine yanıyor bütün dünya,
Cihana sığmaz na’şın.. O’na âşık Süreyya,

Çağlara güneşsin nebiler varisisin,
Mücahitler serdarı, haşmetli serverisin,

Mest ediyor ruhları bu inkılabi ses,
Bu ilahi sada mukaddes mi mukaddes,
Bu ilahi dava mukaddes mi mukaddes,

Sayende yönelttik din’e hayat reh-güzeri,
Ey Hizbullah önderi,.. Asrın yüce rehberi,

Şu karanlık dünya inkılâbınla ruşen,
Her taraf “şahadet”le oldu “cennet-i gülşen”

Mest ediyor ruhları bu inkılabi ses,
Bu ilahi sada mukaddes mi mukaddes,
Bu ilahi dava mukaddes mi mukaddes,

Milyonlar müştakın ‘Rehber’ edinmiştir seni,
Gece gündüz hüzünle okuyor mersiyeni,

Nurani hayatın gördü nice devranlar,
Hattında yürümekte, Hizbullahi kervanlar,

Mest ediyor ruhları bu inkılabi ses,
Bu ilahi sada mukaddes mi mukaddes,
Bu ilahi dava mukaddes mi mukaddes,

Mesrur etti gönülleri bu ilahi nida…
Ya ilahi etme bizi inkılab’dan cuda,..

Ey islam inkılabı alemlerin şemsi,..
Parıldıyor yüzünde, kur’an’ın mucizesi,..

Mest ediyor ruhları bu inkılabi ses,…
Bu ilahi sada mukaddes mi mukaddes,..
Bu ilahi dava mukaddes mi mukaddes,..

Sen ey Keşmirli Cezayirli savaşçı kardeşim,
Sen ey Nemrut’un çağdaş halefi tağutların çizmesiyle ezilen,
Eritreli, Morolu kardeşim,
Sevin!
Dik tut başını,
Geliyor…
Zulme dur diyecek Muhammed Ordusu Geliyor…
Sen ey Kürdistanlı, Türkistanlı savaşçı kardeşim,
Sen ey çağdaş firavunların zulmüyle inleyen
Bosna Hersekli, Filistinli kardeşim,
Durma!
Sürdür kavganı,
Küfre dur diyecek Mehdi Ordusu Geliyor…

Ey sömürülen ve ezilen mazlum insanlar
Esaret zincirine vurulan mustaz’aflar
Ey şahadet mektebini açan Müslümanlar
Küfrün korkusu Muhammed ordusu geliyor
Sizi kurtaracak Mehdi ordusu geliyor

Ey Cezayirli, Keşmirli, Filistinli erler
Allah için can veren şanı yüce şehitler
Ey Kürdistanlı, Türkistanlı, Hintli yiğitler
Küfrü yıkacak Muhammed ordusu geliyor
Zulme dur diyecek Mehdi ordusu geliyor

Ey doğuda bizim batıda bizim diyenler
Allah yolunda canından malından geçenler
Ey tağutlara baş kaldırıp kıyam edenler
Fecrin sembolü Muhammed ordusu geliyor
Şüheda ümidi Mehdi ordusu geliyor

Ey zalimlerin tuzaklarına kapılanlar
İmanı alınıp kalbine ok saplananlar
Ey asırlarca varlıkları yağmalananlar
Asra nur saçacak Allah ordusu geliyor
Zulmü kaldıracak Mehdi ordusu geliyor

Ey büyük şeytanın zulmünden bağrı yananlar
Hayyalel cihad deyip hakka dayananlar
İnkılab sabahıyla uykudan uyananlar
Cennet daisi Muhammed ordusu geliyor
Mazlumun hamisi Mehdi ordusu geliyor

Küfrün korkusu Muhammedi ordusu geliyor
Kalplerin şifası Mehdi ordusu geliyor

Bosna’da, Azerbaycan’da
Her insan bir can
Sular kurumuş akan kandır kan,
Keşmir’de, Patani’de
İçecekleri kederden ekmekler acıdandır
Yüreklerden inen derin bir ahtır
Sen arıtacaksın ihanet tohumlarını topraktan
Sen yeşerteceksin kayalıktan
Sevgi, dostluk tomurcuklarını
Şehadet ağıtını ben yakacağım
Kıyam türkülerini ben okuyacağı
Keseceğim önünü Fırat’ın bir dağ kurarak şehitlerden
Tersine akıtacağım Fırat’ı ilham alarak Huseyn’den

Aşkla cihad edenlere
Şehadete gidenlere
Hak yolda can verenlere
Selam selam olsun

Hakka “lebbeyk” diyenlere
Kini cenk’le dinenlere
Hizbullahi müminlere
Selam, selam olsun

Selam olsun selam olsun
Selam selam olsun

Küfre tuzak kuranlara,
Zulme karşı duranlara,
Puta darbe vuranlara,
Selam selam olsun

İslam için savaşana,
Şehadete ulaşana,
Mevlasına kavuşana,
Selam selam olsun

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun

Sarılarak her silaha,
Gönül verenler Allah’a,
Şanı yüce Hizbullah’a,
Selam selam olsun

Nurlu ‘Necm-i sakıb’lara,
Uyan “şer-i kalıb”lara,
Şehid “Gassam” ‘Rağıb’lara,
Selam selam olsun

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun,..

Şehadette üst seviye,..
Seyit Abbas Musavi’ ye,..
Şanlı Şehid ‘Atavi’ ye,..
Selam selam olsun,..

Hanüman’dan geçenlere,
Şehadet’i seçenlere,
Tağutları biçenlere,
Selam selam olsun

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun

Ezeldeki ahitlere,
Sadık olan yiğitlere,
Cezayirli şehidlere,
Selam selam olsun

Nice zulme, Acılara,
Göğüs geren bacılara,
Bosna’daki mazlumlara,
Selam selam olsun

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun

Uyan ilahi emire,
Sahip olan nur demire,
Afganistan’dan Keşmir’e,
Selam selam olsun

Filizlenen akasya’ya,
Filistin’den Kafkasya’ya,
Afrika’dan tüm Asya’ya,
Selam selam olsun

Selam olsun selam olsun,..
Selam selam olsun,..

Cehaleti silenlere,
İmameti bilenlere,
Çizgisine gelenlere,
Selam selam olsun

Rehberliğe uyanlara,
Mesajını duyanlara,
O yola baş koyanlara,
Selam selam olsun

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun

Kapılmayan şirk ağına,
Çağrılan cennet bağına,
Girilen İslam çağı’na,
Selam selam olsun,..

Endülüs’den, Buhara’ya,
Kaşgar’dan, Büyük sahra’ya,
Vahdet için bir araya,
Gelenlere selam olsun,

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun,
Vahdet için bir araya
Gelenlere selam olsun

Selam olsun selam olsun,
Selam selam olsun

Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber

Sen ki cennet bağının gülüsün
Sen Kerbela’da fışkıran özsün
Hak yolunun mensubu sensin
İlahi aşk mihrabısın
Sen kıbleyi şehidi haksın
Sen mektebi şehadetsin

Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber

Olmaz olsun kölelik hayat bulsun özgürlük
Hamdolsun tağutların saltanatı yok oluyor
Bütün âlem pak şehitlerin kanıyla coşuyor

Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber

Sen ki İslam dininin nurusun
Sen Aşura’da yükselen nursun
Ey ezelden parlayan güneş
Cihana nur saçmaktasın
Ey şehadet aşığı kardeş
Hak vechine bakmaktasın

Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber

Olmaz olsun kölelik hayat bulsun özgürlük
Hamdolsun tağutların saltanatı yok oluyor
Bütün âlem pak şehitlerin kanıyla coşuyor

Share

×
.