Hülya mı acep? Yoksa kâbus mu bu rüya?
Eyvah! O Ne? Zulmette mi kaldın, Ayasofya?

Beş yüz sene tevhid ile inlerdi zeminin,
Hüsranla yazık arşa çıkar şimdi eninin.

Gözyaşı döker, kalb-i sema, ru-yi zeminler,
Hüznünle senin feza ağlayıp inler.

Sinen ki, acaiblerin esrarını saklar,
Ey Harika! Fatih sana, tarih sana ağlar.

Hançerledi imanını kimler, Ayasofya?
Ekdarına mahzun oluyor, gökte Süreyya.

Çek, Seyf-i muallanı, çıkıp aleme haykır,
Şahlan da harimindeki esnamı bütün kır!

İnkîlab’ın tecelli-i nuruna makes ol,
Feth-i mübin’in bölgede zuhuruna ses ol!

Kubbende melekler, yine saf saf dile gelsin,
Ey Mabed-i Nur, Bir koca tarihe bedelsin!

Ayat-ı mefahir dolu, mihrab ile kubben,
İmanlı diyarında esarette misin sen?

Ey Fatih-i Sani yetiş, imdada yetiş gel!
İslam yed-i beyzasına minnetle uzat el!

Cündullah’ın heybetinden küffar gelsin dize!
Tuğyana gelmiş habisler dökülsün denize!

İlahi ahkâmla, âlem bütün vecde gelsin!
Ey Manzume-i İslam, güneşten de güzelsin!

Kubben gibi matemli sema, gamlı bu dünya!
Heyhat… Bu ne matem ki büründün, Ayasofya?

Cünd-u Muhammedi geliyor, hüznün gidecek!
Feth-i mübinle ümmet yine bayram edecek!

Ey Hiss-i Bedi, yuttu semavatı eninim,
Hicranım’a dağ vurma, Yeter kalb-i hazinim.

Ey dünyaya gelen kişi
Tatlı tatlı gülen kişi
Gafletteyken ölen kişi
Saptırmasın seni şeytan

Bu dünyaya asla kanma
Gidişatına aldanma
Ateşi’ne sende yanma
Bu dünya’nın sonu viran

Dinini dünyaya satma
Derdine dertleri katma
Gaflet uykusunda yatma
Dalaletin sonu giran

İbret al sen şu dünyada
Seyran eyle, Süreyya’da
Hayır gelmez bu hülyada
Çok zevklerin sonu figan

Ey dünyaya daim dalmış
Çevresine korku salmış
Hangi insan baki kalmış
Zalimlerin sonu hüsran

Fani şeye bel bağlama
Dönüp dönüp hem ağlama
Yüreğini sen dağlama
Tefekkür et, eyle cevlan

Şu dünyaya nazar eyle
Nefsini sen azar eyle
Zikrini de hazar eyle
Şevke gelip, eyle seyran

Hevesata sen hiç uyma
Kendini takvadan soyma
Hiç yoktan ateşe koyma
Seni bekler şu kabristan

Ne kadar sen alsan da ün
Öleceksin elbet bir gün
Gireceğin yeri düşün
Dar gelmesin sana mekân

Kabir açık bizi bekler
Dayanmaz buna yürekler
Kadın, Çocuk, tüm erkekler
Ölecektir, yoktur güman…

Burası Bosna, Azerbaycan’dır
Parça parça doğrananlar candır
Burası Kosova, Türkistan’dır
Her yer vahşetgah’tır, kabristandır
Masum bedenleri kesilenler
Çığlıkları arşa yükselenler
Şu ocakları söndürülenler
Ölmeden mezarı eşilenler

Şu garip Mustazaflar insan’dır
Çaresiz kalmışlar Müslüman’dır
Çocuk, kadın, ihtiyar, insan’dır
Şu öksüz, yetimler Müslüman’dır

Burası Filistin’dir, Lübnan’dır…
Şu akan nehir, su değil, kan’dır
Burası Keşmir, Afganistan’dır.
Örtüler, kandan mamül fistan’dır

Şu organları koparılanlar
Evleri başına yıkılanlar
Ateşe atılıp yakılanlar
Ölümden ölüme atılanlar

Şu yerde sürünenler insandır
Boğazı kesilen Müslüman’dır
Cansız taş, toprak değil insandır
Uygarlık timsali Müslüman’dır

Halkı Hakk’a döndürmeye
Şirk fitnesin söndürmeye
Kıyamı hep sürdürmeye
Geleceğiz, Geleceğiz

İslam için savaşmaya
Tüm engelleri aşmaya
Cihad’la coşup taşmaya
Geleceğiz, Geleceğiz

Seherlerde uyanmaya
Rabbimizi hep anmaya
Cezbesiyle hem yanmaya
Geleceğiz, Geleceğiz

Mazlumları savunmaya
Şehadette bulunmaya
Hak’dan beşaret sunmaya
Geleceğiz, Geleceğiz

Kıyam için koşuşmaya
Yüce Rabb’e kavuşmaya
Cennetlerde uçuşmaya
Geleceğiz, Geleceğiz

Nur-u İnkîlab doğdu, şimşekler gibi çakıyor
Mazlum halklar bu güneşe, kucak açıp bakıyor

Ezel’den gelen zafer nehri, Ati’ye akıyor
Müminler bayram libası giyip, taçlar takıyor

İslam çağının ışıkları, artık beliriyor
Ölüme giden tağutlar, gittikçe deliriyor

Asr’a hak vurmaya koşuyor Nesl-i Cedid
Mümine çok yumuşak, küfre karşı gayet şedid

Müminler İslam’ı bütün gücüyle savunacak
Cihad’dan kaçışanlar cehennemle avunacak

Hak meşale yanacak, her yer huzurla dolacak
Karanlık dünya, İslam’la yine ümran olacak

Coşuyor Müslümanlar, zulme zincir vurulacak
Birleşik İslam Cumhuriyetleri kurulacak

Şehadet meşalesi her tarafta yıkılacak
Bu nurlu devlet, ebede kadar dimdik duracak

Tüm putları deviren
Arzı nura çeviren
Mümin kalplere giren
Lailahe illallah

Muvahhid’in imanı
Müşriklerin düşmanı
Çınlatır Asumanı
Lailahe illallah

Şeri devlet kuracak
Şirke darbe vuracak
Mazlumu kurtaracak
Lailahe illallah

Hakk’ın elmas kılıcı
Zalimden öç alıcı
Kalb’de daim kalıcı
Lailahe illallah

Şehadete yol açan
Âleme nurlar saçan
Şeytandır ondan kaçan
Lailahe illallah

Cihad ile yücelen
Şeri devletle gelen
Katı kalpleri delen
Lailahe illallah

Müminlerin ihlâsı
Tüm kalplerin cilası
Zikirlerin evlası
Lailahe illallah

Arş-ı alaya çıkan
Şirk düzenleri yıkan
Hakkı miras bırakan
Lailahe illallah

Âlemleri döndüren
Halıkına gönderen
Fitneleri söndüren
Lailahe illallah

Varlıkları yaratan
Tüm amelleri tartan
Müminleri nurlatan
Lailahe illallah

Şeriatın esası
O’dur Musa asası
İman’ın hülasası
Lailahe illallah

Zikrullah’ın alası
Hakk’ın nurlu kalası
Tüm sözlerin balası
Lailahe illallah

Faniye hiç göz atma
Gayya’ya senden batma
Derdine derdi katma
İlahi Ente Baki

O’dur her şeyde fail
Ömrünü etme zail
Rahmetten olma gafil
İlahi Ente Baki

Elbet odur meded-res
Biçare sen, sesin kes
Âlem bütün verir ders
İlahi Ente Kâfi

Gördüklerin Kader’den
Zavallı çık keder’den
Umma meded beşer’den
İlahi Ente Kâfi

Seyran eder bu adem
Esma’ya ayna âlem
Kalmaz ki ruh’da matem
İlahi Ente Baki

Dem vurma kîl-ü kalden
İbret al, Ehl-i halden
Doymaz gönül visalden
İlahi Ente Baki

Madem gelir Samed’den
Bağırma sende dertten
Kurul nefsanî benden
İlahi Ente Kâfi

Ondan gelen ne hoştur
Fikret’te ruhu coştur
Gayrisi cümle boştur
İlahi Ente Kâfi

Esbabı sil gönülden
Tevhide dal derinden
Hiç düşmesin dilinden
İlahi Ente Baki

Makam-ı şükrü bilsen
Deryayı fikre dal sen
Kimin bu suret? Ahsen…
İlahi Ente Baki

Hikmet eli yazanmış
Âlem bütün bezenmiş
Arif bunu sezenmiş
İlahi Ente Kâfi

Hikmetler ne hoşmuş
Âlem ilahi coşmuş
Senden gayrisi boşmuş
İlahi Ente Kâfi

Rahmet’el-lil Âlemin
Ol Muhammed-ül Emin
Yoluna can vermeye
Ezelden ettik yemin

Gönüllerin siracı
Kutlu olsun miracı
Biset-i Resul ile
Tatlılaştı tüm acı

Nur geldi, yüce Rab’dan
Kurtuldu çöl, serab’dan
Gül, Gülistan fışkırdı
Cezire’tül Arab’dan

Şems-i Hak tulu etti
Batıl yok olup gitti
Beşeri irşad edip
Allah’ın kulu etti

Hükm-ü Hakk’ı edadan
Ervah-ı Şüheda’dan
Nur doğdu gönlümüze
Seniyyet’ül Veda’dan

Kemal buldu dinimiz
Ehl-i Beyt madenimiz
Feda olsun hepsine
Ruhumuz, bedenimiz

Beşer huzura muhtaç
Enbiya bize Sertaç
Akl-ı Selim olana
Şeraittir tek ilaç

Gönül, Kevser’le kansın
Cihad aşkıyla yansın
Mahmur olan gözümüz
Şehadetle uyansın

Zulme karşı durmaya
Küfre darbe vurmaya
Ahd etmişiz ezelden
Şeri düzen kurmaya

Eshab gibi olmaya
Aşk-ı Hak’la dolmaya
Koşuşalım müminler
Vech-i Hakk’ı bulmaya

Hakk’a ümit bağlayana
Havfullah’tan ağlayana
Kevser gibi çağlayana
Selam Olsun, Selam Olsun

Cihada can atanlara
Zindanlarda yatanlara
Canın Hakk’a satanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Cihad için coşanlara
Şehadete koşanlara
Nurla dolup taşanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Yıldız gibi kayanlara
Ömrün tek tek sayanlara
Hak yola baş koyanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Münkerattan kaçanlara
Kalbin Hakk’a açanlara
Âleme nur saçanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Hakk’a gönül verenlere
Cennette gül derenlere
Kurb-u Hakk’a erenlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Kanla dolmuş topraklara
Cihad kokan yapraklara
Karib olan uzaklara
Selam Olsun, Selam Olsun

Hakk’a boyun eğenlere
Ruhu, Arş’a değenlere
Tek yol İslam diyenlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Kafkaslardan, Balkanlara
Bulanmış hep al kanlara
Kıyamlara kalkanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Tağutları reddedene
Ülkesinden def edene
Şeri devlet şart diyene
Selam Olsun, Selam Olsun

İntifada erlerine
Pak alınlı serlerine
Cihaddaki terlerine
Selam Olsun, Selam Olsun

Filistinli kardeşlere
Din-i Hak’la özdeşlere
Hizbullahi güneşlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Her dem kıyam edenlere
Hak davayı güdenlere
Cihad üzre gidenlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Vefa eden ahidlere
Hakk’a canlı şahidlere
Türkistanlı cahidlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Din için akan yaşlara
Mümtaz Şehid Ayyaş’lara
İntifadalı taşlara
Selam Olsun, Selam Olsun

İnkîlab’a bağlana
Aşkıyla hem, tam yanana
Nur-u Hak’la dağlanana
Selam Olsun, Selam Olsun

Selam Olsun 2

Hakk’a ümit bağlayana
Havfullah’tan ağlayana
Kevser gibi çağlayana
Selam Olsun, Selam Olsun

Cihada can atanlara
Zindanlarda yatanlara
Canın Hakk’a satanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Cihad için coşanlara
Şehadete koşanlara
Nurla dolup taşanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Yıldız gibi kayanlara
Ömrün tek tek sayanlara
Hak yola baş koyanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Münkerattan kaçanlara
Kalbin Hakk’a açanlara
Âleme nur saçanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Hakk’a gönül verenlere
Cennette gül derenlere
Kurb-u Hakk’a erenlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Kanla dolmuş topraklara
Cihad kokan yapraklara
Karib olan uzaklara
Selam Olsun, Selam Olsun

Hakk’a boyun eğenlere
Ruhu, Arş’a değenlere
Tek yol İslam diyenlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Kafkaslardan, Balkanlara
Bulanmış hep al kanlara
Kıyamlara kalkanlara
Selam Olsun, Selam Olsun

Tağutları reddedene
Ülkesinden def edene
Şeri devlet şart diyene
Selam Olsun, Selam Olsun

İntifada erlerine
Pak alınlı serlerine
Cihaddaki terlerine
Selam Olsun, Selam Olsun

Filistinli kardeşlere
Din-i Hak’la özdeşlere
Hizbullahi güneşlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Her dem kıyam edenlere
Hak davayı güdenlere
Cihad üzre gidenlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Vefa eden ahidlere
Hakk’a canlı şahidlere
Türkistanlı cahidlere
Selam Olsun, Selam Olsun

Din için akan yaşlara
Mümtaz Şehid Ayyaş’lara
İntifadalı taşlara
Selam Olsun, Selam Olsun

İnkîlab’a bağlana
Aşkıyla hem, tam yanana
Nur-u Hak’la dağlanana
Selam Olsun, Selam Olsun

Mük-ü Beka’dan şu dünyaya
Şehadete çıkmaya geldik
Gerek süvari, gerek yaya
Batılı yıkmaya geldik

Masiva’yı geri atmaya
Canı Hakk’a satmaya geldik
Şehadet zevkini tatmaya
Hakk’a güç katmaya geldik

Esmaya bakan gönülleri
Hakk’a kurban vermeye geldik
Şehadet kokan nur gülleri
Koklayıp dermeye geldik

Biz hilafeti üstlenmeye
Hakk’a şahid olmaya geldik
Feyz-i Kuran’la süslenmeye
Nuruyla, dolmaya geldik

Huzurullah’da hep durmaya
Aşkıyla hem yanmaya geldik
Muhammedi devlet kurmaya
Şevkiyle kanmaya geldik

Dengeleri ters döndürmeye
Zulme göğüs germeye geldik
Şirk ateşini söndürmeye
Vuslata ermeye geldik

Nur’dan meşaleler yakmaya
Cennet tacın takmaya geldik
Cemal-i Hakka hep bakmaya
Kevser’e akmaya geldik

Şehadet kaftanın biçmeye
Fani candan geçmeye geldik
Havz-ı Kevser’den su içmeye
Rıdvan’ı seçmeye geldik

Share

×
.