Akar, gözümden yaşlar!..;
Şehid-i Kerbelâ aşkına!..;
Ne gecem var, ne gündüzüm!..;
Yanan cismimde, can ağlar!…

Gözyaşı kan olup, sel gibi çağlar!..;
Sine-zenler inleyip, yürek dağlar!..;
Arz-u sema figan edip yas bağlar!..;

Bugün yevm-i hicrandır, Aşura’dır!..;
Bağrı yanan, Hatice’tül Kübra’dır!..;
Yas bağlayan Fatıma’tuz Zehra’dır!..;

Ey Şehid-i Kerbela’ya ağlayan!..;
Sular gibi yaş akıtıp çağlayan!..;
Ateş-i hasretle sine dağlayan!..;

Her seher sanma, şafaklar şebnemi!..;
Anda, kan ağlar melekler;.. ol demi!..;
Alemi tuttu, Huseyn’in matemi!..;

AĞLA!… MATEMDİR, MUHARREMDİR BUGÜN!..
İNLE!… MATEMDİR MUHARREMDİR BUGÜN!..

Sen deşt-i Kerbela’da susuz!… burada ah-u vah!..;
Yere mi geçti ab-ı ins-ü can? Ya Hüseyn!..;
Deryalar acıdı sana, akarsular dahi!..;
Taşlar bile döğündü, oldu revan!… Ya Huseyn!..;

AĞLA!… MATEMDİR, MUHARREMDİR BUGÜN!..
İNLE!… MATEMDİR MUHARREMDİR BUGÜN!..

Kanlı hançer mi Filistin, o ne? Bağrında senin…
Sana gökler ve zeminler, ediyor şimdi enin

Söyle, ey Arz-ı Mukaddes! Ki; hariminde o kim?
Görecek miydi gözüm, haydudu sinede mukim?

Çiğniyor kahpe, hem de en kirli ayaklar işte…
Sana mahzundur bütün ervah, duruyor peyveste

İşte, çiğnendi haremgah… yıkılıp, böyle hudud…
Hem de milletler içinden, o zelil kavm-i Yahud!

Enbiya yurdu Filistin, şüheda medfenidir
Hangi imana sığar yaptığımız? Söyle nedir?

Yıkılırken, o aziz Medfan-ı Eshab-ı Nebi…
Seyredin, öyle mi?… eyvah, ne feci Ya Rabbi…

Şimdi gördükçe, hariminde o gezen melunu
Sarsıyor ruhumu, dehşet… hele andıkça bunu

Söyle… milyonla şehidin kanı olsun mu tebah?
Yeter, ey Millet-i Merhume!… yeter, oldu sabah…

Bu çöllerde, asırlarca susuz kalıp yandık
Kimsesiz garipdik… Yalnız Allah’a dayandık

İnkîlab suyundan doya-doya içip kandık
Onun ışığıyla biz hayat bulup canlandık

Mest oldu, İnkîlabın nuruyla şu gönüller
Tüm nehir, göl ve denizler.. ötüşen bülbüller
Şehadet kanıyla, açıyor laleler, güller

Şedaid yol bulup fışkırsa, dönmez iktihamından
Denizler taşsa… tufanlar çevirmez, hiç meramımdan

Fedailik şiar iken, anılmaz başka meşrebler
Ebazer-karı, gayret bekliyor günler… bütün şebler

Yüreklerden zalim-alud inerken perdeler, bir, bir…
Nedir feryadın, ey biçare? Artık, sus… nedir bildir?

Semavi aşiyan tutmuş, saçar bülbüllerin sevda
Bezenmiş nur, bütün alem… neden sensin bugün şeyda?
Düşün, hisset… gönüllerden taşan nurani ilkahı…
Sus… ey, mazilerin biçare mazlum inleyen ahı

Meded bahş Şems-i tabandır. İnkîlab, Ruh-u İslam’a
Gel, ey biçare! Meczubane-şaşkın gel, dönüp-durma

Gönül mestdir, civarım mest, inen Mev’ud-u rahmetten
Fecr-i İnkîlab, atadır… Rıza-i Bar-i izzetten

Çevirdin Cennet-i Firdevs’e… Allah’ım bu sahrayı
Asırlar bekliyorken, el açıp haşmetli ferdayı

Hizbullah’ın isr-i pakinden runuma olur güller
Bağıstan’ı cihad’da terennüm-saz olur bülbüller

Rah-ı şehadet oldu bize, artık, ilahi Gülşen
Alem-i mülk ve ervah, nur-u şehidle oldu Ruşen

Cinanın busitanından, acib ruy-u numadır hur
İmam’ın ruh-u pakinden, temevvüç-saz olurken nur

Temevvüçler saçarken, ürperir ruhum bu haşyetten
Terennümsaz-ı nalanın, lisan-ı feyz-i Rahmetten…

Gözyaşı kan olup çağlar
Sinezenler yürek dağlar
Arz-u sema hep yas bağlar
Bu vahşeti duyan ağlar

Nesl-i Resul oldu üryan
Ciğer yanıp, oldu püryan
Kalpler mahzun, oldu giryan
Efganla, hanuman ağlar

Döküldü o mazlum kanlar
Parçalandı o pak canlar
Feryad eder, han-u manlar
Civana huristan ağlar

Kanla sulandı Kerbela
Melekût kıldı vaveyla
Âlem hep figanda hala
Hem beyan, hem nihan ağlar

Hüseyn’dir, İlahi Kevser
Nefha-i hak gibi eser
Zulm-ü Küfrü kökten keser
Ol Seyide Kuran ağlar

Hüseyn bize ışık oldu
Gönüller aşkıyla doldu
Kerbela’da sönüp-soldu
Buy-i Resul… reyhan ağlar

Hüseyn, reyhan-ı cinandır
Nur-u Kuran ve İman’dır
Hüccet-i Hak… bir Furkan’dır
O nura, arifan ağlar

Hüseyn mücessem Kuran’dır
Zalime karşı durandır
Din-i Hakk’ı koruyandır
O bülbüle Vildan ağlar

Şehadettir şiarımız
Hüseyn’dir iftiharımız
Mektebidir, gülzarımız
Nigara, aşiyan ağlar

Hüseyn ilahi bir güldür
Arş’ın süsü nurdan tüldür
Lahut’dan coşan bülbüldür
O hale’ye vicdan ağlar

Hüseyn’e varis olalım
Yolunu esas alalım
Aşkıyla yanıp kalalım
O serdara izan ağlar

Hüseyn’e her dem uyalım
Çağrısı hem duyalım
Nur yoluna baş koyalım
O ruha, Cameran ağlar

Gözyaşı kan olup çağlar
Sinezenler yürek dağlar
Arz-u sema hep yas bağlar
Bu vahşeti duyan ağlar

Nesl-i Resul oldu üryan
Ciğer yanıp, oldu püryan
Kalpler mahzun, oldu giryan
Efganla, hanuman ağlar

Döküldü o mazlum kanlar
Parçalandı o pak canlar
Feryad eder, han-u manlar
Civana huristan ağlar

Kanla sulandı Kerbela
Melekût kıldı vaveyla
Âlem hep figanda hala
Hem beyan, hem nihan ağlar

Hüseyn’dir, İlahi Kevser
Nefha-i hak gibi eser
Zulm-ü Küfrü kökten keser
Ol Seyide Kuran ağlar

Hüseyn bize ışık oldu
Gönüller aşkıyla doldu
Kerbela’da sönüp-soldu
Buy-i Resul… reyhan ağlar

Hüseyn, reyhan-ı cinandır
Nur-u Kuran ve İman’dır
Hüccet-i Hak… bir Furkan’dır
O nura, arifan ağlar

Hüseyn mücessem Kuran’dır
Zalime karşı durandır
Din-i Hakk’ı koruyandır
O bülbüle Vildan ağlar

Şehadettir şiarımız
Hüseyn’dir iftiharımız
Mektebidir, gülzarımız
Nigara, aşiyan ağlar

Hüseyn ilahi bir güldür
Arş’ın süsü nurdan tüldür
Lahut’dan coşan bülbüldür
O hale’ye vicdan ağlar

Hüseyn’e varis olalım
Yolunu esas alalım
Aşkıyla yanıp kalalım
O serdara izan ağlar

Hüseyn’e her dem uyalım
Çağrısı hem duyalım
Nur yoluna baş koyalım
O ruha, Cameran ağlar

Organları kesilerek parçalanan
Üzerinde türlü zulüm uygulanan
Vücutları, her gün ateşle dağlanan
Kardeşimizdir, Müslüman’dır Kardeşim
Çileler çeken, Müslüman’dır Kardeşim

Gece-gündüz silahlı baskın yapılan
Kurd’un kuzu kapışı gibi kapılan
Başı-kolu bedeninden koparılan

Başkası değil, Müslüman’dır kardeşim
Ruh-u canımız, Müslüman’dır kardeşim

Emperyalizme olmuş cihan, payanda…
Somali, Etyopya, Nijerya, Uganda
Liberya, Moritanya, Suud, Raunda
Halkların mezbahanesidir kardeşim
Kimsesiz mustazaf halklardır kardeşim

Bosna’da, Çeçenistan’da, Hindistan’da
Anadolu’da, Keşmir’de, Türkistan’da
Irak’da, Cezayir’de, Afganistan’da
Kan-revan yatan müslümandır kardeşim
Masum ümmettir, Müslüman’dır kardeşim

Evi-barkı hanumanı yıkılanlar
Enkaz altında kalıp hep bağrışanlar
Gözü yaşlı kurtarıcı arayanlar
Depremzede, mustazaf halktır kardeşim
Yüreği yanık, Müslüman’dır kardeşim

Şu, döşünü döven analar-bacılar…
Ölmüş bedenleri yerde kokuşanlar
Her dem toplu mezarlara atılanlar
Ciğer-parem, Müslüman’dır kardeşim
Sahipsiz kalmış, Müslüman’dır kardeşim

Nur-u Hak’la coşuyoruz
Engelleri aşıyoruz
Hak için savaşıyoruz
Canlı şehid Hizbullahız

Bir meşale yakıyoruz
Şimşek gibi çakıyoruz
Semavata çıkıyoruz
Kutlu nesil Hizbullahız

Tağuti güçlere karşı
Okuyoruz Kutsal Marşı
Titretir azmimiz arşı
Hakka feda Hizbullahız

Yaslıyız hep karamız var
Derindedir yaramız var
Tarihi meramımız var
Cenkde şedid Hizbullahız

Kafirlerden hep beriyiz
İslam’ın yiğit eriyiz
Ümmetin seraskeriyiz
Küfre galib Hizbullahız

Tağutlara korku salan
Hergün yeni şöhret alan
Yiğitlikte yekta kalan
Tam Müslüman Hizbullahız

Gönül sana boyun eğer
Mutlak ancak seni sever
Kalbimize sekinet ver
Ya Rabbena… Ya Rabbena

Zillet bize oldu arız
Esaretten çok bizarız
Rahmetinden ümid varız
Ya Rabbena… Ya Rabbena

Bizi gafletten uyandır
Hep cihad aşkıyla yandır
Ya Rabbena… Ya Rabbena

İşlerimiz kızgınlaştı
Kâfirler hep azgınlaştı
Katliamlar yaygınlaştı
Ya Rabbena… Ya Rabbena

Ümmet zulümden bunaldı
Müminler çok yara aldı
Ümitler tek sana kaldı
Ya Rabbena… Ya Rabbena

Bu ümmete rahmet eyle
Tek şiarı vahdet eyle
Ya Rabbena… Ya Rabbena

Ya Kerimallah… Ya Rahimallah
Ya Kerimallah… Ya Rahimallah

Sen, Rahmet’el-lil Aleminsin
Hem de Muhammed’ül Eminsin
Müminlere, Yümn-ü yeminsin
Mutlak Şefi’ül Müznibinsin

Ya Resulallah… Ya Resulallah…
Ya Resulallah… Ya Resulallah…

Susuz çöller, kevserle kansın
Salat-ü Selamı duyansın
Zerrat-ı alem, Seni ansın
Yaşlı gözler, nurla uyansın

Ya Resulallah… Ya Resulallah…
Ya Resulallah… Ya Resulallah…

Share

×
.