Dünya Kudüs Günüİslam

2007 Dünya Kudüs Günü Bildirisi

Kudüs Günü, Müstekbirler Karşısında Direnişin ve İslami Vahdet’in sembolüdür.

Kudüs (Beyt’ul Mukaddes) Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed (saa)’in mucizevi miracı ve barış şehridir. Mescid’ul Aksa Müslümanların ilk kıblesi, Mescid’ul Haram’dan sonra muvahhitlerin ikinci camii ve yer yüzünde Mescid’ul Haram ve Mescid’un Nebi’den sonra üçüncü mukaddes Haremi’dir.

“Dünya Kudüs Günü” İslam ümmetinin azamet ve kudretinin tecelli ettiği gündür;
“Dünya Kudüs Günü” Dünya Müslümanlarının müstekbirliğe karşı kıyam ettikleri gündür;
“Dünya Kudüs Günü” İslami vahdet ve dünya Mustaz’afları’nın müstekbirler karşısında mukavemet ettikleri gündür;

“Dünya Kudüs Günü” tüm adalet sever ve hakikat talep insanların vahdet ve dayanışma içinde oldukları gündür;

“Dünya Kudüs Günü” Siyonistler karşısında Mazlum Filistin halkı için büyük bir destek günüdür.

Mübarek Ramazan ayının son cumasının ““Dünya Kudüs Günü” olarak ilan edilmesi rahmetli İmam Humeyni’nin ileri görüşlülüğü ve üstün dehasının açık bir örneğidir. Ve bu girişim Filistin’in tamamen yok edilmesi amacıyla Amerika ve İsrail’in yarım asırdan fazla bir zamandır gösterdikleri çabaları yenilgiye uğrattı.

İsrail şimdiye kadar hiçbir kural ve karara bağlı kalmadığını ve kendi iğrenç planlarını gerçekleştirmek istediğini defalarca göstermiştir. Nitekim günümüzde dünya Müslümanları eğer birleşir ve dayanışma içine girerlerse, mevcut akide ve mezhep anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp, İslam aleminin ortak değerleri İslam, Kur’an ve Kabe müdafaası doğrultusunda ortak çaba içine girerlerse İslam düşmanları asla kendi iğrenç emel ve hedeflerinde başarı elde edemez ve bir daha İslam alemine kem gözle bakmaya cesaret edemez. Ve üzülerek müşahede ediyoruz ki birkaç milyonluk Siyonist bugün İslam aleminin ortak değerlerinden Beyt’ul Mukaddes’i işgali altında bulundurmakta ve sürekli Müslümanlar içerisine tefrika tohumları ekmektedir.

Filistin halkını himaye etmek ve Beyt’ul Mukaddes’in Siyonistlerin esareti altından kurtarmaya çalışmak günümüzde dünya Müslümanlarının asli vazifelerindendir. Bugün İslam ümmetinin Filistin halkının intifadasını savunması ve verdikleri destek İslam aleminin artık bilinçlendiğini ve İslam ümmetinin bu meseleye ne kadar büyük bir önem verdiklerini göstermektedir. Hatta Lübnan’da İslami direniş hareketi Hizbullah’ın saldırgan Siyonistler karşısındaki zaferi İslam dünyasının geçmişe oranla ne kadar bilinçlendiğini ve şuurlandığını göstermiştir.

“İslam mezhepleri Takrib Kurumu”, sözde insan haklarını savunmayı kendilerine şiar edinmiş dünya müstekbirliği ve katil Siyonistlerin işgal altındaki Filistin topraklarında işledikleri insanlık dışı girişim ve cinayetlerini lanetleyerek tüm İslam alemi ile birlikte aynı duygular ve sorumluluk içinde İslam aleminin vahdetinin bir diğer tecellisi olan Cuma günü “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşlerine katılacağını bildirir.

Başa dön tuşu
Bugün 01 Ekim 2023 (29) içerik yüklenmiştir.