Hizbullah Hakverdi

Hizbullah Hakverdi

Mevedded Ayeti

Bu ayet Peygamber Efendimizin (s.a.a) Ehlibeyt’inin faziletine delalet etmekte ve Allah Resulü’nün (s.a.a) risaletinin ecir ve mükâfatını da Ehlibeyt’e (a.s) sevgi ve dostluk olarak bilmektedir. “İşte bunlar, Allah’ın iman eden ve salih ameller işleyen kullarına müjdelediği ni’mettir! (Ey Resul’üm!) De ki: ‘Ben buna karşılık, (bana) akraba olanlara sevginizden başka bir ücret istemiyorum!’ Kim bir iyilik işlerse, onun sevabını artırırız. Şüphesiz…

Devamını Oku »

Mübahele Ayeti Nedir?- Üstâd Hizbullah HAKVERDİ

Mübahele Ayeti, Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) Necran Hristiyanları ile yaptığı mubahele vakıasına işaret etmektedir. Alimler mubahele ayetini,İmam Ali’nin (a.s) faziletlerinden bilmektedirler. Bu yazı Üstâd Hizbullah HAKVERDİ‘nin Aşura Kültürü’nün İmam Humeyni’deki Tecellileri isimli kitabından iktibas edilmiştir. Her fiili ve sözü İlâhî vahiy ile vücud bulan ve murakabe edilen Yüce Resul-ü Ekrem’in (as)[*] nice hadisleri ile tebcil edilen Ehl-i Beyt‘in, elbette Kelamullah…

Devamını Oku »

Her insan fert olarak Hak ile Batıl’ın mücadele ve mücahede meydanıdır – Hizbullah HAKVERDİ

İnsan; ferdî olarak, kendini her türlü ‘şirk, küfür, haram ve münkerâttan’, yani Allah-u Teâlâ’nın ‘nehy ettiklerinden’ tamamen ‘ayırıp çıkar­malı ve soyutlamalıdır’. Aynı uygulamayı ailesi ve içinde bulunduğu toplum üzerinde de gerçekleştirmelidir. Bundan sonra da; şahsı, ailesi ve içinde bulunduğu toplum ‘iman, ahlâk ve amel-i salih’ ile mücehhez olup ‘İslâm’ın mücessem ve müşâhhas bir timsâli’ hâline gelmelidir. Ki hicret; ilk merhaleden,…

Devamını Oku »

Üstad Hizbullah Hakverdi’nin sözleriyle Bediüzzaman

İslam’ın canlı timsali olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, cesareti,dirayeti, basireti ve feraseti ile temayüz etmiş İslam kahramanıdır. Güçlü imanı, harika ilmi, eşsiz ahlakı ve takvası ile İslam’ın canlı ve müşahhas bir timsali olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; cesareti, şecaati, dirayeti, basireti ve feraseti ile temayüz etmiş bir İslam kahramanıdır. Davet Dergisi c.4, s.31 Kendi zamanında tağuti güçlerin bütün…

Devamını Oku »

Ayetullah Şahrudi için Üstad Hizbullah Hakverdi’nin Taziye Mesajı

Bismihi TEALA; İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN… İslami İran Nizamın maslahatını belirleme kurumu NMBK Başkanı Ayetullah Seyyid Mahmut Haşimi Şahrudi’nin Hicri 17 Rebiu-l Ahir 1440 / Miladi 24 Aralık 2018 tarihinde Dar-ul Fena’ya veda ederek Dar’ul Ukba’ya irtihal ettiğini hüzünle öğrenmiş bulunuyoruz… Bizleri hüzne ğark eden bu ayrılıktan dolayı yüce Makam-ı Velayetin Ehil Ve Muktedir Sahibi Dünya Müslümanlarının Ve…

Devamını Oku »

Asrın Kurâni Fecr’i : İnkîlab Güneşi Doğarken…

“VEL’FECR; AND OLSUN FECRE!; AND OLSUN, ASRIMIZI AYDINLATAN İSLÂM İNKILABI GÜNEŞİNE… Hizbullah HAKVERDİ’nin anlatımıyla İslam İnkılabı güneşinin üzerimize doğuşu… Bu yazı DAVET Dergisi’nin Şubat 1990 sayısının 43-50 ve Mart 1990 sayısının 39-52 sayfalarında yer alan bölümden iktibas edilmiştir. Kısa anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! 1) Andolsun fecre! (Cihanı aydınlatan, parlak şafak’a!..) 2) Ve Leyâlin aşr’e! (Bir arada, gelip…

Devamını Oku »

İran İslam Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümünü Kutlarken… – Üstad Hizbullah HAKVERDİ

“Siz, insanlar için meydana çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz; insanlara ma’rufu emredersiniz ve (onları) münkerden de nehyedersiniz! Ve (siz), Allah’a inanırsınız…”(Bunları da, Allah’a olan imanınızın gereği olarak yaparsınız.) ” (Al-i İmrân: 110) İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLARKEN… 11 Şubat 1979’da İran coğrafyasında gerçek­leşen ve ‘Öz Muhammedi İslâm’ın bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan cihan-şümul İslâm İnkılâbı, İlâhî yapısı ve tabiatı gereği, plânlı-programlı…

Devamını Oku »

İslam İnkılabı, Hüseynî ve Zeynebî mekteb’in ve mesajın, nuranî yankılanışı; ilâhî şahlanışı ve canlanışıdır!…

İSLAM İNKILABI, HÜSEYNÎ VE ZEYNEBî ‘MEKTEB’İN VE ‘MESAJ’IN, NURANÎ YANKILANIŞI; İLÂHÎ ŞAHLANIŞI VE CANLANIŞIDIR!… Asrın Fir’avn’ı ve Yezid’i olan Büyük Şeytan Amerika‘ya ve onun mahalli uşağı-kuklası olan küçük-minik şeytanlardan ve yezidciklerden biri durumunda bulunan tağutî şahlık diktatöryasına karşı başlatılan, söz-söylem ve eylemlerini dahi Aşura’dan, alan muhteşem İslam İnkılabı; şanlı Hüseynlerin ve Zeyneplerin (as) vefakâr ve kahraman evlatları, vârisleri ve ta’kipçilerinin…

Devamını Oku »

Cihan-Şümul İslam İnkılâbı’nın Kuruluş Yıldönümü Üzerine

“EYYAMULLAH”ın önemli ve büyük günlerinden olan “CİHAN-ŞÜMUL İSLAM INKILABI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÜZERİNE…” “Galip olacaklar, muhakkak ki Hizbullah olanlardır.” (Mâîde:56) Bu yazı DAVET Dergisi’nin Şubat 1990 sayısının 30-43 sayfalarında yer alan yazıdan iktibas edilmiştir. Adem Aleyhisselâm’dan başlayıp gelen ve Hazreti Muhammed Aleyhisselâtu Vesselam ile “Kemâl” noktasına ulaşan öz Nebevî-ilâhî İslâm Dini, tarihin değişik dönemlerinde ve muhtelif yerlerde insanlığı kurtarıcı İlâhî misyonunu…

Devamını Oku »

YÜCE ALLAH’IN TEKVİN (YARATMA) SIFATI

Allah-u Teâlâ, iç içe daireler, âlemler halinde esma-ı ilahiyesinin ayinesi olarak yarattığı muhteşem kâinat içerisinde hayır ile şerri birlikte yerleştirmiş; bununla ilahi tecellisinin ve hikmetinin muhtelif cilvelerini göstermek istemiştir. 24 Yaratıkların hayatı, Hayy’ül-Kayyum olan Halık-ı Kainat’ın Esma-i Hüsna’sına mukaddes bir ayine özelliğindedir. 25 Şu kâinat ki, her zerresi bir kitap niteliğindedir ve baştanbaşa harikalar, hikmetler, sanatlar ve ilimler manzumesidir.  26…

Devamını Oku »

Üstad Hizbullah Hakverdi’nin sözleriyle Ramazan Ayı

Mübarek Ramazan ayı ve Kadir Gecesi, Kelamullah’a lahuti ve nurani (iç içe) birer zarf hüviyetini taşımaktadırlar. Davet Dergisi c.4, s.26   Kelamullah’a zarf niteliğini taşıyan ve bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Leyl-i Kadr’in Ramazan ayı içerisinde bulunması, bu mübarek ayın kutsiyetini daha da yüceltmektedir. Davet Dergisi c.4, s.26   Riyasız bir ilahi kurbiyeti simgeleyen Ramazan-ı Şerif orucu, Allah-u Teâlâ’nın nihayetsiz…

Devamını Oku »

Üstad Hizbullah Hakverdi’nin sözleriyle İslam’da Takva

Takva, insanın sırrı kalbini masivadan tamamen müstağni kılması; Allah-u Teâlâ’dan kalbini işgal edecek her şeyden tenezzüh ederek bütün mevcudiyeti ile Hak Teâlâ’ya teveccüh ve incizab etmesidir. Davet Dergisi c.7-8, s. 88 Takva; yakini imanın ve amel-i salihin neticesinde hasıl olan ilahi rızayı, ilahi rahmeti, cenneti ve ebedi saadeti koruma, kaybetmeme, bundan dolayı bütün menfi haletten uzak bulunma-sakınma ve müsbet vesilelere…

Devamını Oku »

Hariç Kalarak/Kalınarak Yapılan Hicret – Hizbullah HAKVERDİ

“Onları nerede yakalarsanız (orada) öldürün. Onları, sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) çıkarın…”[1]; “…De ki: Onda (o haram ayda) muharebe etmek büyük (günah)tır. (Fakat insanları) Allah yolundan men etmek, onu inkâr etmek, (ziyâretçilerin) Mescid-i Haram’a gitmelerine mâni olmak, onun (Mekke’nin) halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük (günah)tır…”[2]; “…İşte hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyâna uğrayanların, muharebe edenlerin…

Devamını Oku »

Muhacir Allah’ın nehyettiklerinden kaçınıp ayrılan (Hicret eden) kimsedir – Hizbullah HAKVERDİ

“…Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin… Nefislerinizi (kendinizi) öldürmeyin!…”[1]; “…Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin… Fuhşun (zinanın) gizlisine de, açığına da yanaşmayın. Allah’ın haram kıldığı nefsi (insanı) öldürmeyin…”[2]; “…İçki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amellerinden birer pisliktir…”[3]; “…Lâşe, yere akıtılan kan, gerek domuz eti, gerek Allah’tan başkasının adına boğazlanmış olanlar (haramdır)…”[4]; “…Allah-u Teâlâ alış verişi helâl, ribâyı (fâizi) ise…

Devamını Oku »

Hicret’in Anlamı ve Kapsamı – Hizbullah HAKVERDİ

Yeryüzünde Allah’ın nizâmının kurulmasını, onun zıddı olan tüm beşeri ve tâğûtî düzenlerin ve ideolojilerin yıkılmasını esâs alan ve bütün peygamberlerin ortak davasını oluşturan İslâm İnkılâbı’nın tahakkuku; ancak hicret olayı ile mümkün olmaktadır. Zirâ batıllardan hakka, yanlışlardan doğruya, zulümattan nura, zulümlerden adâlete, eğriliklerden istikâmete, kesretten vahdete, şirkten tevhide, küfürden ikrâra ve tasdike, dalâletten hidâyete, isyandan itaate, tuğyandan ibadete, şekâvetten saadete, vahşetten…

Devamını Oku »

Şirk ve Küfür En Büyük Günahtır – Hizbullah HAKVERDİ

Evvelâ; İslâm’ın hükümlerine muhatab olan insan, ferdî olarak O’nun mücessem bir timsâli olmalı, buna engel olacak olan her türlü münkerleri, yani İlâhî nehiyleri terk (hicret) etmelidir. Terk edilmesi lâzım gelen İlâhî nehiylerin en başında şirk ve küfür gelmektedir. “…Bana hiçbir şeyi şirk koşma…”[1]; “…Allah’a şirk koşma! Çünkü Allah’a şirk koşmak, çok büyük bir zulümdür.”[2]; “Allah’a ibâdet edin ve O’na hiçbir…

Devamını Oku »
Kapalı