İslami Aile

İslami Aile

Sami-ul Hak suikastinin sebebi Suud rejimini eleştirmek mi?

Pakistan İslam alimleri cemaati Başkanı Mevlana Sami-ul Hak’ın suikaste uğramadan iki gün önce Suud rejiminin veliaht prense Muhammed bin Salman’ın Yemen milletine yönelik cinayetlerini eleştirdiği ortaya çıktı. Mevlana Sami-ul Hak suikaste uğramadan önce Suud hanedanının Yemen’de mazlum Müslümanlara soykırım uygulamasını kınamış ve Suud rejimini insan hakları ihlalleri ile suçlamıştı. Pakistan İslamî alimleri cemaati eski Başkanı Sami-ul Hak yaptığı konuşmada, Suud…

Devamını Oku »

Hz. Hatice(ra)

Büyük İslâm kadını, mü’minlerin anası, Allah Resulü’nün (s.a.a) değerli zevcesi Hz. Hatice (r.a) hicretten 68 yıl önce, asil bir âilede dünyaya geldi. Babası Huveylid, Kureyş’in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fâtıma ise Mekke’nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli âilede yetişen Hz. Hatice, öylesine şeref, haysiyet, iffet ve temizlik dolu bir hayat yaşıyordu ki…

Devamını Oku »

Hz. Fatımat’üz Zehra (a.s)

Hz. Fatıma’nın (a.s) doğum tarihi hakkında İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Ehl-i Sünnet alimleri çoğunlukla o Hazret’in Hz. Resulullah’ın bi’setinden beş yıl önce doğduğunu rivayet ederken, Ehl-i Beyt İmamları’ndan gelen hadislerde daha çok Hz. Fatıma’nın (a.s) bi’setin beşinci yılının cemaziyülâhır ayının yirmisinde cuma günü doğduğu belirtilmiştir. Ebu Basir’in naklettiği bir hadiste Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Fatıma (a.s) Hz.…

Devamını Oku »

Hz. Meryem ve Annesi

Hz. Meryem’in kıssası, Kur’an’da geçen en ilginç ve en güzel kıssalardan biridir. Meryem’in dünyaya gelişi, annesinin hayat hikayesi, bakire bir genç kız olduğu halde gebe kalıp “Hz. İsa”yı doğurması gibi olaylar, Kur’an-ı Mecid’de etraflıca anlatılan pek şirin ve ilginç hadiselerdendir. Bu kıssa, özellikle Meryem suresinde tefsilatlı bir şekilde anlatılmıştır, biz burada, Meryem ve Âl-i İmran surelerindeki kıssayı özetle vermeye çalışacağız.…

Devamını Oku »

Firavun’un Karısı Hz. Âsiye

Kur’an-ı Kerim’de adı övgüyle geçen namlı kadınlardan biri de Hz. Âsiye’dir. Yaşadığı dönemde Mısır’ın en ünlü kadını ve bu tarihî ülkenin zalim ve kan içici imparatoru Firavun’un eşiydi. Bugün Firavun’un insanlık tarihine kendi adıyla geçen akıl almaz zulüm ve adaletsizliklerini bilmeyen, işitmeyen yoktur. Onun için Firavunun zulümlerini teferruatlıyla anlatmaya gerek görmüyoruz. Firavun da Bâbil padişahı Nemrud gibi hem tanrılık iddiasında…

Devamını Oku »

Hz. Hâcer

Allah’ın elçisi Hz. İbrahim Halil aleyhisselâm, bugünkü Irak’ın güneyinde kalan “Mavereünnehir” bölgesindeki Bâbil Uygarlığı’nın “Âverkeldaniyan” şehrinde doğdu, burada yetişip büyüdü. “Âver”, eski Farsça bir kelime olup şehir anlamına gelir. İranlıların Bâbil’i ele geçirdikten sonra, orada bu şehri kurmuş olmaları ya da bu ülkede galip kavmin dilinin revaç bulmuş olması muhtemeldir. Bâbil ve Hz. İbrahim’in doğum yerinde Farsça dilinin konuşulmakta olduğunu…

Devamını Oku »

Hz.Zeyneb

Hicretin altıncı yılı Cemadiyelevvel’in beşinci günü Medine’de asil ve cefalı bir ailede bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu kız çocuğu gelecek yıllarda insanlık tarihinin gidişatının değişmesinde büyük bir rol oynayacaktı. O tertemiz kız dünyaya geldikten sonra, değerli annesi Hz. Fatıma (s.a), kutlu eşi Hz. Ali’den bu kız çocuğuna bir isim vermesini ister. Hz. Ali ise, diğer çocuklarına olduğu gibi, ona…

Devamını Oku »

Hz. Masume (a.s)

Hz. Masume(as), Medine-i Münevvere Şehrinde, hicretin 173. Yılının Zika’de ayının birinci günü dünyaya gelmiştir. [1] Hz. Masume’nin babası on iki Masum imamlardan Yedincisi İmam Musa Kazım (a.s)’dır. İmam Musa Kazım (a.s) kendi zamanında ilahi ilimlerin taşıyıcısı, yeryüzündeki insanlar arasında ilahi hüccet; ilim, takva, züht ve diğer yüce erdemler yönünden eşsiz idi. Pek az uyur, gecelerini ibadetle geçirir, secde halinde saatlerce…

Devamını Oku »

Sude

Tarihte benzeri az bulunan taş yürekli acımasız bir adam olan Muaviye’nin ordu komutan Busr İbn-i Ebi Artat İmam Ali (a.s)’a olan katı düşmanlığıyla ün yapmıştı. Hz.Ali(a.s.) ve Muviye’nin orduları arasında gerçekleşen Sıffın savaşı sona ermişti. Bu savaşta Muviye ordusunun kesin bir yenilgiyle karşılaşması üzerine Muaviye, askerlerinin Kur’an’ı mızraklara vurarak barış istemelerini emretmiş ve sonra da Hz Ali (a.s)’ın ordusundaki bazı…

Devamını Oku »

Ümmü Eymen

Asıl ismi “Bereket” olan Ümm-ü Eymen, Sa’lebe b. Amr’ın kızıdır. Zenci ve Habeşistanlı olan bu mübarek kadın, Resulullah’ın dadısı ve hizmetçisiydi. Bir rivayete göre ise Resulullah’ın babası Hz. Abdullah’ın hizmetçisiydi; babası vefat ettiğinde ise Resulullah’ın dadılık ve hizmetçiliğini üstlendi. Hatta Resulullah küçük yaşta annesi Hz. Amine ile Medine’ye gittiğinde, Medine yakınlarında annesi vefat edince, Ümm-ü Eymen de yanındaydı ve Mekke’ye…

Devamını Oku »

Nesibe

Ammâre adında oğlu olduğundan, Ümm-ü Ammâre diye çağrılan, Ka’b kızı Nesibe’nin omzundaki bir iz, geçmişte büyük bir yara aldığının işaretiydi. Resul-i Ekrem’in (s.a.a) zamanını idrak etmemiş veya o vakitte küçük olan kadınlar, özellikle genç kızlar ve kadınlar, zaman zaman Nesibe’nin, omzundaki çukuru görüyorlar ve merakla ondan, yaralanmasına sebep olan o korkunç macerayı soruyorlardı ve Uhud sahnesinde vuku bulan ilginç hikayesini,…

Devamını Oku »

Esma Bint-i Umeys

Esma bint-i Umeys, İslam’ın örnek kadınlarından olup, iftiharlarla dolu bir hayat yaşayarak, Allah Resulü’nün cennet müjdesini alarak Rabb’inin huzuruna vardı. Babası Umeys ve annesi Hind’in dört kız çocuğu vardı. Bunlardan ‘Esma’ Hz. Cafer-i Tayyar ile ‘Selma’ Hz. Hamza ile ‘Lübabe (Ümm-ül Fazl)’ Resulullah’ın amcası Abbas ile ve ‘Meymune’ Resulullah’ın kendisiyle evlenmişlerdi. Resulullah (s.a.a) Umeys ve hanımı Hind’e: “Siz dünyanın en…

Devamını Oku »

Ümmü Selim’in İbretli Öyküsü

Resulullah’ın ashabından Ebu Talha Ensârî’in Ebu Ümeyr isminde bir oğlu vardı. Ebu Talha oğluna son derece düşkün birisiydi. Nedense oğlu, şiddetli bir hastalığa tutuldu. Öyle ki artık iyileşmesinden ümit kesildi. Ebu Talha’nın Ümmü Selim isminde çok değerli ve imanlı bir eşi vardı. Ümm-ü Selim, bir gün, artık oğlunun son anları olduğunu anlayınca, bir bahaneyle eşini Resulullah’ın (s.a.a) huzuruna gönderdi ki…

Devamını Oku »

Batı’nın kadına bakışı kerametine en büyük darbe ve ihanet sayılır

Kadın ve aile’nin İran’da ülkenin birinci meselesi olduğunu belirten Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney, Batı’nın kadına bakışını karanlık ve sapkınlık niteledi. İslam Cumhuriyeti’nde Stratejik Düşünceler başlıklı oturumun üçüncü gününde konuşan İmam Ali Hamaney, kadın ve aile’nin İran’daki konumunu gündeme getirdi. Kadın ve aile’nin İran’da ülkenin birinci meselesi olduğunu belirten İmam Ali Hamaney, Batı’nın kadına bakışının karanlık…

Devamını Oku »

Hicablı hanımlar, hicab kültürünün tebliğcileridir

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Muhammed Ahteri, toplumdaki hicab konusuna değinerek şunları söyledi: Hicab ve iffet konusu tüm dinlerde özellikle mukaddes İslam dininde tekit edilen çok önemli konulardan biridir. Hicab konusunun bütün Müslümanların ve mezheplerin ortak paydası olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Hicab ve iffet tüm beşeri toplumlar arasında ahlaki konulardan sayılmıştır ve bütün insanlar bu emri mukaddes bilmektedir. İffet konusuna…

Devamını Oku »
Bugün 18 Aralık 2018 (25) içerik yüklenmiştir.
Kapalı