Peygamber Efendimiz(saa)

Peygamber Efendimiz(saa)

Alemlere Rahmet Olan Yüce Peygamberimizin (s.a.a) Hayatına Kısa Bir Bakış

Resulullah (s.a.a), Fil yılı, Rabiulevvel ayının on yedisinde (M.570’de) Cuma günü şafak vakti Mekke şehrinde dünyaya geldi.[1] Resulullah (s.a.a)’in değerli babası, Abdullah bin Abdulmuttalip bin Haşim bin Abdumenaf idi; değerli annesi ise Veheb bin Abdumenaf’ın kızı Amine idi. Görüldüğü gibi her iki şahsiyetin akrabalık bağı Abdumenaf’da birleşiyor.

Devamını Oku »

Kur’an ve Nehcul Belağa’ya Göre Peygamber Efendimizin Özellikleri

Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kişileri ötekilerden ayırt eden özellikleri bulunmaktadır. Peygamberler ve bütün peygamberlerin en üstünü olan peygamber efendimizin (s.a.a.) evrenselleşmiş bazı özellikleri vardır. Bu makalede Kur’an ve Nehcul Belağa’ya göre yüce İslam peygamberinin (s.a.a) birkaç özelliği anlatılmıştır. Kur’an ve Nehcul Belağa’ya Göre Peygamber Efendimizin Özellikleri 1- Halktan Olması: “O ümmiler içinde onlardan bir rasül seçmiştir.”[1] Ve “Kuşkusuz size…

Devamını Oku »

Peygamber Sevgisi

Hz. Peygamber’e iman etmek farzdır. Hz. Peygamber (s.a.v)’e iman etmek İslâm’ın erkanından birisi, imanın da şartlarından bir şarttır. Bundan dolayı her müslümanın O’nun Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna şehâdet etmesi, O’nun Rabbinden getirdiği her şeyi tasdik etmesi ve O’ndan gelen bütün sözleri ve fiilleri kabul ederek, O’nu hayatında kendisine örnek alması gerekir. Hz. Peygamber’i sevmek, her mü’min için en…

Devamını Oku »

Hendek Savaşı ve İmam Ali (as)

Hz. Peygamber (sav)’in müşriklerle yaptığı büyük ve en önemli savaşlarından birisi. Uhud savaşından iki yıl sonra Hicret’in beşinci yılının şevval ayında Medine’nin kuzeyinde cereyan etmiştir. Kureyş müşrikleri Uhud savaşında başarılı olmuşlardı ama Müslümanların gücünü kıramamışlardı. Tam tersine Müslümanlar Medine’deki birlik ve beraberliklerini sağlamlaştırmış askeri bakımdan daha güçlü bir duruma gelmişlerdi. Medine’de sürekli problem çıkaran Yahudi Beni Nadir kabilesi sürülmüş doğuda…

Devamını Oku »

Gazze’de Direniş Güçleri, Az Önce Ksufim Askeri üs’sü 2 Adet Füzeyle Vurdu. Karargah da Dumanlar Yükseldi.

Gazze’de Direniş güçleri, az önce Korsan İsrailin Kisufim askeri üs’sünü, 2 Adet Füzeyle vurdu.Korsan İsrail 10 Kanalı, füzelerin düşmesiyle Karargah’da, alevli dumanların yükseldiği açıkladı.

Devamını Oku »

Şu An Saat: 20:40 İtibariyle Gazze Mücahidleri Korsan İsrail Hedeflerini 48 Grad Füzesiyle Vurdu.

Gazze Direniş mücahidleri Şu an sat:20:40 itibariyle Korsan İsrail rejimin hedeflerini 48 adet Grad füzesiyle vurdu.Vurulan Hedeflerin Korsan İsrail tarafından basına sansür uygulayarak önlemeye çalıştığı bilgisi verildi.

Devamını Oku »

Bugün Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizin Vefatı. Tüm İslam Ümmetinin Başı Sağolsun!

Hicretin 11. yılıydı. İslam Peygamberi’nin (sav) mübarek ömrünün son anlarıydı. Mukaddes Medine kenti, dünyayı aydınlatan bu güneşin batış esnasında neredeyse tam bir mateme bürünmüş vaziyetteydi. İslam Peygamberi (sav) insanların gönlünü marifet nuru ile aydınlatmak ve insanları varlığın en güzel cilveleri ile tanıştırmak için meb’us olmuştu. Şimdi ise bu yüce ve engin ruha sahip insan, mabuduna doğru yürümek üzereydi. İslam Peygamberi…

Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz(saa)’in Güzel Ahlakı

Allah Resulü’nün ahlâk, adap ve gidişatının en güzel, en yüce ahlâk, adap ve gidişat olduğunda şüphe yoktur. Bu açıdan Allah Resulü insanoğlu için en güzel örneği teşkil etmektedir. Öyle ki, Allah Tealâ, onun hakkında: “Şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin” buyurmuştur. Ümmetine Şefkati Allah Resulü, halkla güler yüz ve sevgiyle karşılaşırdı. Herkese, hatta çocuklara dahi selâm vermede öncülük ederdi.…

Devamını Oku »

Hz.Peygamber(saa)’in Sabrı

İslam peygamberi Allah tarafından sabırlı olmakla görevlendirilmişti. “(Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret.”[1] “Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.”[2] “(Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret.”[3] “Rabbinin rızasına ermek için sabret.”[4] “Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.”…

Devamını Oku »

Hz.Muhammed(saa)’in Doğumu

Büyük şahsiyetlerin yaşamlarının her bölümü, okumaya değer ve dikkate şayandır. Bazı insanlar o kadar yüce şahsiyete sahip olur ve o kadar yücelir ki, hayatının bütün aşamaları hatta süt emme ve çocukluk dönemleri bile dikkate alınır. Dâhilerin, liderlerin ve medeniyet kafilesinin önde gelenlerinin baştanbaşa yaşamları, genelde çekici olup, hassas ve ilginç noktalarla sahiptir. Onların hayat defterleri, ana rahmine nutfelerinin atılmasından, ömürlerinin…

Devamını Oku »

Peygamber Efendimiz(saa)’in Vefatı

Medine’yi baştanbaşa bir ıstırap ve korkulu bir heyecan kaplamıştı. Hz. Peygamber’in (s.a.a) ashabı, durumu yakından izlemek için, yaşlı gözler ve hüzünlü kalplerle evinin etrafını almışlardı. Evden gelen haberler, Hz. Peygamber”in (s.a.a) durumunun ağır olduğu yönündeydi. Haberler, onun iyileşmesi yönündeki umutları yıkıyor ve ömürlerinden kısa bir müddet kaldığını, daha açık bir ifadeyle artık hayatının son demlerini yaşadığını anlatıyordu. Ashaptan bir grup,…

Devamını Oku »

Rehber’in Bi’set Yıldönümü Konuşması

Bu büyük bayram münasebetiyle İran halkı ve İslam Ümmeti ile hak ve özgürlük yanlısı tüm insanları ve siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bi’setin hatırlanması, sıradan bir tarihi hadisenin hatırlanması gibi değildir. Bizler beşer tarihinin bu görkemli hatırasıyla buluştuğumuzda, yapmamız gereken bir işi hatırlıyoruz. Bu, sözkonusu görkemli hatıraya dayanarak, aslında unutulması mümkün olmayan bir dersin yeniden tekrarı ve gözden geçirilmesi eylemidir. İlk…

Devamını Oku »

Mazlum halkları her daim destekleyeceğiz

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S)’in bi’set yıldönümü münasebetiyle kendisini ziyarete gelen ülkenin üst düzey yöneticileri, çeşitli halk kesimleri ve İslam ülkelerinin Tahran’daki büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada, Resul-ü Ekrem’in bi’setinden devşirilebilecek en büyük dersin tüm şartlar altında kararlı bir duruş sergilemek olduğunu vurgulayarak, İran halkının bu kader belirleyici derse dayanmak suretiyle diyalog…

Devamını Oku »

Nehcul Belağa’da Hz.Muhammed(saa)

Allah onu öyle bir çağda yolladı ki, insanlar sapmışlardı, şaşırmışlardı. Fitne yoluna ayak atmadaydılar; olmayacak şeyler, onları doğru yoldan alıkoymuştu. Büyükler (büyük sandıkları kişiler), onları gerçek yoldan saptırmış-lardı; bilgisizler, bilgisizlikle onları aşağılatmışlardı. İşlerinde şaşkına dönmüşlerdi; cehil yüzünden belâya düşmüşlerdi. Onlara öğüt vermede direndi; doğru yola yürüdü; onları hikmete, güzel öğüte çağırdı. Hamd Allah’a ki evveldir, ondan evvel bir var yok;…

Devamını Oku »

İslam öncesi Mekke

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ve son peygamberi Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Bu sebeple ana hatlarıyla Mekke tarihi ve bu arada Kâ‘be ve Kureyş’ten bahsetmek faydalı görülmektedir. Mekke’nin bilinen tarihi Hz. İbrahim dönemine kadar inmekte, daha önceki tarihi hakkında…

Devamını Oku »

Hz.Peygamber’in Soyu

Hz. Peygamber’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplar’ına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir). Hz. Peygamber’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b.…

Devamını Oku »
Kapalı