İslam

İslam

İmam Humeyni(ra): Halkımın arasında olmak istiyorum

İmam Humeyni(ra)’nin yanında yaşayanlardan biri anlatıyor: “Ben İmam’ın Paris’teki bürosundaydım. Şehîd Mûhammed Hûseyn Beheştî (rh. a.) Tahran’dan telefon açtı ve İmam’ın haberi olsun diye dedi ki: ‘İmam’ın gelişinden dolayı program yapıldı. Havaalanına halı sermek istiyoruz ve İmam’ın konuşma yapacağı yere kadar ışıklandırma yapacağız. İmam geldikten sonra havaalanından helikopter ile konuşma yapacağı yere götürülecek ve…’ Çok sevinçli olduğu için ballandıra ballandıra…

Devamını Oku »

İmam Ali Hamaney’in hediye gelen halıları kilim ile değiştirtmesi…

Öğrencilerinden biri şöyle diyor:“İmam Ali Hamaney, devrimden bir kaç yıl önce kendi evinde toplantılar düzenler ve biz talebeler o toplantıya katılırdık. Evinde uygun bir halı yoktu. Bir defasında hocamızın evine bir halı almaya karar verdik, kendisine bildirmeden pazara giderek iki adet halı alıp getirdik ve kendisi o saatte evde olmadığı halde halıları eve serdik. Eve girip halıları görünce rahatsız olduğunu…

Devamını Oku »

Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi ve İmam Ali

İmam Ali(as)’ın mümtaz şahsiyetini bize hakkıyla anlatan nadir şahsiyetlerden birisi de Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleridir. İmam Ali ile Üstad arasında velayet bağı vardır. Kendisi de bunu Risale-i Nur’un değişik yerlerinde dile getirmiştir. Risale-i Nur’da en sık ismi geçen sahabe İmam Ali’dir.1 Üstad, eserlerinde Âl-i Beyt’in manevi şahsiyetinin temsilcisi olması sebebiyle İmam Ali’ye çok önem verir. Bunun en önemli nedeni,…

Devamını Oku »

İmam Ali Hamaney: Halk bu pahalılıkta meyva yiyemediği için ben de yemiyorum

Yakınlarından biri şöyle naklediyor: “İmam Ali Hamaney, Şahlık rejimi dönemindeki mücadelesi boyunca defalarca cezaevine girmişti. Bir defasında cezaevinden çıkmasına karar verilmişti. Şahın memurları onu cezaevi önünde serbest bırakmak yerine otomobille başka bir yere götürdüler ve ben onları takip ederek indikleri yerde kendi arabama aldım. Hareket ettikten biraz sonra acı çektiğini fark ettim ve mide ülserine yakalandığını ve birşeyler yemesi gerektiğini…

Devamını Oku »

Mevedded Ayeti

Bu ayet Peygamber Efendimizin (s.a.a) Ehlibeyt’inin faziletine delalet etmekte ve Allah Resulü’nün (s.a.a) risaletinin ecir ve mükâfatını da Ehlibeyt’e (a.s) sevgi ve dostluk olarak bilmektedir. “İşte bunlar, Allah’ın iman eden ve salih ameller işleyen kullarına müjdelediği ni’mettir! (Ey Resul’üm!) De ki: ‘Ben buna karşılık, (bana) akraba olanlara sevginizden başka bir ücret istemiyorum!’ Kim bir iyilik işlerse, onun sevabını artırırız. Şüphesiz…

Devamını Oku »

İmam Hüseyin(as)’in Faziletleri

Bu yazımız da Hz. Hüseyin’in faziletlerinin anlatıldığı Hadis-i Şerifleri okuyabilirsiniz. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sevsin. [1] Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyinin elinden tutarak şöyle buyurdular: Ey cemaat! Bu Hüseyin b. Alidir; Onu tanıyın; canım elinde olan Allaha andolsun ki Hüseyin cennettedir, Onu sevenler de cennettedir, Onu sevenleri sevenler de cennettedir. [2]…

Devamını Oku »

Ehl-i Beyt’ten affetmek ve iyilik yapmakla ilgili kıssalar…

İmam Zeynelabidin’in (a.s) afffetmek ve iyilik yapmakla ilgili yaşadığı birkaç örneği yazımızda okuyabilirsiniz. Rivayete göre İmam Zeynelabidin’in (a.s) akrabalarından birisi o hazrete arkadaşlarının arasında ağır hakaretlerde bulundu, kötü sözler söyledi. Fakat İmam ona hiçbir cevap vermedi. Bir süre sonra yarenlerine şöyle buyurdu: O adamın hakaretlerini hepiniz duydunuz. Şimdi gidip onun cevabını vereceğim. İsterseniz siz de yanımda gelebilirsiniz. Hazret o adamın…

Devamını Oku »

Allame Tabatabai’nin kaleminden İmam Ali(as)

İmam Ali Peygamberimizin eğitimiyle yetişmiştir. Hz Ali’nin hayatını ve mücadelesini anlatan yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Müminlerin Emîri, Ebu Talip oğlu İmam Ali (a.s), Peygamber’in (s.a.a) eğitimi ve terbiyesi altında yetişen ilk eksiksiz ve kâmil örnektir. İmam Ali, küçük yaştan itibaren Allah Resulü”nün mübarek elleri altında yetişmiştir. Peygamber onu henüz altı yaşındayken babası Ebu Talip’ten alıp kendi evine getirerek eğitimini şahsen…

Devamını Oku »

Hz.Fatıma Masume(as)’nin Hayatı

Masume olarak meşhur olan Hz. Fatıma(as) Ehli Beyti- Resullah (sav)’ye mensup bir hanımdır. Hazreti Fatıma Masume, İmam Musa Kazım’ın kızı ve Hz. İmam Rıza (as)’ın kız kardeşidir. Bu hanım tarih boyunca İslam âlimleri ve düşünürlerin özel ilgisine mazhar olmuştur. Bu gün Hz. Fatıma’nın doğum günü olduğu için bu seçkin hanımın ahlaki özelliklerini ve toplumsal faaliyetlerini inceliyoruz. Hz. Masume hicri kameri…

Devamını Oku »

Hz.Masume(as)’nin Hayatı

İmam Musa Kazım (as)’ın kızı,İmam Rıza (as)’ın kızkardeşi Hz.Fatime-i Masume (sa)’dir. Masume çok sıkıntılar çekmiş, işkenlere uğramıştır. Ehlibeyt imamlarından yedincisi İmam Musa Kazım (as)’ın kızı, sekizinci imam, İmam Rıza (as)’ın kızkardeşi Hz.Fatime-i Masume (sa)’nın doğum günü, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar tarafından anılıyor. Hz. Fatime-i Masume (a.s)’ın Hayatı Hz. Masume aleyhaselam, Medine-i Münevvere Şehrinde, hicretin 173. Yılının Zika’de ayının birinci günü…

Devamını Oku »

İmam Ali Naki(as)’nin Kısaca Hayatı

İmam Ali Naki(as) Medine de dünyaya gelmiştir.Onuncu imamdır.Abbasi sultanı tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir. Hz. İmam Ali b. Muhammed (a.s), dokuzuncu imamın oğludur. Lakabı Nakiy’dir. Bazen de Hadi lakabıyla anılır. 212. yılında Medine’de doğmuştur 254. Hicri kameri yılında Abbasi halifesi Mu’tazz tarafından zehirlenerek şehit edildi. Onuncu imam kendi hayatı boyunca Abbasi halifelerinden yedi tanesini gördü. Onlar, Me’mun, Mu’tasım, el- Vasık, Mütevekkil,…

Devamını Oku »

İmam Musa Kazım(as)’ı Tanıyalım

İmam Kazım(a.s) değerli babası şehid edildiği zaman 20 yaşındaydı; İmam (a.s) Mensur’un ıstırap, korku ve vahşet saçan hükümeti döneminde otuz yaşına kadar onunla mücadele içerisindeydi; bu süre içerisinde çevresindekilere çeki düzen veriyor, onların işleriyle ilgileniyordu. İmam Kazım’ın Çocukluk dönemi İmam Musa bin Cafer (as) dört yaşındayken Emevi hükumeti yıkıldı. Emevîlerin Arap ırkçılığı, yağmacılık, zorbalık, zulme dayanan siyasetleri, hükümetlerinin anti İran…

Devamını Oku »

İmam Musa Kazım(as)’ın Hişam’a Öğütleri

İmam Musa Kazım(as)’ın bizlere vermiş olduğu bu öğütler her müslüman için çok önemlidir. Allah-u Teala Kur’an’da akıl ve idrak sahibini şöyle müjdelemiştir: “Müjdele kullarımı artık, o kullarım ki sözü dinlerler de en güzeline uyarlar, onlar öyle kişilerdir ki Allah, doğru yola sevketmiştir onları ve onlardır akıl sahiplerinin ta kendileri.” [1] Ey Hişam ibn-i Hakem, Allah-u Teala akıl ile hüccetleri (kanıtları)…

Devamını Oku »

İmam Musa Kazım(as)’ın Kısaca Hayatı

İmam Musa bin Cafer (as) dört yaşındayken Emevi hükumeti yıkıldı. Emevîlerin Arap ırkçılığı, yağmacık, zorbalık, zulme dayanan siyasetleri, hükümetlerinin anti İran girişimleri Muhammedî öz İslam’ın adilane hükümetini isteyen halkı ve özellikle İranlıları onlara karşı ayaklandırdı ve bu arada dönemin siyasi ricalleri halkın bu yönelişi ve özelikle İranlıların Ali oğulları ve Ali yönetimi gibi bir yönetime eğilimini kötüye kullanarak hakkı hak…

Devamını Oku »

İmam Musa Kazım(as)’ın Münazara ve İlmi Tartışmaları

İmam Musa Kazım(as) ilmiyle kendilerine sorulan sorulara karşıdaki kişinin seviyesine göre cevap vermiştir. Yüce Ehl-i Beyt İmamları aleyhimusselam ilahî ilimleriyle kendilerinden sorulan her soruya doğru, tam ve soran kişinin anlayacağı şekilde cevap veriyorlardı. Herkes ve hatta düşmanlar bile onlarla ilmi tartışmalara girselerdi kendi acizliklerini ve o yüce kişilerin geniş ve kapsamlı ilimlerini itiraf ediyorlardı. Harun Reşid, İmam’ı (a.s) Medine’den Bağdat’a…

Devamını Oku »

İmam Ali(as) ve Adalet

Adalet üç çeşittir. Şahsi adalet, yargıda adalet ve yönetimde adalet. Hz. Ali de bunların her üç çeşidi de en mükemmel ve ideal şekliyle vardı. Hz Ali de adaletle davranmak insanın kendi azgın istek ve duygularına karşı uyguladığı bir yaptırım değildir. Ali de adalet onun tüm varlığıyla bütünleşmiş ve öz benliği durumuna gelmiş türüdür. Adalet hakkındaki sözleri ve bizzat yaşantısı gösteriyor…

Devamını Oku »
Kapalı