Eyyamullah

25 Mayıs Direniş ve Kurtuluş Günü

Güney Lübnan’ın Kurtuluşu’nun 9.Yıldönümü
25 Mayıs 2000 tarihinde Siyonist İsrail ordusu işgal ettiği Güney Lübnan’daki tüm mevzilerini boşaltarak tarihi gerileme sürecini başlatmış, 2006 yılındaki 33 Gün savaşı ile de çöküşün hızlandığı tüm dünya kamuoyu tarafından kabul edilmiştir.
Çekilmeyle ilgili bir yazıdan;
“…Sonunda 24 mayıs 2000’de İsrail ordusu birden bire güney Lübnan’daki tüm mevzilerini boşaltarak geri çekildi ve Lübnan hükümeti 25 mayıs 2000 tarihini direniş ve kurtuluş günü ilan etti. Ancak bu geri çekilmenin en önemli getirileri şöyle idi:
– Yenilmezliği iddia edilen İsrail ordusunun yenilmesi,
– Hizbullah’ın özellikle Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere iç ve dış arenada direniş simgesi olarak kabul edilmesi ve Filistin intifadasını hızlı bir şekilde etkilemesi,
Bu aşamadan sonra Hizbullah direniş stratejisini korumaya paralel olarak siyasi stratejilerini de geliştirdi ve Lübnan ve bölge düzeyinde aktif bir oyuncu olmaya başladı ve bu konumunu Lübnan hükümetinde yer alarak güçlendirdi.
Kesin olan bir şey varsa, Siyonist rejimin iki askerin esir alınmasını bahane ederek güney Lübnan’a saldırması ve böylece Hizbullah’ın artan sempatisi ve siyasi resmiyetinin önlenmesidir. Bu doğrultuda İsrail Lübnan’ın alt yapı tesislerini hedef alarak Hizbullah’ın güney Lübnan’da varlığını engellemeye çalışıyor ve öte yandan da Hizbullah’ı Lübnan’ın iç kamuoyu ile yüz yüze bırakmak istiyor…”

Başa dön tuşu
Bugün 17 Mayıs 2021 (47) içerik yüklenmiştir.